Records of the Furstadt family in the All Galicia Database

There are currently 6 records for the surname Furstadt (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Gusta FÜRSTADT
  1910 census record from Tarnopol Jewish Census (1910)
 • Dewora FÜRSTADT
  death record from Kozłów Jewish Deaths (index book) (1881-1920)
 • Marjem Ester FÜRSTADT
  death record from Kozłów Jewish Deaths (index book) (1881-1920)
 • Frimcie FIRSTADT
  death record from Kozłów Jewish Deaths (index book) (1881-1920)
 • Elke FÜRSTADT vel FIRST
  death record from Kozłów Jewish Deaths (index book) (1881-1920)
 • Rachel FÜRSTADT
  death record from Kozłów Jewish Deaths (index book) (1881-1920)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 6 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Furstadt family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Furstadt family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 173 search results for the surname Furstadt at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Galicia Yizkor Book (1945), image 640 {y168}
  ... Herman Hollenberger Jaime Berten Mauricio Beitel Israel Batalon !,con C Chalfen Bernardo Chaves Aaron Citroner E. D Distenfcld Rafael Distenield Henech Diner Natalie Dam Jacobo Dr. Daiman Isidore Dirinrger M. Davidsohn Putzer Max E Erlich Leon !Eisenberg Bernardo Eisenstos Osias Eckert Bernardo Entenberg Jaime Eiehner Emilio Erenfraint Meir Entenberg Jose Einbund Carlos Edelding Max Erlich M. Erlich M. Engler S. J. Entenberg Leon P Farb Ignacio Finkelstein Isidoro Frenkel Isaac Fischer J. Finck Salomon Foster Simche Fischhcf J. Fisch Benjamin Felder Jacobo Fucks Jonasch Fuerstad Natan Fucks Arje Leib Feldbaum Samuel 634
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 642 {d32}
  560 Wolański Roman, dyr. kanc. sąd., Rymanów, —. St. Veit n. Glan, Klagenfurter Vorstadt. 7 os. Wolański Roman, poczmistrz, Ulanów, —. Bilowitz. 1 os. Wołezuk Bronisława, naucz., Chodaczków W., 30. IX. 914. Wetzels- dorf koło Gracu. 1 os. Wolf Jakób, Dr., kand. adw., Leżajsk, —. Wiedeń, IX., Markt- gasse 1. 49. 1 os. Wolf Jan, sędzia, Dukla, —, Sola na Zwardoniu 1 os. Wolfarth Juliusz, wł. dóbr, Kurzauy, —, Ołomuniec, Oberring 1. 9. 2 os. Wolfarthowa Wanda ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 188 {d34}
  ... , XV, Holocher-gasse 1. 32, I, d. 11. 4 os. Schuhardt Adolf, sł. praw, 31. VIII. 914. Zsolna, Węgry. 1 os. Schulbaum Berta, nauczycielka, 3. VII. 914. Wiedeń, IX, Eisengasse 1. 34. 1 os. Schüller Alfred, inżynier, 31. VIII. 914. Wiedeń, V, Arbeitergasse 1. 48, d. 18. 7 os. Schulz Józef, listonosz, 2. IX. 914. Marbach nad Dunajem. 2 os. Schulz Julia, wd. po telef. kol, 1. IX. 914. Friedau, Vorstadt 1. 7, Dolna Styrya. 3 os. Schuster Karol, rzemieśł, 3. IX. 914. Wiedeń, II, Vorgartenstrasse 1. 101, d. 10. 4 os. Schuster Ludwik, st. rew. kol, 31. VIII. 914. Mödling, Brühlerstrasse 1. 42. 1 os. Schuster Michalina, naucz, 23, MII, 914. Assling, Dobrara. 2 os. Schwager Julia, manip. B. hip, 29. VIII. 914. Wiedeń, IV, Luisen-gasse 1. 10, d. 11. 5 os. Schwartz Wiktor, rad. raeh. Bielsko ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 509 {d695}
  ... Jozua Pinkus, właśc. sprzedaży tow. norymberskich, galanteryjnych i trykotowych, Krakowska 10. Geldwerthowie Aron i Jonas i Solarz Samuel M':ilech, właśc. handlu maszyn do szycia, maszyn do pisania, rowerów i ich przyborów, Dietla 25.. Gertler Maurycy, właśc. składu art. techn., rowerów, przyborów do nich oraz automobilów, narzędzi i maszyn dla wszelkich gałęzi przemysłu oraz warstat napraw tej gar łęzi przemysłu, Wiślna 10. Ginzig Stefan, właśc. zjednoczonego biura dia art. techn., chemicznych i budowlanych pod nazwą „Techebu", Florjanska 5. Glazer Bernard Albert inż., właśc. przedsięb. budowlanego i żelazo betonowego pod firmą: Inż. D. Feldmann i Sp., Podgoórze, Kącik 19. Gliniecki Roman Konstanty i Kowalski Jan, wł. handlu sprzedaży broni, przyborów myśliwskich i szermierczych, Szewska ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 5 {d917}

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Furstadt family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org