Records of the Kratzer family in the All Galicia Database

There are currently 114 records for the surname Kratzer (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Anna KRAJCSIR, child of Josef Andreas JUSZCZAK
  birth record from Austrian Ministry of Interior - Certification of Vital Records (1903-1918)
 • Elisabeth KRAJCSIR, child of Josef Andreas JUSZCZAK
  birth record from Austrian Ministry of Interior - Certification of Vital Records (1903-1918)
 • Josef KRAJCSIR, child of Josef Andreas JUSZCZAK
  birth record from Austrian Ministry of Interior - Certification of Vital Records (1903-1918)
 • Dawid Kraycer
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Dawid KREZER
  1788 property record from Brody Josephine Survey (1788)
 • Jacob Mayer, son of Liepe KREUTZER and -
  1807 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Eisig GARTEN and Lea KREUTZER
  1813 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Eisig GARTEN and Lea KREUTZER
  1813 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Dobrisch KRATZER
  1819 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1816-1820)
 • Abraham KREUZER
  1820 property record from Żółkiew Franciscan Survey (1820)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 114 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Kratzer family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Kratzer family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 169 search results for the surname Kratzer at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 326 {d20}
  ... Krowoderska 01. Kraszpulski nenrvk urzędnik prvwnUuy, aleja Krnsiii-«kiego 13. Kraś Walor ja wdowa po urzędniku pocztowym Grzegórzecka 33. Krafofil Franciszek funke, kolej., Dekerta 10. Kratz Jakóh fryzjer. Warszawska fi7. Kratzer Aniela wdowa jk› naitezveielu szkół ptrwsze chnyeh. Szlak 30. — Józefa naucz, s/.koly pryw.. Rynek Podgórski S. — Majer krawiec, św. Wawrzyńca Ui. — Mozes ktipioe. Kalwaryjska ... — Lola prywatna, Blich 3. Krebs Izydor inżynier, Długa 30. — Karolina wdowa po funkc. kolej., Traugutta l'l. Kreczmer Aleksander, sierżant, Rękajwka fort. — Tadeusz fryzjer. Felicjanek 25. Kruicor Józef monter, Rynek Główny 44. Kreidel Jakób kupiec, Paulińska 10. — Jetti krawczyni, Starowiślna 53. K windet Rozalja kupcowa, Paulińska 30. — Mendel krawiec, Skałeczna 5. Kreiner Jan dr ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 443 {d20}
  ... , św. Tomasza 8. Kornblum Dawid, Krakowska 35. Kosser i Gastman, Zielona 14. Kowalik Jan, Bracka 5. Kowalik Józef, Felicjanek 17. Kowalik Piotr, Grodzka 5. Kozak Katarzyna i Włodek Stanisław, Szpitalna 18, Kozakowska Józefa, Długa 84. Kozłowski Antoni, pl- Zgody 20. Koźbiał Grzegorz, Strzelecka 13. Kożuch Aron, Bocheńska 8. Kożuch Michał, Krowoderska 79. Kratzer Majer, Św. Wawrzyńca 16. Krawczyk Ferdynand, Pędzichów 2. Kreutzwirtb Abe, św. Sebastjana 15. Krzyworzeka Kazimierz, św, Tomasza 33. Anons I. 306. Kubik Wojciech, Mikołajska 5. Kucharski Władysław, Na Stawach 1, Kuczarska Anna, Sławkowska 21, Kukurutz Józef, Szeroka 26. Kulka Walenty, Długa 27. Kunin In Jnn, Słnwkowak* 6, Ku iii ni n lii/.r-l, Szizf panika )1. Kumało Wludyulnwn, WoUka 21. Kiijifrrmluni.-d (/sak, iw, .Srbattjaiiii ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 206 {d695}
  ... 10. Krasucki Stefan, dyr. biura handl.. Krowoderska 19. Teł. 1067. Krasuska Marja, prywatna, Siemiradzkiego 23. Krasuski Antoni, handlarz, Konarskiego 31. — Stefan, dyr. Banku Zachodu., Karmelicka 54. Tel. 2130. Kraszewski Władysław, szewc. Krowoderska 64. Ki aszpulska Stanisława, naucz, Al. Krasinskic-go 13. Krat Michał, buchalter, Rakowice. Kratzer Józef. wł. spółki, Rynek Podgórski 8. — Majer, krawiec, św. Wawrzyńca 16. — M ijżesz, kupiec. Mostowa 4. — Moiżesz, kupiec, Kalwaryjska 31. SIKAWKI Wszelkie przybór? strażackie Centralne Biuro Sprzeda*., przyborów pożarnych dawnle| U. B. T. KRAKUS w KRAKOWIE, ul Szewska 19, \. p. Tel. 1200.
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 605 {d695}
  ... . Juljusz Goldiinger, Agnieszki 9. Pracownia ubiorów męskfch z materyj własnych 1/aak Feiweles, Dietlowska 55. Zakład art. kiawiecki. Przyjmuje wszelkie roboty w /akres ten wchodzące po cenach umiarkowanych. xdooocxxxxxxxxkxxxxoococxxxxoooulxxxxxaj—-~------- Piotr Klaja. Felicjanek 17. Krawiec cywilny i wojskowy wykonuje prace w zakres ten wchodzącepoceiujdium^ Jan Kurnik. Chocimska 14. Krawiec cywilny i wojskowy. KRATZER MAJER ulica św. Wawrzyńca 16. Krawiec męski przyjmuje prace w zakres ten wchodzące. Kazimierz Krzyworzeka, św. Tomasza 33. Wykonuje ubrania męskie z własnych i do-starczonych materit_ Izaak Lehrield, Brzozowa 16. Pracownia ubiorów męskich z materji przyniesionych. Wykonuje prace w zakres ten wchodzące w najnowszych fasonach po_ cenach naj-^_niższ y ch. J. Llpner ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 65 {d3353}
  ... Ramullowie L. 09-00 33. Friinkcl L., Dr. adw. - 4-94 34 Kuhmiirkcr J. 12-84 38. Dąmbscy St. . 51-44 Nessaty C. 92-27 Silberbusch J. 83-43 - Westfalewicz M., Dr. "77-78 40. Wittlinowa Róża 70-16 44. Eile J. . 12-14 Goldstein L , Mr. apt. 53-18 Krajzer L. 90 01 Sziachtowska L. 68-70 -46. Kandclis E. 82-14 Karpińska M. ! 85-94 47. Houzvic Jaros, Arcliit. 34-72 Taylor Berlie 40-37 48. Bogdanowiczowa St. 33-04 Frenkel Jan 64-32 Goldrei G. 73-30 Łęcki Zdz. 2-90 Kreppei ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Kratzer family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org