Records of the Fochtmann family in the All Galicia Database

There are currently 26 records for the surname Fochtmann (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Kisel Fochtman
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Leyb Fochtman
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Chaim and Chaje Fochtman
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Leib FOCHTMAN
  1820 property record from Drohobycz Franciscan Survey (1820)
 • Berl FOCHTMAN
  1829 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)
 • Kisiel FOCHTMANN
  1830 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)
 • Leib FOCHTMANN
  1836 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)
 • Sura FOCHTMANN
  1841 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)
 • Leib, son of Jacob FACHTMAN and Rifka FACHTMAN
  1841 birth record from Bukaczowce Jewish Births (1840-1865)
 • Lea Sobel, daughter of Sender FACHTMAN
  1844 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 26 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fochtmann family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fochtmann family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 178 search results for the surname Fochtmann at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Lwow Address Directory, image 331 {d13}
  ... . Panieriska3 Pacanek Helena, pryw. naucz. Pola 12 — Wanda, naucz. muz. Zielona 34 Pachiewicz Hilary, em. dyr. szkoły, Kingi 26. Pachinger Karol, dyr. Kasy poczt., Zielona 51. Pachmann Henryk, ofict. kancelar, Piastów 8. Pachołek Maryan, oficł. poczt, Na Błonie 24a. Pachów Jakób, woźn. poczt. Biało-horska 74. Pachowa Matylda, zarząd, hotelu Georgea, pl. Maryacki 1. Pachtmann Maks, urz. Bku, Chmielowskiego 2 — Michał, podróż, boczna św. Kingi 6. Paciorkowska Michalina, wd. Marcina 8. Paciorkówski Franciszek, asyst. W. kraj., Kingi 6. Paciurko Grzegorz, kup. Głowackiego 24. Pack Kazimierz, kup. Bema 12. Pacławska Filomena, wd. po radcy sąd., Zbarazka 5. Pacowski Emil, urz. lasów i dóbr, Mochnackiego 34. Pączakówna Bronisława, buchał. Sadownicka 40 Pączek Wawrzyniec, woź. skarbów. Niemcewicza ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 624 {d140} notes
  ... to. Dembitzer Izaak, h. tow. bł. (Rynek). ° Garn Benjamin, h. bławat. (Rynek). Rawa ruska to. Garfinkel Salomon, h. tow. bław.° Kramer Wolf. h. pł. ° Kurzer Wolf, h. tow. bław. Rdzawka (p. Chabówka). Zając Mikołaj, h. sukna góralskiego. Ropczyce to. Erner Ozyasz. ° Faust Rafał. Rozdół to. Fuchs Aron, h. tow. bławat. ° Teich-berg Juda, h. tow. bławat. Rudki to. Feuer Abraham. ° Schorr Eizyk. ° Wachtmann Abraham. Rzeszów. Both Józef, h. tow. lnianych. ° Braun Salomon, wyr. bławat, i sukna h. ° Donth Robert, h. wyr. bławat, i sukna. PFa. ° Fränkel Bracia, h. wyr. bławat, i sukna. PFa. ° Horowitz Bracia, h. sukna. ° Schlager Izaak. h. wyr. bławat, i sukna. ° Ungar Jakób, h. wyr. bławat. Sambor. Ehrlich Mojżesz (Rynek). ° Klein Reisel (Spytka 26). ° Kramer Anna (Rynek 17). Sambor (ul. Kopernika ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 627 {d3404}
  ... ). 0 Garn Benjamin, h. bławat. (Rynek). Rawa ruska ter. Garfinkel Salomon, h. tow. bław.0 Krämer Wolf, h. pł. 0 Kurzer Wolf, h. tow. bław. Rdzawka (p. Chabówka). Zając Mikołaj, h. sukna góralskiego. Ropczyce ter. Erner Ozyasz. 0 Faust Rafał. Rozdót ter. Fuchs Aron, h. tow. bławat. 0 Teich- berg Juda, h. tow. bławat. Rudki ter. Feuer Abraham. 0 Schorr Eizyk. 0 Wachtmann Abraham. Rzeszów. Both Józef, h. tow. lnianych. 0 Braun Salomon, wyr. bławat, i sukna h. 0 Donth Robert, h. wyr. bławat, i sukna. PFa. 0 Fränkel Bracia, h. wyr. bławat, i sukna. PFa. 0 Horowitz Bracia, h. sukna. 0 Schlager Izaak, h. wyr. bławat, i sukna. 0 Ungar Jakób, h. wyr. bławat. Sambor. Ehrlich Mojżesz (Rynek). 0 Klein Reisel (Spytka 26). 0 Krämer Anna (Rynek 17). Sambor ...
 • 1912 Galicia Telephone Directory, image 145 {d12}
  ... artykuków techn. i budowlanych: a) biuro, ul. Pańska 336,, b) skkad, 128 Longchamps i Sp. przesiębiorstwo wiertnicze: a) mieszkanie, Wolanka, b) kopalnia „Aląsko", Tustanowice. 248 L`aszcz . Tadeusz, iniynier mieszkanie Tustanowice. 259 „Marya", „Bawarya", kopainie nafty, Tustanowice. 20 Mandel Izydor, skfiad. artykuYów technicznych, ul. Pańska. 190 153 „lllauryey,1, kopalnia nafty, Dr. Pachtmann i Mermelstein : a) kancelarya, ul. Pa$ska, b) mi s zkanie ini. Lipy Schorra, ul. Pa$ska. 151 Mermelstein Józef : a) skład artykuków techn., ul. Wolaniecka, b) kierownik składu artykulów techn., ul. Wolaniecka. 9511Iertens Libermann, Bard., kierownictwo kopalń nafty: a) kancel. ruchu kop. „Hermann", b) mieszkanie kierownika G}oreckiego, Tarnawka, c) kop. „Joanna", ul. Pańska. 171 „1Ieta ...
 • 1912 Galicia Telephone Directory, image 154 {d12}
  ... , al. Polna: a) mieszk.inie kierownika Mieczy sława Podlewskiego, bi biuro odlewarni. 111 Öffentliches Lagerhaus, Feuerstein, Kiesler, Spłtzmann et Comp., ul, Grunwaldzka: a) biuro, b) magazyn (Przystanek kol. DrohobyczTruskawiec). 159 OleSnichi, dr. Jarosxaw, adw. kraj., ul. Stryjska 1. 21. 78 Otowski Stani.sxaw, Zarzqd kopalń „Hala", Dziunia", Znzia«, , ul. Mickiewicza 3. 23 Pachtmann dr. Haurycy, adwokat kra ,jowy, kancelarya, ul. Stryjska 1, 15. 112 Pasternak Harkns : ' a) magazyn Imperyal, Rynek 34, lb) mieszkanie, ul. św. Jana 9. 98 Pelczar, dr. Zenon, lekarz salinarny, ul. Żupna 1. 17. 179 Piechowicz, dr. ńlichax, adwokat krtaj., kancelarya, ul. Stryjska 11. 164 Pietruszka Blarein, mieszkanie i biuro, ul. Stryjska l. 38. 169 Pilpel Jakób, księgarnia ł skkad papieru ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fochtmann family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org