Records of the Helfgott family in the All Galicia Database

There are currently 40 records for the surname Helfgott (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Necha HALFGOTT
  1812 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Dawid HÄLFGOTT
  1813 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Hendel HELFGOTT
  1814 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Mendel HELFGOTT
  1815 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Mates HELFGOTT
  1817 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Naftaly HELFGOTT
  1818 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Wolf HELFGOTT
  1841 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Elias, son of Abraham HELFGOTT
  1844 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Reisel HELFGOTT
  1861 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Chane HELFGOTT
  1863 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 40 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Helfgott family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Helfgott family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 16 search results for the surname Helfgott at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 102 {d20}
  ... proboszcz ks. Fedorowicz Karol. Urząd pocztowy i telegraficzny: naczelnik Plnhpp Adolf. Ekspozytura Komisarjatu Policji Państwowej. Nadleśnictwo: nadleśniczy Inż. Szarek Mieczysław. Szkoły: szkoła wydziałowa męska, szkuta wydziałowa żeńska, szkoła mieszana polska, szkuta powszech. niska, szkoła uzupełniająca przemysłowa. Rzeźnia miejska: lekarz weter. Chotiner Leopold. Lekarze Dr Helfgott Abraham, Dr Uchtgarn Dawid, lekarz miejski i powiatowej Kasy chorych. Dr Terlecki Mikołaj, Dr Weiss Hugo. . . . W obrębie miesta Tustanowice znajdują się kopal"'*: ropy, gazoliniamie, centralna elektrownia firmy »Premier i t. d. Adwokaki- Dr Haus man Izydor, Dr Romanków Jan, Dr SieTociński Konstanty, Dr Witz Zygmunt. Notarjusz; Czopp Maurycy. Lekarze : Dr Gut mann Jafjusz, Dr Kos Józef, Dr Ożarowski ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 304 {d20}
  ... blach. Zamkowa 1 (2). Heker Juljusz przemysłowiec, Szewska 25. Heklowski Wojciech funkc Policji, Kołłątaja 8 Heksel Józef kierownik Kasy Skarbowej, Staromostowa 3. 1 lelak Juljun czel krawiec , Spiska 83 1 lelbin Ludwik piekarz, l›narnalowicza 14 Heldn Matylda naucz j,*k. pow, Karmelicka 32. Heller Jmi urz. banku, Salinarna 10 Maurycy inkasent, Koletek |7 — Tadeusz pr/.f gimn , Krupnicza 20 Helfgott Dawid liandlowiee, Stradomska 7 Kijas Leiser pryw, Miodowa ii. Samuel kupiec, Starowiślna 37 Heli Mieczysław masz drukarski, Konarskiego 10 — Roman dr adwokat, Loretańska 8 — Władysław, emer urz kolej, Konarskiego 31 Hellak Marja handlarka owoców, Zwierzyniecka 4-6 Hellbrun Jakób kupiec, Sokolska 9. Heller Alfred urz. kolej., Szlak 30. — Arnold kupiec, Lwowska 1. — Baruch Izaak kupiec ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 171 {d13}
  ... Gustaw, komis.sk. Nabielaka 18. — Maryan, inżyn. Nabielaka 18. Hejduk Antoni, nadporucz. Bema 29 Hejnosz Wojciech, woż. Bku, Pełczyńska 5. Hekalik Józef, szewc, Szpitalna 30. Held de Haldenburg Ludwik, oficł. Mag. Jozafata 5. Held Robert, urzęd. Potockiego 24. Heldenburg Józef, radca Dw., Wyspiańskiego IIa. Helewicz Marya, wdowa, Żołkiew- Helfer Gustaw, dr. lek. dentys. Ko~ chanowskiego 1 lb. Helfgott Dawid naucz, ludów. Piastów 17. — Salomon kup. Kle parów 10. Helin Izrael, wł. kam. FMlnikarska 19 Heli Dora, modn. Nęckiego 4. Helleński Władysław, art dramat.,. Piastów 20. Heller Beirel naucz. Pod Dębem 20 — Emil, wł. real, urzęd. Bku Po-nińskiego 15. — Franciszek, wł. grunt Zofii 66. — Gustawa, wd. po prof. gimn., Żulińskiego 6. — Jakób, restaur. Wałowa 21. — Jakób, kup. Bilczewskiego ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 345 {d140} notes
  ... . Słotwina k. Bochni to. Inż. Stolarczyk Bolesław i Ludwik Barański, iabryka brykietów chemicznych, preparatów do zapalania ognisk. Podpałki z torfu wełny drzewnej nasycone ropą. Zamarstynów to. Sołtys W., fabryka brykietów trocinow o-ropnych (ul. Niecała I—3). Deszczułki i paczki transportowe. Berehy dolne (p. Ustrzyki dolne). Kancngieser Chil, wyrób pudełek drewnianych. Bolechów to. Helfgott Jakób. Chrość (p. Staniątki). Zych Stanisław, wyrób skrzynek. Chyrów to. Wahrsager Samuel. Lebenschuss i Sp. PFa. Masz. par. 80 HP; rob. 45. Czortków stary (p Czortków). Herzog Mina, wyrób skrzyneczek. Diatkowce (p. Kołomyja). Bitter Gedalc. Masz. par. 110 HP. Jaroszowice (p. Wadowice). Pierwsza krajowa fabryka wyrobów drzewnych. Masz. par. 55 HP; rob. 35. Lwów to. Chajcs Chaim (Joachim) Krótka ...
 • 1912 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 128 {d692}
  ... 21. — Wolf Markus, talmudysta, ul. Szeroka 26. Hejke Floryan, blacharz, ul. Bożego Ciała 24. Hejke Ksawery, podurzędnik kol. Włóczków 10. XII. Hejny Antoni, stolarz modelarz, Krowodrza 128. Hele Leon, c. i k. porucznik. Staszica 12. Heler Józef, pryw, Floryańska 47. Helfer Maurycy, portyer kol, Stradom U. — Maurycy, pom. handl, Pocztoyva, XI. — Mojżesz, agent handl. Dębniki 195. Helfgott Samuel, pom. handl. Skawińska 11. Heli Edward, zecer, Straszeyy skiego 2. — Karol, buchalter, Lenartowicza 10. — Władysław, egzek. podatk. Czarnowiejska 19. Heller Fryderyk Wilhelm, adjunkt kol. państw. Podgórska 6, Dębniki. — Halina, literatka. Zielona 15. — Jonasz, restaurator, pl. Dommkański 4. — Józef, inkasent, ul. Krakowska 28. — Izrael, inkasent, ul. Krakowska 28. — Izrael, malarz, Miodoyva ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Helfgott family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org