Records of the Künstlinger family in the All Galicia Database

Sorry, the All Galicia Database is not responding right now. Please try again later.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Künstlinger family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Künstlinger family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 70 search results for the surname Künstlinger at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Chrzanow Yizkor Book (1989), image 527 {y114}
  With thanks to those who were helpful with information and photos. Max Bochner Ryfcia Bochner Itzchak Bacon Mania Frish Regina Ganger Moniek Ganger Mendek Gerstner Berek Grajower Gusta (Schnitzer) Jakubowicz Hanka Katz David Katz Lusia Kriegstein Roman Kriegstein Tonka (Kunstlinger) Reisig Hela Koniecpolska Fran Laufer Leika Laufer Bernice Levenfuss Abe Mandelbaum Rozka Mandelholz Mania Marmor Tosia Marmor Mendel Mondshein Mala Openheim Rozia Reifer Jacob (Smoczek) Schlesinger Fela Sharf Brucha Schwartz Rachel Spangelet Hela Stapler Kurt Tusk Josek Weiner Srulek Wiener Chamek Zagiorski Jack Zisner Maryla ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 475 {d696}
  ... ., Stradomska 27. — Leon, dr. adwokat, Karmelicka 6, tel. 110-95. — Leopold, kupiec, Starowiślna 74, teł. 161-28. — Maks, krawiec, Zabłocie 79. — Markus, kupiec, Dietlowska 1. — Markus, kupiec,. Dietlowska 61, — Markus, czapnik, Miodowa 12. — Maurycy, fryzjer, Zamojskiego 28. — Maurycy, kupiec, św. Filipa 8. — Mendel, kupiec, Estery 9. — Mieczysław, urz. pryw., Michałowskiego 15. Goldberg r. Künstlinger Mojżesz, ryl. kamień., Lwowska 16. — Mordechaj, czapnik, Stradom II. — Pinkus, pryw., Miodowa 13. — Rafał, urz. pryw., Zatorska 6. — Rachela, urz. pryw., Czarnieckiego 12. — Reizel, krawcowa, Kalwaryjska 21. — Róża, urzędn., Wolska 25. — Salomon, złotnik, Grodzka 42. — Salomon, muzyk, Berka Joselewicza 12. — Samuel, urz. pryw., Zielona 3. — Sara, wł. zakł. peruk., Dietlowska 44. — Sara ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 428 {d20}
  ... , Rękawka 41. Tel. 2016. I KngelslL'in Józef. Stradomska 27. | Feiler Dawid, Dietlowska 54. i Feilur Izaak, Józefa 9. t Grabski Anloni, Kalwaryjska 17. Tel. 2146. :J Horowitz Bernard Berisch, Kazimieiza W. 42. Immergliick Herman, Lelewela 8. Tel. 1064. Anons l. 343. i [tzkowicz Markus, św. Katarzyny 1. 1 Kluger Uscher, Retmańska 6. I Knobloch Mendel, Turecka 44. | Kunstlinger Józef, Warneńczyka 10. i Landwirth Lipman i Chaim oraz Riegler Jakób, Kalwa- ' ryjska 68. › Lemberger Dawid Eljasz, Miodowa 15. ! Lustig Herman, św. Sebastjana 20. ' Lapa Salomon, Estery 10. I Łaptaś Stanisław, Dekerta 24. : Mandelbaum Joachim, Kołłątaja 14. Rakowski Wilhelm, Strzelecka 11. ; Redlich Maks Mojżesz, Strzelecka 11. Rogoda Bolesław, Lwowska 44. Sattler Jakób, Dietlowska 81. Siegel Herman, Kącik ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 432 {d20}
  SKOROWIDZ I KSIĘGA ADRESOWA SKOROWIDZ I KSIĘGA ADRESOWA Juran B., Dunajewskiego 9. Anons I. 435. „Kobierzec", Podwale 3. Anons 1. 217. Künstlinger Marja, Kalwaryjska 17. Lewkowicz J„ Grodzka 39. Tel. 4490 i 4297. Anons I, 4 b. Łapczynska Aleksandra, Kazimierza Wielk. 82. Maibruch Ahe, Miodowa 14. Anons I. 185, Mikolajewicz Henryka, Sienna 1. Tel. 4561. Anons I. 47. Openheim H. i Syn, Stradomska 13. Petkun Anna, Św. Anny 2. Pleszowski M„ Mały Rynek 2. Tel. 4136 i 3538. Anons 1. łl b. Polski Przem. Kilimkarski, Mikołajska 12. Anons |, 543. Poprawska Stanisława, Bonerowska 14. Przemysł Linoleum i Cerat. Rynek Gl. 10. Tel. 1413. Anons I. ...
 • 1917 Krakow Calendar, image 99 {d79}
  ... Mojżesz, ul. Zielona 23. . Krzaklewski Kazimierz, ul. Wiślna 9. „ Kurngold Natan Jakób, nł. Grodzka 0. Kosch Teodor, al. Pijarska Nr 3. , Koy Michał, ul. św. Anny Nr 7. . Koziański Kazimierz, ul. Karmelicka 16. „ Kremler Hirsch, ‹ Henryk) ul. Bracka 1. „ Kriejrer Herman, ul. 1 loryańska Nr 1S „ Krengel Izydor, uL Grodzka 23. Krygowski Stanisław, ul. św. Marka Nr 11. „ Kwieciński Tadeusz, Rynek 28. „ Kunstlinger Ignacy, ul. Jasna 8. . I-ichs Sani Rafał, nl Grodzka Nr 60. _ Landau Izaak (Ignacy), nl. Grodzka 32. „ Landau Izaak. (Ignacy , ul. Grodzka Nr 32. „ Landau Saul Izajasz, ul. Grodzka Nr 32. . Landau Pinkus Filip , uL Karmelicka «8. „ Landau Sani Rafał, ul św. Gertrudy Nr 9. . Landau Izaak. (Ignacy), Karmelicka 8 . 1-andy Lejzor i Ludwiko ul. Grodzka Nr 6. „ Langrod Bernard, ul ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Künstlinger family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org