Records of the Frischwasser family in the All Galicia Database

There are currently 52 records for the surname Frischwasser (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • [infant] SZORC, son of Abraam SZORC and Szewi FRESZWASER
  death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1885-1907)
 • Simon, son of Jone FRISCHWASSER
  1824 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Simon, son of Jone FRISCHWASSER
  1824 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Lipe FRISCHWASSER
  1824 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Blume, daughter of Jone FRISCHWASSER
  1825 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Sara Ettel FRISCHWASSER, daughter of Jonas FRISCHWASSER
  1831 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Sische, son of Jones FRISCHWASSER
  1834 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Isac , son of Mayer FRISCHWASSER
  1841 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Fiszel FRISZWASER
  1841 death record from Złoczów Jewish Deaths (1825-1855)
 • [no given name], son of Osias H. FRISCHWASER
  1845 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 52 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Frischwasser family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Frischwasser family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 48 search results for the surname Frischwasser at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Galicia Business Directory, image 388 {d140} notes
  ... Poselska 17). ° Gassner Dwora (Grodzka 9). ° Stiel Franek (Krakowska 7). ° Tilles Samuel (Stradom U). Lwów. Olmiitz Tony (Rynek 29). • Tokarowska Zofia (Łyczakowska 6). ° Wang Arnold (Trybunalska 6). Przemyśl. Kammermann Regina. ° Stang Abraham M., wyrób krawatek wojskowych. ° Stieglitz Pinkas i Luiza. Ryglice to. Pracownia krawatów. ° Reichelt Marya, krajowa pracownia kraw. Szycharstwo galonów. Sassów to. Frischwasser Józef. ° Haber Józef. ° Schnurz Szmelke. ° Wandcr Alter. ° Werfel Sam. Hirsz. Odznaki mundurowe. Lwów. Herber Wolf (pl. Zbożowy), odznaki studenckie. 0 Wang Arnold (Sykstuska 12), odznaki stud. Pashi damshie. Torby ceratowe. Biała to. Lerner F., torby ceratowe i wyroby skorków e. Brzeżany to. Spikolitzer Jakób, wyrób torb szkolnych i ceratowych. Kraków (Starowiślna 69, telef ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 223 {d11}
  ... lekarz, Pasaż Hausmana 8. Frisch Lola, żona adw., Chmielowskiego 2. — Majer, tapicer i wł. realn., Słoneczna 37. — Mozes, kupiec, Słoneczna 21. — Samuel, tapicer, Słoneczna 37. — Saul, urz. asek., Brajerowska 5. — Stefan, inżyn., Działyfiskich 4. Frischling Karol, repr. „Austro-Amerika", Krasickich 14. Frischmann Maurycy, kupiec, Zygmuntowska 7. Frischman Tobiasz, handl. drzewa, Karna3. Frischwasser Daniel, greizl., Słoneczna 32 Friss Feliks, bronzownik, Ormiańska 31. Fritsche Leopoldyna, wdowa, 3-go Maja 2. — Adolf, rewident poczt., Stryjską 12 a. Fritz Adam, kond. kolej., Szeptyckich 12. — Adam, zarządca realn., Szeptyckich 7. — Antonina, krawczyni, Cłowa 7. — Emilia Ant, nauczyć, św. Antoniego IIa. — Ernest, urz. banku austr-węg., Kochanowskiego 32 b. — Jan, kondukt, tramw., L. Sapiehy ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 166 {d170}
  ... (Piekarska 9) • Serafin Kxzfefterz A. pasaż Mikolasza) • Tokarska Z. (Zimo-rowicsa 6. Lwów (pl. Marvacki 7). Wang Arnold, krajowa pracownia krawatów Krawatki, odznaki studenckie, ochraniacze na uszy. Lwów (pl. Bernardyński 7. Wicdeniowa Broni-sirwa. wyroby pończoszkowe, wyrób krawatów. Przemyśl i p. w mx Duldig Abraham, wyrób kwasów worskowych • Kammermann Bernard. Szycharstwo galonów*). Sassów (p. w m.). Frischwasser Józel • Haber Józef • Schimrz Szmeike • Wcnder Alter • Wer-fet Sajnael Hirsz. Odznaki mundurowe. Lwów. Herber Wolf (pl. Zbożowy), odznaki siu-Aatóue * Wamg Arnold (pl. Marvacki ly, odznaki stu Tarnopol (p. v m.), Haliczer, odznaki dla straży r lasowei. Paski damskie. Brzeżany p_ w m.), Tow Pomocy przemysłowej, ftltwu kra-vadcarska pod kierunkiem p. M. Barzy-fcpvsJLe^. krawadc ...
 • 1916/1917 Lwow VII Gymnasium Report, image 38 {s192}
  ... (1914, VII). 37. Eitelberg Stanisław (1917, VII) 30 pp. 38. Engl Zdzisław (1916, VI) 30 pp. 39. Estreicher Bernard (1914, VII) 19 pp. strzelców. 40. Faischberg Dawid (1910. ViH) podpor. 65 pp. 41. Eeingold Henryk (1913, VIII). 42. Filipecki Adam (1915. V) 89 pp. 43. Einkels Marek (1914, VIII). 44. Eluhr Józef (1914, VI) 30 pp. 45. Fränkel Oskar (1.914, VI) 35 pp. posp. rusz. 46. Friedman Abraham (1914,, VI). 47. Frischwasser Chaskel (1914, IV). 48. Gąsior Jan (1911, VIII). 49. Gefall Adolf (1914, VI) chorąży 30 pp., ranny, odzn. srebr. med. wal. 50. Gefäll Maurycy (1914, VH3). 51. Głazowski Kazimierz z Żółkwi (VH kl) 41 pp. 52. Goldner Efraim (1916, VIII). 53. Gottfried Maurycy (1916, VI) art. g. 54. Grossman Leon (1914, VIII), ranny, amput. ręka. 55. Grossmann Wilhelm (1914, VH) chorąży ...
 • 1911/1912 Lwow VII Gymnasium Report, image 63 {s188}
  — 66 - Klasa IL Chlubnie uzdolnieni do Masy następnej: Basseches Mojżesz Fabrykant Maksymilian Frischwasser Chaskiel Herman Wiktor Kwolek Józef Pankiewicz Edmund Wander Izydor Wittlin Edward Uzdolnieni do Masy następnej: Bogner Juliusz Dekański Stefan Demeter Roman Feld Zygmunt jędrzejowski Julian józefczyk Stanisław Last Zygmunt fcukawiecki Stanisław Makarewicz Włodzimierz Orłoś Aleksander SchÖn Maksymilian Schorr Izak Serbeński Władysław Serwadczak Jan Smerecki Adolf Spumberg Jakób Tarnawski Władysław Zuckerkandel Abraham Zuckerkandel Markus Na ogół uzdolnieni do Masy następnej Goldman Kazimierz Kuszczak Alfred Górecki Jan Agid James ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Frischwasser family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org