Records of the Krautbaunch family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Krautbaunch (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Krautbaunch family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Krautbaunch family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 152 search results for the surname Krautbaunch at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1907 Krakow Calendar, image 86 {d92}
  ... Płaciła raty p. Bartoszowa, lecz terminu wtorkowego nie przestrzegała pilnie, bo we wtorek 7 marca 1564 r. położyła dopiero trzecią ratę 12 gr. do puszki, która rata należała na wtorek po Gromnicach tj. 8 lutego; następną ratę położyła w piątek przed kwietmą niedzielą 24 marca. Gdy już sprawa przeświadczona była przed hetmanem ratusznym, odpowiadali za nią w terminie naznaczonym rękojemcy osobą swoją i majątkiem. Niejaki Andrzej Szydłowski, kartownik, miał do niedzieli wyzwolić swoje fanty (sztuka cyny, kocieł, 2 panewce i lichtarzyk), złożone na ratuszu w czynszu półpięta złotych i trzech groazy winnym p. Bartoszowej Kosmowej, iglarce.
 • 1907 Krakow Calendar, image 87 {d92}
  ... kwitował. Zapewne, że tyle widział p. Sebastyan swoje wryłożone w rękojemstwie pieniądze, bo w terminie naznaczonym, t. j. w niedzielę, nie zapisał p. hetman zwrotu 4' a zł. i groszy 3. Bo był Andrzej Szydłowski złym dłużnikiem, często wiedziono go do hetmana, nie zawsze też znalazł litościwego rękomiego. Gdy winien był Łukaszowi Miernikowi z kamiennego młyna 4 zł. i gr. 10, rękojemca Sebastyan Nieszporek, kartownik, upominał się u niego o dług przed urzędem hetmanowym. Andrzej Szydłowski zeznał się, iż tak jest, iż nie zapłacił, tylko prosił, aby na inny czas mógł zapłacić, gdy do pieniędzy przyjdzie. Rękojemca zażądał po nim zatrzymania, aby z ratusza nie schodził, a p. hetman uznał to za słuszne i kazał go zatrzymać na ratuszu, aże się rękomiemu uiści. Urząd p. hetmana ratusznego ...
 • 1907 Galicia Schematism, image 302 {d478}
  ... Kateeh. (Jak w szkole męskiej). Nauez. Witekówna Stanisława. — Szezerbińska Teofila. — Jaksmanicka Wanda, stała w Pe-rehińsku, tymcz. 571 Naucz. Małecka Felicya. . _ Trenihicka Kazimiera. — Wilkówna Emilia, stała w Narolu, tymcz. — Wolska Walentyna, tymcz. e) Etatowe mieszane. 5-kl. w Cieszanowie. Nauez. kier. Rzeszowski Leon. Kateeh. Świąder Jan, ks, rz. kat. — Kostyk Jan, ks, gr. kat. Nauez. Długoszowska Sabina. — Krtipianka Emilia. — tymcz. Śmiałowski Włodzimierz. — Łiu-ejko Jan. — Jurczyk Piotr. — Buhlówna Anna. — Herbstówna Józefa. 4-kl w Narolu (miasto). Nauez. kier. Jaroszewski Władysław. Zast. kier. Zatlonkal Władysław. Kateeh. Duchowieństwo miejscowe. Naucz. star. Pychowa Karolina, tymcz. — Fiderkiewiez Marya. — Jaroszewska Natalia, stała w Kurowicach. — Jabłońska Walerya, tymez ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 247 {d170}
  HANDEL, - 440 Slowarz, kredytowo Hi? w v-S-.cz (p. w ni). Bank komercyalny (z ogr. rvt.i « Bank kredvtowv Jla handlu i przemysłu (z ogr. por.. „Credü-Bank für Handel u Gewerbe) • Bank iw-ijjzkowY iz odpow- ogr.) • Cneika iwai.MHoro Kpeairry „.Te^vacTÖoł Baiis" (Spółka wz. kred. „Łemkiwski Bank" « Towarzystwo wzajemnych zaliczek i oszczędności 2 o^r. por.y. Olejöw (3. w mX Towarzystwo kredytowe (z ogr. por.). O lesko ijj. w mj. Bank zaliczkowy (z ogr. por.) - Kasa zaliczkowa ;z ogr. por.; .,Vorschuss-Kassa" • Towarzystwo kredytowe (z nieogr. por.). Olszanica ‹p- w m.). Kaca noaiiskoBa fKasa pożyczkowa.1 Ottvnia (p-w m.). .Credit-Verein ...
 • Husiatyn Yizkor Book (1968), image 216 {y198}
  ... death. Mother, of blessed memory, sought to avert Tzipe’s cruel end. For that purpose, she went to Lemberg and other cities and towns. She was ready to dispose of all her pos-sessions, but alas, to no avail. The tragedy has left its imprint with me, through the years. I reside in Philadelphia, Pennsylvania, with my dear wife, Adelle. We have a fine son, daughter, son-in-law and two grand-children. It is for me most gratifying to meet my friends, Husiatincr landsleit, and I visit New York City frequently, attending meet-ings of the Husiatincr Friendship Circle. I have also participated, during the past three years, in a few special meetings where plans were formulated for publication of the Memorial Volume, in glowing tribute to all the Husiatiner Jews who had died a martyr’s death ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Krautbaunch family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org