Records of the Jochnowitz family in the All Galicia Database

There are currently 59 records for the surname Jochnowitz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Sophia JACHNOWIEC
  1820 property record from Drohobycz Franciscan Survey (1820)
 • Jochna Kiwa, son of Salamon Salman JOCHNOWITZ and Matla
  1931 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Perla, daughter of Salamon Zalman JOCHNOWITZ and Matla
  1933 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Leizer Lipa, son of Salamon Zalman JOCHNOWICZ and Matla
  1935 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Feiga Ruchel, daughter of Salamon Zalman JOCHNOWICZ and Matla
  1937 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Josef Leib JOCHNOWICZ, spouse of Pesla , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Mielec Jewish Residents (1940)
 • Pesla JOCHNOWICZ, spouse of Josef Leib , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Mielec Jewish Residents (1940)
 • Wolf JOCHNOWICZ, spouse of Ita Perla , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Mielec Jewish Residents (1940)
 • Ita Perla JOCHNOWICZ, spouse of Wolf , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Mielec Jewish Residents (1940)
 • Jochenen JOCHNOWICZ, spouse of Matla , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Mielec Jewish Residents (1940)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 59 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Jochnowitz family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Jochnowitz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 196 search results for the surname Jochnowitz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 301 {d696}
  ... 1 Gmina stoł. król. miasta Krakowa. — Szkoły: XXII. im. Piramowicza i XXVII, im. Juljusza Słowackiego (3). Naroinlk uł. Krakowskiej. 2 83 Teitelhaum Chiel, Pinkus i Golda (510). 3 120 Wendum Samuel, Adela, Hanunel Abra- ham Jakób 2 im., Róża, Horowitz Arie Lesor Dawid 3 im. i Lola (5111. 4 127 Scharf Mozes, Berta, Keller Chune i Berta z Wagschalów (512). 5 278 Jochnowitz Frymeta. Chuny Leib 2 im. i Blima (112). 6 8 Patrz ul. Bożego Ciała 31. Naroinlk aL Bożego Cula 1 iw. Wawrzyńca. 9 Patrz ul. św. Wawrzyńca 1. 10 Hirschlhal Berta (Estera Beilai i Blüth Sara Necha 2 im. (426). 11 Blitz Sucher Beer 2 im. i Fessel Estera (650). lla Twerski Leib Nus. 2 im. (wejście przez 1 or. 9). (427). 12 Leser Izaak Hirsch 2 im. i Leja (428). 13 1° Hauserowu 2° Helzel Helena czyli ...
 • 1917 Krakow Calendar, image 129 {d79}
  ... i Hani 70. 40 150 Ohrenstein Mojżesz Leiba 157. 41 81 Muller Wolf i Helena 68. 42 26 Majzlowa Karolina (Hotel Warsz.) 105. (VII) 43 99 Wetstein Jakób i Rozalia 505. 44 12 Schorrowa Helena 97. (VII) 45/47 467/465 Lindenbaum Abraham i Adela z Ra- kowerów 130—132. 46 43 Rippe Salomeą, Knopfowa Emilia Charlotta v. Zofia i Markheimowie Zyg. i Amalia 96. (VII) 48 44 Freiwald Abraham i Elka 95. (Vn) 49 460 Jochnowitz Fryineta 469. 50 45 Steinbergowa Estera Minka 94. (VII) 51 399 Eintracht Abraham Józef 2-ga imion i Fri- meta 210. 52 46 Landau Szachne i Hinde 93. (VII) 58 403 Lipschtitz Maurycy i Rozalia 208. 54 47 Goldfluss Pinkus i Drobna 92. (VII) 55 400 Anisfeld Szewa Amalia 2 im. 205. 56 48 Reichowie Chaim Natan 2-ga imion i Sara z Ringerów 91. (VII) 57 395 Schenker S. Leib i Fajga Minka ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 493 {d3534}
  ... , apl. sędz., Konopnickiej 9. — Włodzimierz, urz. pryw7., Hetmańska 5. — Jastrzębiec Zbigniew7, farmac.. al. Pod Kopcem 18. - — Jastrzębiec Zygmunt, urzędn.. Stradom- ska 6. Jiclio Antonina, urz. kol., Konarskiego 18. Jirak Fryderyk, współwł. realn. i sklepu \\ rocław7ska 18. — Gabrjela, współwł. realn., i sklepu Wrocławska 18. Job Rudolf, prof. gimn., Retoryka 26. Jochnowicz Chune, kupiec, Dietlowska 5. — Fryineta. -wł. realn., Dietlowska 49. Jodłowska Marja, naucz., Batorego 6. Jodłowski Eugenjusz, skrzypek, Bonerow- ska 7. Jan, urz. państw7., Zyblikiewicza 5. Jan, asyst. U. J., J. Sarego 20. — Józef, prof. gimn., Batorego 6. — Tadeusz, urz, bank., Długa 82. — Wojciech, wł. prac. bronz.. al. Mickie- wicza 33. — Zdzisław ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 517 {d696}
  ... Magtu. Prochowa 3. — Władysław, em. P. K. P.. Krakowska 58. Jędrzejek Józef, instal. wodoc.. Kazim. Wielkiego 33. — Katarzyna, woźna Magtu. Kazim. Wielkiego 33. Jędrzejewski Stefan, por. zaw.. Ceglarska 15. Jędrzejka Apolnnjusz. naucz.. Krzemionki 12. Jędrzejnwicz Gabryela, pryw.. Studencka I. lei. 156-18. — Marjan. b. wł. dóbr, Juljusza Lea 17. Jędrzejowska Bronisława, art. dram.. Lwowska 37. — Emilja, urz. Izby Skarb., Sławkowska 24. — Jadwiga, wdowa, Wiślna 5. — Józefa, retusz, fot., ... Jiszda Karol, trener. Barska 73. Jivoven Józef, monter. Kalwaryjska 16. Job Wincenty, em. miejski. Mogilska 75. Jochna Marja, wł. drogerji. Szkolna 7. Jochnowicz Chune, kupiec, Diellowska 5. — Frymeta, wł. realn., Diellowska 49. — Lea, urzędniczka, Diellowska 49. Jodłowska Marja, nauczycielka. Bracka 1 a. — ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 75 {d3353}
  ... cukr. 21-54 Kawiarnia „Teatralna" 25-63 KINOTEATR „LEW" 4-00 Seidcu M„ hurt. tyt. 30-37 Willner J.. skład szkła 8-52 2. Mülilrad i Leib, wędliniarn. 91-97 3. Tuch i Ska. skl. futer 54-48 4. Arilówna A., Dr. lek. ----- 4. Bcnzak M., m. 46-21 „Elcktroblysk", skl. mat. e- lektrotcchn. 40-05 Jochnowicz S„ m. 78-31 Lind A., skl. mebli 45 04 llappaport A„ Dr. adw.------------ Soklcr J. i Stadler N., sukno i konf. 51-13 Szojmcr S. i Hocliman L. skl. futer. 46-27 5. Klein K„ zakl. fryzjer. ' 73-62 Kohn ' B„ skl. papieru 46-32 Kredytowa Spóldz. Polska 15-57 6. Enis S„ hurt ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Jochnowitz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org