Records of the Kroland family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Kroland (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Kroland family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Kroland family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 80 search results for the surname Kroland at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Baligrod Yizkor Book (1964), image 149 {y24}
  ... ", I—oji dalis Kaunas, 1938. pp. 195, 199. 202. 216. 219, 231. 241. 243. 292. 359, 496. 518. 577—579. Wcinryh, O. S.. "Neueste Wirtschaf tsge-schichte der Juden in Russland und Pulen", Breslau, 1934, pp. 14—15. 22, 44—45. 75. 188, 223. Wiener. S.. "Bibliographie der Osler—Hag-gada", New York, 1949. Willct. J.. "Popski", London. 1954, p. 12. Wishnitzer, M., "To Dwell in Safety", Phi-ladelphia. 1948, p. 61. Wronka, Johannes. "Kurland und Litauen Ostpreussens Nachbaren", Freiburg. 1917, S. 159. Zeitlin, William. "Bihliolheca Hebraica Post-Mendelssohniana". Leipzig, 1805. p. 317. n, , י - י.-- פון אן אלטן סאנכוד גרינדערס. ייאס איו בין אייר געװען אײנער פץ יי. מיר האבן אפנעהיט דאפ לערנען •עדן טאנ נאר שהריח אין משד פין סיר •אד, בי! מיר האבען *וױ׳ מאל נע־ ענדיקס דעם גאנצז אלפס. תר כ־נ—1665 ...
 • Horodenka Yizkor Book (1963), image 56 {y190}
  ... Perez Schaar. 1786-1792 ad 2839 ad 23276 pr 742 Beril Koch Izig Glasbcrgcr Abraham Neuberger Aaron Burger Simon Gloger Moses Katz Litmann Tuchmacher Joachim Halka Leib Offenberger Izig Zuckcrman Yre Reuter Schmul Jurmann Hosias Tauber Srol Tauber Moses Tauber Israel Katz School Katz Juda Fcttner Gerson Okcr Leib Oker Oscher Freibeck Salamon Jiiger Berl Dachs Schlome Geldner Simon Herland Mayer Acker Kollman Eder Koppcl Menschner Wolf Latesschnoidcr Mayer Goldbcrger Hersch Kronn Moses Gettner Wolf Offenberger Abraham Brand Leib Grazer Mayer Korkcr Jossel Walther Izig Walther Hersch Prinz Jzig Brettler Schaje Stcinbauer Gerschon Schindler Jossel Fischer Schaje Hass Gerschon Schneider Srul Fuchs Srul Stigliz Manelc Mass Dawid Schaar Leib Leman Fischel Rittersporn Jossel Rosenkranz Beril ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 570 {d13}
  ... zna 22 Białecka Marya, Kaleczą 6 Bessermeny Anna, Murarska 21 Bielecki Włodzimierz, Murarska 39 Błock! Włodzimierz, Pułaskiego 7 Bratkowski Roman Zimnawoda. Ćwikliński Zefir, Supińskrego S Dmochowski Wacław, Głowackiego 7 Dobrowolski Odo, Kordyana 10 Duiębianka Marya, Potockiego 49 'Gawlikowski Ryszard, Potockiego 50 Gstyńska Władysława, Poniatowskie- j go. willa „Lubicz** Harasymowicz Marceli, Stryjska 12a Harland- Zajączkowska Anna. pł. Dąbrowskiego I Jankowski Stanisław. Krzy wczyee, wiła Jarocki Władysław Romanowicza 9 Kaczor-Bartowski Stan., Zofii 14 Koehler Ludo mil, pl Dąbrowskiego 3 Kryciński Waleryan, Jabłonowskich 2 Kühn Henryk, Jabłonowskich 2 Laskowski Roman, Gołaba 3 Lepszy Edward, Sykstuska 37 Niemczykiewicz Konstanty. Zimorowi- wteza 10 Ob'st Sewer, Teresy 4 Pietsch Edward ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 251 {d11}
  ... Leon, rzeźnik, Berka 6. Hackiel Ludwik, buchalter „Głosu" Łyczakowska 53. Harculińska Anna, pryw., Blacharska 8. Hardt Helena, wdowa, Kopernika 50. Hardulak Andrzej, woźny kol., Piotra Skargi 8. Hardy Bonifacy, b. dyr. „Alliage" Szeptyckich 41 c. Hariński Ludwik, emer., Jagiellońska 17. Harkany Jan, pom. kanc, św. Zofii 10 b. Harkawy Aleksander, stolarz, Skarbkowska 41. Harkman Filip, płatniczy, Koralnicka 8. Harland Zygmunt, architekt, św. Marka 4. Harlos Zofia, pryw., Szpitalna 11 a. Harman Abraham, urz poczt., Gródecka 43 Harmałowski Michał, właśc. real, Pilnikarska 10. Harmusz Mikołaj, woźny związku przemys Kraszewskiego 5. Harmwolf Eugenia, właśc. realn., Miłkowskiego I. Harna Józef, majst. szewski, Hausnera 12. Harnwolf Artur, urz. banku kraj., Szeptyckich 15 b. Hart Bernard, pryw ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 549 {d11}
  ... dr., adwokat, Gołąba 4. — Władysław, ślusarz kolej., Błonna 14. Zajączkiewicz Antoni, szewc, Krasickich 14. Zajączkowska Amalia, wdowa, Za Zbrojownią 5. — Bronisława, wdowa, Sykstuska 58 a. — Emma, pomocn. kancel., Kochanowskiego 48. — Helena, nauczycielka, Łyczakowska 15. — Janina, wdowa, pl. Bernardyński 14. — Janina, nauczycielka, Jachowicza 18. — Klementyna, żona em. nadgeom., Domsa 1. — Harland Marya, naucz, malarstwa, św. Marka 4. — Marya, bibliotekarka bibliot. Dzieduszyckich, Teatyńska 7. — Władysława, naucz., św. Zofii 10. Zajączkowski Atanazy, radca dworu, Wagilewicza 5. — Błażej, betoniarz, pl. Dąbrowskiego 1 a- — Bolesław, koncyp. notar., św. Mikołaja 14. — Bolesław, kandydat notaryalny, Nabielaka 18. — Edward, rzeźnik, A. Potockiego 71. — Franciszek, masarz, Sadownicką ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Kroland family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org