Records of the Kornstein family in the All Galicia Database

There are currently 62 records for the surname Kornstein (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Salamon KORNSTEIN
  1845 property record from Gliniany House Owners (1845)
 • Salamon KORNSTEIN
  1845 property record from Gliniany House Owners (1845)
 • Michel KORNSTEIN
  1854 death record from Gliniany Jewish Deaths (1852-1876)
 • Szloma SZPERLING, son of Beril SPERLING and Chaice KORNSTEIN
  1857 birth record from Jezierzany Jewish Births (1815-1873)
 • Jone KORNSTEIN
  1858 death record from Gliniany Jewish Deaths (1852-1876)
 • Berl KORNSTEIN
  1858 death record from Gliniany Jewish Deaths (1852-1876)
 • Joseph Leib SPERLING, son of Berl SPERLING and Chaie KORENSTEIN
  1860 birth record from Jezierzany Jewish Births (1815-1873)
 • Rifke KORNSTEIN
  1860 death record from Gliniany Jewish Deaths (1852-1876)
 • Elka DUBINER, daughter of Jechiel DUBINER and Sara KORNSTEIN
  1861 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Nisen KORNSTEIN
  1861 death record from Gliniany Jewish Deaths (1852-1876)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 62 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Kornstein family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
KORNSTEIN in
Budanov, Ukraine
GG Member New York, NY
USA
Jun 2, 2019
KORNSTEIN in
Znesenye, Ukraine
GG Member New York, NY
USA
Jun 2, 2019
KRONSTEIN in
Zhuravno, Ukraine
GG Member Toronto, ON
Canada
Sep 12, 1999

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Kornstein family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 177 search results for the surname Kornstein at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 322 {d20}
  ... pL Szcwcański 7. Komitzer Akiwa kupitv. Knitka S. TeL 3599. - Leih r?bin. Die‹Kvwska 45. — Löl*4 pryw~Miy. Augustjaäsfca 30. K.irnreieł, Altham kupiw. \lrzeszkowej 5. - llł-nj.iiiiiu n'StAitraLor, Rakowicka 19. — Joadiim kiąiec. Karmelicka 56. TeL 4089. — Fauy wd. pu firnie, kołej^ Jen. l›weraicke 3. Löt›l pi\-warnv. Jakóba S. — Mrtksynułjan dr a*i,%„ R. J‹»*łe»'xxa. TeŁ 2583. — - Marja kupcowa. Stradouaka T. — Mai»›us« unę«zuik pryw.. A. Gnbowskiego 4. — Stanzslaw dyr. kutk..' Zyt*kiewicw 12. TeL 3075. Kornstein Maksvmiljan urzę^łn. pryw.. Zarao^kiegD 20-Korolew-h-* Bolwkiw tir lek. pułk.. Bracka 11. Tek 2573.
