Records of the Krautwurst family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Krautwurst (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Krautwurst family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Krautwurst family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 17 search results for the surname Krautwurst at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 252 {d3374}
  ... ., Głę- boka 27. Kraustein Leib, fakt., Źródlana 29. Kraut Reisel, kup., Kotlarska 10. — Romana, ofict poczt., Mączna 8. — Samuel, urz. pryw., Sykstuska 64. Kräuterblüth Józefa, naucz., Sykstu- ska 54. Krauthamer Kalman, kup.. Rynek 19. — Mendel, kup., Blacharska 26. Krautler Stefania, naucz., Głęboka 21. Kräutner Adalbert, kapit., Kalecza 5 a. Krautwurst Marta, nauczyc., Koper- nika 30. Krawczuk Bronisław, urz. pryw. Ły- czaków 137. — Michał, podurz. kol., Błonie 14. Krawczyk Jan, em. dyr., Ujejskiego 8. — Katarzyna, wd., Gaszyńskiego 68. — Tadeusz, urz. pryw., Boczkow- skiego 12. Krauczykiewicz Jadwiga, naucz, pryw., Leszczyńskiego 8. — Melania, wd. po starost., Janow- ska 36. Krawec Andrzej, woź., Kleparowska 14. — Antoni, buch ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 238 {d13}
  222 KräuterblüthJozefa, naucz. Sykstuska 54. Krauthamer Nachman, kup. Rynek 19 — Mendel, kup. Blacharska 26. Krautler Stefania, naucz. Głęboka 21. Krautwurst Marta, naucz. . operni- ka 30. Kräutner Adalbert, kapitan Kaleczą 5 A. Krawczuk Michał, podurz. kol. Błonie 14. Krawczyk Katarzyna, wd. Gaszyń-ckiego 68. Tadeusz, urz. ubezp. Zygmuntowska IIA. Krawczykiewicz Jadwiga, naucz, pryw. Leszczyńskiego 8. — Melania, wd. po staroście Gliniańska 9. Krawec Andrzej, woź. Kleparowska 14. — Antoni, buchał. Paulinów 19a jan, kamień. Jozafata 7. — Mozes, maszyn, szewski Balonowa 7. Piotr, podurz. cłow. Piaskował Krawiecka Amalia, wd. Trauguta 27 ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 225 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... 6‘upy gmin miejskich. Obortyński Stanisław, radca sądu. Osterer Ghaskel, wł. realn. o apira Adolf, notar. Członkowie z grupy gmin wiejskich --i i., aht ^ --------u gŁU Moysa-Rossoehacki Stefan br OFT k’t /O wł. d„ bon oby w m niatyna, Kut, Zabłotowa, Koło myi Buczacza, Peczeniźyna 1 Tłumacza Iwasiuk Iwan, wł. gr. Czornokoza Mikołaj, wójt Diduch Michał, wł. gr. Krutofist Mikołaj, wł. gr. Kuihynicki Semen, wójt. Kuryl uk Iwan, wł gr Majdański Mikołaj, wł. gr Teodorowie/ Józef, wł, d. Szkurhan Iwan, wł gr. Wery ha Stefan, wójt Prezes My dział powiatowy. Moysa-Rossochaeki Stefan, br., j w Zastępca prezesa Krzysztofowie/ Mikołaj, dr., j. w. Członkowie Wydziału. Komar Edmund, j. w. Teodorowie'/ Józef ...
 • 1910 Galicia Schematism, image 422 {d1237}
  ... Chaskel, wł. realn. Szapira Adolf, notar. Członkowie z grupy gmin wiejskich. Moysa-Rossochacki Stefan, wł. d., komand, ord. Fr. J., hon. obyw. m. Śnia-tyna, Kut, Zabłotowa, Kołomyi, Buczacza i Peczeniźyna. Iwasiuk Jan, wł. gr. Czornokoza Mikołaj, wójt. Diduch Michał, wł. gr. Krutofist Mikołaj, wł gr. Knihynicki Semen, wójt. Kuryluk Iwan, wł. gr. Majdański Mikołaj, wł. gr. Teodorowicz Józef, wł. d. Szkurhan Iwan, wł. gr. Weryha Stefan, wójt. Wydział powiatowy. Prezes. Zastępca prezesa. Moysa-Rossochacki Stefan, j. w. Krzysztofowicz Mikołaj, dr., j, w.
 • 1910 Galicia Schematism, image 1237 {d1237}
  ... 374. Zygmunt 93, 96. Kruszewski Bolesław 944. — Wacław 936. — Walentyn 864. — Wincenty 397, 591, 871. Kruszyńska Agnieszka 572, 676. — Bogumiła 621, 649. — Franciszka 490. — Rajmunda 479. Kruszyński Adolf 437. : — Józef 132. — Kazimierz 826. — Leon 17, 329, 580, 885. — Maryan 5. — Stanisław 97, 834. 967. — Tadeusz 104. — Władysław 97, 826. — Wojciech 96. Krutofist Mikołaj 396. Krwawicz Emilia 626 — Włodzimierz 139. — Zenon 481. Krycak Oleksa 352, Krycińska Julia 704. — Marya 720. Kryciński Waleryan 529, 571. Krycki Władysław 688. Kryczkowska Marya 646. Kryczkowski Jan 749. Kryczyńska Anna 760. Kryczyński Bronisław 548. — Władysław ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Krautwurst family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org