Records of the Kam family in the All Galicia Database

There are currently 240 records for the surname Kam (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Antoni KAIM
  1787 property record from Lwów Halicz City District Josephine survey (1787)
 • Anton KAIM
  1788 property record from Lwów Halicz City District Josephine survey (1788-1789)
 • Anton KAIM
  1788 property record from Lwów Halicz City District Josephine survey (1788-1789)
 • Anton KAIM
  1789 property record from Lwów Żółkiew District No. 3 Josephine Survey (1789)
 • Salomon, son of Berl KEIN?/KEIM? and Beile
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Judath, daughter of Berl KEIN?/KEIM? and Beile
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Salamon, son of Berel KEIM and Beile
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)
 • Judath, daughter of Berel KEIM and Beile
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)
 • Szlome KEIM, son of Berel
  1816 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jacob KAM, son of Wolf and Gelle
  1817 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 240 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Kam family:

There are 35 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
KAIN in
Novyye Strelishcha, Ukraine
GG Member Sherwood Forest, CA
USA
May 11, 2020
KAHAN in
Horodenka, Ukraine
GG Member San Antonio, TX
USA
Apr 26, 2020
KEHN in
Krakow, Poland
GG Member New York, NY
USA
Mar 2, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Kam family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 197 search results for the surname Kam at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 281 {d20}
  ... . skarb.. Salak 3?. Daran Jozef at. sśtri. wojsk, Kamieana 10. Dorawski Józef dyr. Kasy Oszca, Sobieakiero 3. Dorazil Andrzej krawiec. Zwśarayaiacka 17. Dorf Adolf kopiec Rab. Mmseba I. — Aaaa pryw., Estery 14. — Hełeaa pryw, Dajwór 20. — KM piekarz. rVkarska 9. — Jakób kwpiec Koletek 8. DorBaafcr Leas kapiec Dietlowska 77. — Leoa kapiąc, sw. Sebaatiaaa 26. Dceałwmca Sameel kopiec sw. Wawrzyńca 3. Doraer Ckaim kopiąc. Szeroka 26. — Lana manBuniu. Posefak* 19. — Ladww. araeda. wojsk. Kałweryjska 36. Dorssak Marja wd. po araeda. pryw. Krepaicza 22. Doros Paweł moarer. Lwowska 43. — Wosoeca właśc dorarK Prochowa 2. Doramczak Efasz ästruagatoi i właśc reaka. Konopni. cnej 9 (4L Tai. 3397. Dorowski Dfim—ł Framcasaek Sterał. Szlak 38. Dotma Marja pryw, Fkwiaamza 20. Fkanijaiti Aatoai poreczaik ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 108 {d140} notes
  ... dotyczące aptek, wykonywania zawodu skie biuro pośrednictwa przy sprzedaży bydła i mięsa. Tu należy zarząd: a) jatek miejskich: Celem uregulowania cen mięsa utrzymuje miasto 7 jatek dla sprzedaży mięsa, a to: w Rynku i przy ul. Pełczyńskiej, w bazarze przy placu Krakowskim, Hali- 'ekarskiego i weterynarskiego, nadzór nad akuszerkami, "adzór wszelkich zakładów sanitarnych w obrębie miasta. Urzędowanie na rekwizycye władz zamiejscowych w sprawach sanitarnych w ogólności W zakresie działania Departamentu IX. leży ad-, ckim, przy ul. Słodowej, Szeptyckich i przy ul. Wago roinistracya naczelna następujących zakładów miejskich: I w ej (rytualne).
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 110 {d3404}
  ... technicznym organem dla spraw czyszczenia ulic i pla- ców, kloak i kanałów miejskich. f) fachowym organem technicznym przy wykony- ' waniu policyi ogniowej jest: Miejska straż pożarna (plac Strzelecki). (Naczelnik: Józef Żytny). Zupełnie zcentralizowana i umieszczona wraz z taborem sikawek w jednym gmachu przy pl. Strzele- ckim, wraz z Centralną stacyą telefonów, labora- toryum chemicznem, dyrekcyą miejskich wodociągów i stacyą ratunkową. III. B) DEPARTAMENT (w gmachu ratusza). (Szef: radca Michalczewski Tadeusz). Obejmuje sprawy prawno-administracyjne nastę- pujących zakładów miejskich: 1. Miejska kolej elektryczna (Remizy: przy ul. Pełczyńskiej i na Gabryelówce ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 111 {d3404}
  ... Zakład ten położony na t. zw. Gabryelówce w dzielnicy Żółkiewskiej na obszarze około 14 ha, skła- da się z 30 kilku budynków, targowic na bydło rogate i z urządzeń, odpowiadających nowoczesnym wymogom. W zakładzie istnieje specyalna instalacya świa- tła elektrycznego, fabryka lodu krystalicznego i miej- skie biuro pośrednictwa przy sprzedaży bydła i mięsa. Tu należy zarząd: a) j ä t ek miejskich: Celem uregulowania cen mięsa utrzymuje miasto 7 jatek dla sprzedaży mięsa, a to: w Rynku i przy ul. Pełczyńskiej, w bazarze przy placu Krakowskim, Hali- ckim, przy ul. Słodowej, Szeptyckich i przy ul. Wago- wej (rytualne).
 • 1909 Galicia Schematism (Copy 2), image 192 {d1245} notes
  ... w Suczawie. 1. C. k. Sąd powiatowy w Dornie-Watrze. Kasa : C. k. Urząd podatkowy w Dornie-Watrze. Systemizowany etat osobow7y. 1 sędzia. 1 sekretarz, 2 adjunktów, 4 urzędników kaneel., 2 woźnych. Sędzia Sbiera Trajan. Sekr. Awram Jan. Adj. Zentner Samuel. — Sbiera Jan. Kane Diamant Ckaim. — Górecki Aleksander. — Popescul Jerzy. — Kessler Maurycy. Notaryusz: Bondewski Minodor, dr. pr. Adwokat: Haulisch Izydor, dr. pr. — Wasilowski Mikołaj, dr. pr. 2. C. k. Sąd powiatowy w Gruraliumorze. Kasa: C. k. Urząd podatkowy w Gurahumorze. ' Systemizowany etat osobowy. 1 sędzia, 1 sekretarz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Kam family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org