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 199 {d695}
  ... Ciemna 17. Kornreich Adolf, restaurator. Rakowicka 17. — Jan, szewc. Kupa 30. — Jakób Hirsch, złotnik, Stradom 7. — Joachim, wł. agencji handl.. Karmelicka 56. T. 4039. — Józef, kupiec. Miodowa 31. — Mateusz, dyrektor Spółki drzewnej. Grabow- skiego 4. — dr. Meilech, adwokat. Floriańska 6. — Salomon, kupiec, Dwernickiego 3. — Stanisław, dyrektor filji Wied. Banku Zw., Zyblikiewicza 12. T. 2075. Kornstein Maksymilian, prokurent Banku Eskont., Zamojskiego 20. Korol Zdzisław, starszy oficjał poczt.. Wolska 21 Korolewicz dr. Bolesław, lekarz pułk.. Bracka U. r. 2578. — Wincenty, profesor gimn., redaktor, Konar- skiego 35. T. 83. I — Władysław, zast. dyr. Banku Gospod., lüze- finska 21. T. 223. Korompay Otto, st. oficjał poczt., św. Gertrudy 7. Korosadowicz Edmund, art. rze/biarz cyzeler ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 114 {d34}
  ... Kornaga Dominik, urzędnik bank, 1. IX. 914. Wiedeń, V, Vogelsanggasse 1. 8. 3 os. Kornaga Wlncencya, naucz, —, Wiedeń, X, Dawidg. 1. 22. 1 os. Kornberg Ludwik, urzędnik bank, —, Wiedeń, III, Untere Viaduktgasse 1. 17. 1 os. Kornicki Antoni, urz. bank, 1. IX. 914. Wiedeń, XX, Vorgartenstrasse 1. 9, I, d. 23. 1 os. Kórnicki Antoni, urz, kol, —, Wiedeń, XX, Vorgartenstr. 1. 91. 1 os. Kornstein Helena, żona przedsięb, 31. VIII. 914. Wiedeń, II, Grosse Stadtgutgasse 1. 14. 5 os. Korol Julian, poczmistrz, 9. IX. 914. Komorowiee. 1 os. Koropatwińska Franciszka, wł. realn, 31. VIII. 914. Praga - Śmi-chov, ul. Kińskiego L 17, I. 1 os. Koropiowski Teofil, kup, 31. VIII. 914. Wiedeń, IV, Kleinsehmid-gasse 1. 3, II, d. 23. 2 os. Korosadowicz Emil, art. malarz, 30. VIII. 914. Sedlćany, ul. Cerk-wicka ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 288 {d3404}
  ... to. Mazur Piotr. Luszowice (p. Chrzanów). Nowak Wincenty. Lutcza to. Lip Piotr. Lwów (ul. Gródecka 121). Buncel Karol. Lwów (ul. Zielona 45). Chauer Henryk, konces. zakad kucia koni i fabryka powozów (p. Ins. str. 51). Lwów (ul. Szewczenki 12). Hinke Edmund. 0 Jo- hann Walenty (ul. Krótka 8). 0 Kapuściński Piotr (ul. Zborowska 4). 0 Kornstein Beri (Gródecka 37). 0 Krasiń- ski Stanisław (ul. Mączna 3). 0 Lisowski Jan (Zamarsty- nowska 27 a). 0 Małochleb Szymon (ul. Gródecka 143). 0 Mazur Marcin (ul. Piekarska 91). 0 Michalski Michał (ul. św. Michała 6). 0 Renner Józef (ul. Gródecka 119). 0 Rychlik Franciszek (ul. Janowska 34). 0 Sanecki Jan (ul. Janowska 10). 0 Schmara Jan (ul. Źródlana 18). 0 Seryło Mikołaj (ul. Krótka 6). 0 Śliwiński Paweł ...
 • 1912 Galicia Telephone Directory, image 157 {d12}
  ... . §ciciel dóbr,Uherce Niezabitows, ie. 3 Żandarmerya, c. k. posterunekr 4 Urzqd stacyi kolejowej, c. k. Nowy Swiat 1. 1. . dworzec. 6 Eisenberg X., dzierżawca młynów turbinowowalcowych: a) mieszkanie, 4) mkyn w Maznrówce, c) młyn w Bucykach. 7 Rasa zaliczkowa, "Pomoc". 4 * goziebrodzki hr. Antoni Bolesta, kancelarya browarü parowego, Chlebów. '9 goziebrodzki hr. Anton!, skład piwa, kierownik Kornstein. 1 magistrat: a) prezydynm, Gumniska stacye abonentowe patrz Tarnów. b) mieszkanie burmistrza, c) kancelarya gminna dla poboru opłat spirytüsowych. 3 Pinińscy hr. Leon i Stanisxavr: a) kancelarya mkyna parowego, b) westybul pakacu, c) folwark, Glrzymalów. d) magazyn młyna parowego, e) dyrektor młyna, mieszkanie, f) folwark Eleonorówka. 6 Urzqd parafialny obrz. xać. 2 IIrz4d ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Kornstein family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org