Records of the Lockman family in the All Galicia Database

There are currently 23 records for the surname Lockman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Aba LOCKMAN
  tax record from Brzeżany Jewish Taxpayers (1936)
 • Chaim LOKMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hersch LOKMANN, spouse of Scheindel LOKMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Scheindel LOKMANN, spouse of Hersch , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Majer LUKMANN, son of Leib and Blume
  1819 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Mechel LOCKMANN
  1864 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Mechel LOKMAN, son of and
  and , daughter of and
  1898 marriage record from Janów (Gródek A. D.) Jewish Marriages (index book, grooms only) (1877-1939)
 • Mechel, son of Schulem SCHWARZ and Sure LOKMAN
  Array birth record from Podwołoczyska Jewish Births (1877-1893, 1901)
 • infant, son of Schulem SCHWARZ and Sara Libe LOKMAN
  Array birth record from Podwołoczyska Jewish Births (1877-1893, 1901)
 • Abraham, son of Zelman LEKMAN and Jütte Golde LEKMAN
  and Süssel, daughter of Chaim BOHIN and Jutte BOHIN
  1904 marriage record from Podwołoczyska Jewish Marriages (1883-1911)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 23 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Lockman family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Lockman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 171 search results for the surname Lockman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1908 Krakow Address and Business Directory, image 149 {d690}
  ... , Zyblikiewu za 7 lerkrnann Chila, właśc restaur, Lubicz 19. erkmann Henryk, fab kuf. Krakowska 9, m Dic tła 76. .cckinann Izaak, mleczarz. Krakowska 26 eckmann Izaak, przemysłowiec, św Katarzyny 5. leckmann Juda, mleczarz. Krakowska 28 -eckmann Naftab, przemysłowiec, św Katarzyny 5 erkmann Maurycy, fabrvka kufrów Krakowska 9, m Bonifraterska 3 łe‹kmann Marya, restauracya, Zwierzyniecka 13 leckmann Sara, wdowa, Krakowska o2 .cekinami Sjdonia, wdowa, Jasna 6. leckmann Wilhelm, buchalter, Jasna 6 5 Hetkmann Zygmunt, agenr\a. Krakowska ö2, m Wawrzyńca 5. leckmann Zygmunt, fab latarni powoź. Krakowska 51. eckermanowa Salomeą, zona inżyniera z .Radomia, Stac howskiego 14 łednarezyk Jan pomoc u kanc Lubomirskich 9 łednartzyk Jakub, kond kol pan .Krowoderska 35 ednarowicz ...
 • 1905 Krakow and Podgorze Business, Address, and Telephone Directory, image 116 {d432} [to view, after clicking link, change 1 at top to 116]
  ... Lachowski Konstanty, właśc. magaz. obuw. Szewska 6. - Andr, woźny telegr. Poniatowskiego 4. Lachs Chaskiel, fabr. mydła, Dajwór 20. — Izaak, kupiec. Jasna 3. — Jan dr. lekarz. Jasna 7. — Rafał Sauł dr, adwokat, Senacka 6. — Zygmunt dr, adwokat, Grodzka 60. Łaciak Józef, monter, Tomasza 20. Lack Chaim, handl. Stradom 17. Izrael, kasyer gminy izrael. Zielona 15. Lackmann Hirsch, kupiec, Krowoderska 25. Lafite Rudolf, c. i k. nadporucznik, Dąbie, (kasarnia artyleryi). Laga Wiktor, insp. gos. Zwierzyniecka 18. Lache Jan, szewc, Krowoderska 151. — Józef, szewc, Grzegórzki 112. Laifer Leonard, urzędnik. Jabłonowskich 5. Laiter Marya, wdowa po urzęd. Łazienna 5. — Salomeą, kapitalistka, Starowiślna 15. Lalik Antoni, kond. kol, Lubomirskich 9. — Józef, zegarmistrz. Długa 17. — Wiktor, zegarmistrz ...
 • 1899 Galicia Schematism, image 498 {d828} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... brodówna Matylda. 510. Brodowska Karolina 583 BrodowskiAleks-ander 105. Brodzki Franciszek, 357. Brojaka Michał 635. Bromberg Józef 662. Bromilski Henryk 4SI. Bromowicz Józef 675. Bronarski Jnljusz 18. Bronec Karol, 291. Bronek Ma dalena 412 Bronhardt Piotr 741. — Jan 105. Bi .łckmann Aleksander 86. — Ludwik 3*8, 747. Bruckner Adolf 362. 675. Aleksander 419. Gustaw 1, 9 Henryk 2o4. Roman 272. "Wilhelm 252. Brudniak Edward 250. Brndzewski Elward 746. — Karol 622. — Kazimierz, 4. Brudziana Antoni 372 Brudziński Ludwik 92,93, 336, 337, 630. 750. Broniewska Sydonia 549. Brühl ...
 • 1903/1904 Kolomyja Gymnasium Report, image 24 {s278}
  ... Historya literatury pul.-kioi. K rak ów 1840 — 1857. s Władysław, obraz tragiczny napisał w sierpniu 1^43. wydał K. J. Turowski. Lwów 1846. 8 toir 2 12v 8 )47i. 1 1 S-a 3 387 1 o 1 S!1 3 852 ! I 1 4 1-7 1 l 4 H 2 g.-sl 10 |LP* ------ 733 7:34 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 ?47 "48 Ti t u ł i i v k i Wójcicki Kazimierz W1 Teatr Starożytny w Pol-c . Tom l. i II. Warszawa 1841. 8 Wybór bajek i przy powieści z Lokmana i Krasickiego w dwu przekładach polskim i arabskim. Wiedeń 1860 8 Zabłocki Franciszek: Komedye Wyd. K. J. Turowskiego Sanok 1856. 8 Zagórski Włodzimierz (Chochlik Nowelle. -orya II. Kraków 1881. 8 Zaleski Józef Bohdan: Pisma wydanie zbiorowe przejrzane ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 586 {d3404}
  135 HANDEL ZBOZA I INNYCH PŁODOW POKREWNYCH. 136 Zboża i innych płodów pokrewnych handel. Baligród 'to'. Lieber Siissie. Barszczowice to. Akner Szulim. Bełz to. Falk Mariem i Sp. 0 Grüner Józef. 0 Lockinann Abraham. 0 Zwerling Hersz. Biała to. Deutsch Bernard i Syn. PFa. Bochnia to. Einhorn Frieda. 0 Gutherz M. D., eksport siana i słomy. 0 Rolnicza spotka magazynowa, kancelarya składu zbożowego (ul. Kolejowa). O Spółka handlowa dla eksportu słomy i siana. Bohorodczany to. Melzer Feibisz. 0 Rosenbaum Dawid. 0 Rubin Meilech. 0 Sachel Samuel. Borszczów to. Gelbstein Mordko. Borysław, to. ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Lockman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org