Records of the Lichtman family in the All Galicia Database

There are currently 558 records for the surname Lichtman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Boruch LITTMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Wolf LICHTMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • [infant] LICHTMANN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Wolf LITMANN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Naftule LICHTMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Moses LITTMANN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • [infant], son of Jechiel LICHTMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • [stillborn], son of and Feige LITTMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Lea LITTMAN, daughter of Moses LITTMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1924-1926)
 • Isa LICHTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 558 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Lichtman family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
LICHTMAN in
Sedziszow Malopolski, Poland
GG Member Los Osos, CA
USA
Mar 4, 2021
LICHTMAN in
Rzeszow, Poland
GG Member Los Osos, CA
USA
Mar 3, 2021
LEISTEN in
Tarnow, Poland
GG Member Jerusalem,
Israel
Mar 30, 2020

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Lichtman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 180 search results for the surname Lichtman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 577 {d696}
  ... 142-02. , — Aron. naucz.. Krakowska 39. — Baruch. wł. realn.. Brodzińskiego 1. Chaim. kupiec. Dietlowska 11. tel. 136-42. — Helena, dr.. Starowiślna 4, lei. 116-07. -- Henryk, kupiec. Straszewskiego 2. lei. 103-76. Salomon, przemysł.. Siemiradzkiego 12. lei. 117-73. — Samuel, dr., kupiec i przemysł.. Straszewskiego 26, lei. 142-02. - Sara, wdowa po kupcu. Dietlowska II. Łichlinger l'ranz, cholewkarz. Piekarska 9. Lichtman Osias. urzędnik, Wąska 10. Lico Bronisława, urzędu., al. Krasińskiego 20. Liczka Stanisław, młynarz. Kobierzyńska 42. Łidwin Józef, woźny. Rynek (ilówny 35. Lidwiu Marja. urz. pryw.. Karmelicka 2K. — Stanisław, przemysł.. Skawińska 18-a. — Tadeusz, monter. Król. Jadwigi 134. Lieber Andschel. kapelusznik. \owa 3. — Celina, urzędu.. Stradoniska 125. — Henryk, kupiec ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 464 {d20}
  84a SKOROWIDZ I KSIĘGA ADRESOWA Grajower Majer, Kalwaryjska 14. Grodzki Feliks, Florjańska 29. Grossbard Benzion, pl. Zgody 7. Grzybczyk Augustyn, Sienna 17. Gulkowska Wanda, Grodzka 59. Guttman Markus, Krakowska 6. Haas Aron, Bożego Ciała 20. Halpern Chaim, pl, Wolnica 8. Halpern t Lichtman, Bożego Ciała 2 Haufling Mozes, Krakowska 31. Hendler Matjas, Wrzesińska 5. Herschtal Wolf, Dietlowska 53. Infeld Salomon, Grodzka 59. Tel. 4149. Jakoher Ahraham, Starowiślna 33. Kalfus Bracia, Leib, Abraham i Mozes, Rzeźnicza 3. Kamerling Leizor i Rosenblau Salomon, Józefa 12. Kempler Samuel, Rynek Podg. 12. Kohn Anna, Wąska 12. Kornblum Izrael Leib, ...
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 490 {d32}
  ... wdowa, Mościska, 1. IX. 914. Hartberg, Wienerstrasse 1. 89, Styrya. 2 os. Lichoniówna Franciszka, prakt., Lisko, 20. IX. 914, jak wyżej. 1 os. Lichoniówna Stanisława, naucz., Rudniki, 1. IX. 914, jak wyżej. 1 os. Lichtenberg Jetti, nauczycielka, Delatyn, —. Wiedeń, III., Dietrichgasse 1. 31. 1 os. Lichtman Saul, handlarz, Bołszowee, 26. VIII. 914. Wiedeń, II, Miesbachgasse 1. 9. 4 os. Lichwicki Szczepan, ślusarz, Winoiki, 1. IX. 914. Gleichenberg, Styrya. 4 os. Lidechower Izydor, naucz, gimn., Zborów, 1. IX. 914. Wiedeń, III., Löwengasse 1. —. 1 os. Lieber Maurycy ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 279 {d3374}
  ... Lichtarski Józef, przedsięb. budów., Błonie 22 b. Lichtenheim Adolf, urzęd. asek., Wa- gowa 5. Lichtenstein Eliasz, urz., Żulińskiego 11. — Herman, kup., Sapiehy 53. — Herman, urz. pryw., Kochanow- skiego 16. — Jakób, dr. praw, Sapiehy 49. — Luser, kup., Sykstuska 43 a. — Salomon, pośred., Potockiego 20. Lichter Abraham, kup., Janowska 84. — Aron, kup., Kingi 6. Lichtman Samuel, buchał., Marcina 5. Lichtwitz Alfred, urz. pryw., Krasic- kich 18. Lichy Rudolf, podporucz., Wolność 3. Lickendorf Eugeniusz, dr., lek., Kur- kowa 17. — Ignacy, dr., lek., Piekarska 3. — Mścisław, fabryk, powoź., Żuliń- skiego 6. Liczbiński Józef, adj. księgar., Droga Wulecka 6. Lida Józef, rabin, Furmańska 5. Lidl ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 266 {d13}
  ... 5 — Wolf, właśc. hotelu, Kościuszki 3. Lichtarski Józef, przedsięb budów. Błonie 22b. Lichtenberg Józef, art. muzyk, plac Benedyktyński 1. Lichtenheim Adolf. urz. asekur. Wagowa 5. Lichtenstein Eliasz, urz, Żulińskiego 10. — Henryk, dr. sekret. Sk. pl. Go-łuchowskich 1. — Herman, urzędn. pryw.. Nowy Świat 20. — Salomon, pośred. Potockiego 20 Lichter Abraham, kup. Janowska 84 Lichtman Samuel, buchał, św. Marcina 5. Lickendorf Eugeniusz, dr. lek. Kurkowa 17 — Ignacy, dr. lek. Piekarska 3. — Mścisław, powoź. Żulińskiego 6 — Wiktorya, włr. Żulińskiego 6. Liczbiński Józef, adjun. księgar. L e- nartowicza 7. Lida Józef, rabin, Furmańska 5. Lidl Jan, tajny radca i b. wice-prez Nam. Zamojskiego 15. — Rarol, radca Nam. Romanowi-cza 12. Liebelt Władysław, buchał., Poniatowskiego 12. Liebensfeld ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Lichtman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org