Records of the Kresiberg family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Kresiberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Kresiberg family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Kresiberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 137 search results for the surname Kresiberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 555 {d696}
  ... — Izrael, inż., urz. pryw., pl. Lasoty 7. — Karolina, wd. po funkc. kolej., Traugutta 18. Krechowiecki Slanisław, urzędn. poczl., Zyblikiewicza 5. Kreha Emil, art.-mai.. Czysta 8. Kreindel Breindla, krawcowa, Paulińska 30. — Hinda. urz. pryw., Paulińska 30. — Saul, kupiec, Skawińska-Boczna 8. Kreiner Jan, em. dyr. gimn., Karmelieka 50. Kreis Jakób, kupiec, Józefa 12. Kreisa Karol, urz. państw., Kopernika 5. Kreisberg Emil, urz. pryw.. Salinarna 6. Kreisel Schaje, kupiec, Krakowska 13. Kreiser Marja, urzędn., Długa 24. Kreisler Edward, inż. arch. Magtu, Syrokomli 26, telefon 180-48. — Henryk, urz. pryw., Powiśle 9. — Ludwik, kapelusznik, Florjańska 23. —^Maurycy, wl. realn., św. Gertrudy 16. Kreiswirth Chaim, kupiec, św. Sebastjana 16. — Eljasz, handlarz. Miodowa 24 a. — Jakób, pośrednik ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 51 {d3353}
  ... Meyer H., Dr. adw. 20-69 Paneth S., Dr. adw. 7-08 Rosmarin J.: Dr. adw. 16-81 Thumin K., Dr. adw. 23-00 Buber R. i Saadaucr J.. Dr. adwokaci 12-47 Fraenkcl M.. Dr. adw. 18-23 Pordes P., Dr. adw. ----- Atlas J., Dr. adw. 3-88 Liebling J.. Dr. adw.,---------- Was er O., Dr. adw. 3-88 Kreizberg I., Dr. 3-65 Feiles I.. Dr. adw. 18-04 Czeszer E., Dr. adw.) ------ Spiegel A. Dr. i Neuwald N., Dr. adw. 3-57 Aszkenazy J„ Dr. adw. *--------- Cetnarski L.. Dr. adw. -------- Vogelfänger Z., Dr. ad,w.. 86-05 Borowiec J., Dr. adw. . 49-21 ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 65 {d3353}
  ... Taylor Berlie 40-37 48. Bogdanowiczowa St. 33-04 Frenkel Jan 64-32 Goldrei G. 73-30 Łęcki Zdz. 2-90 Kreppei J. 2-94 Zaleski hr. R.. Dr. 24 54 Bieńkowski St.. Dr. Inż! Dyr. S A. „Metal" - 11-96 49. Hnroch L.. Dvr. Ski Akc. Ekspl. Soli potas. 77-38 Kreisberg Dawid, przem. drzew. 20-82 Pilatowska A. 56-17 50. Biesiadecki Fr. 16 14 Feder A. 14-65 Heiber E. 11-10 Weiss Juljusz 10-91 52. Gajl J„ Dyr. Grupv Franc: Tow.- Naftow. „Małopol- ska" 34-73 Jfrńsek ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 206 {d3353}
  ... 80-87 Kredytowy Spółdz. Lwow. Za- kład, Jagiellońska 17 58-94 Kredytowy Zakł. Pow., pl. Mar- jacki 6-7 19-25 Kredytu i Oszczędności Stow. Prac Pol. Kolei Państw., ul. Szopena 6 39-29 Kreisberg B., wł. f-my „Lwow. Lloyd", Jagiellońska 1. 8 57-80 Kreisberg Dawid, przem. drz., m. Potockiego 49 20-82 Kreisberg Izydor, Dr.,, b. Koś- ciuszki 7 3-65 Kreisberg Maurycy, przem. drz., Potockiego 38 13-84 Kremer Kazimierz, m. Choraż- czyzna 18 57-09 Kremer Paweł, skł. mebli i an- tyków, Senatorska 6 51-60 Kremer Stanisław ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 283 {d3353}
  ... elegancji** wl. B. Kolke . 44 Polski Bank Przem. 45 Książu. „Atlas** 46 Weinreb M. i Ska .. 4? P. K. O. 48 Winiarz T„ Trzeciak K. 49 Kasa Chorych m. Lwowa apteka 3-50 Ostachowicz W. 51 Binduchowski H. 52 Weinberg J. 53 „Galicja** 54 Ankraut S. *- 55 Górecki T. dr. i Brückman A. dr. 56 Baczewski St. dr. ' -.-;!* 57 Nenwald N. dr. 58 Ułam M. 59 Lwow. Tow. Bankowe 3-60 Bank Zw. Sp. Zarobk. ^ 61 Kasa Chorych 62 „Karpaty** „Małopolska** 63 Parnas J. dr. 64 ..Karpaty** „Małopolska** 65 Kreisberg I. 66 Kanner i Ska 67 Griinbaum' J. .* '* X 68 „Silcsiana** :„Węglówka** 69 Rudy E. " '* 3-70 Dręgiewicz S. dr. 71 Kasyno Narodowe 72 „Polonia**- - - 73 Hotel Krakowski 74 Kieszkowski ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Kresiberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org