Records of the Lyubarskii family in the All Galicia Database

There is currently 1 record for the surname Lyubarskii (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is the result:

 • Jacob LUBORSKI
  1820 property record from Dynów Franciscan Survey (1820)

Search the All Galicia Database to see the full information available for this record. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Lyubarskii family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
LIEBROSS in
Zalishchyky, Ukraine
GG Member Phoenix, AZ
USA
Feb 22, 2018

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Lyubarskii family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 190 search results for the surname Lyubarskii at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 28 {d20}
  ... 172 Królikowski Stefan 173 Kronig Artur 174 Krzywiński Leonard 175 K*. Kubik Aleksander 176 KubU Piotr 177 Kucharski Wledysław 178 Kudelski Jan 179 Kujawski Kiwimicri 180 Kuryłowici Adniu 181 Kwiatkowski Miilial 182 Langer Antoni 18:1 l.cdwiuh Jnn 184 Leśniewski l.eon 185 Lewin Aron 186 Lewinson Abram 187 Dr Lieberman Herman 188 Lippoman Władysław 189 Lipski Henryk Mieczysław 190 Lisiecki Wawrzyniec 191 Lizak August 192 Ks. Dr Londzin Józel 193 Lubarski Semen 194 Lubliński-Stuczyński Izrael Michał 195 Łabeda Juljan 196 Ładzina Wanda 197 Łańcucki Stanisław 198 Łaskuda Michał 199 Łaszkiewicz Kazimierz 200 Łażewski Bolesław 201 Łobacz Stefan 202 Łuszczewski Konrad 203 Łypacewicz Wacław 204 Madejczyk Jan 205 Majewski Stanisław 206 Makówka Stefan 207 Makulski Józef 208 Malik Bronisław ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 31 {d20}
  ... (zast.przew.) 3 Skowronek Tomasz (sekretarz) 4 Braniewicz Józef 5 Chętnik Adam 6 Cieluch Jan 7 Dubrownik Adolf 8 Dr Federbusch Szymon 9 Frąckowiak Jan 10 Gardecki Zygmunt 11 Ks. lików Mikołaj 6. Komisja Ochrony Pracy. 12 Kotkowski Konrad 13 Langer Antoni 14 Lipski Henryk 15 Ładzina Wanda 16 Łaskuda Michał 17 Makówka Stefan 18 Nowak Stanisław 19 Ossowski Stanisław 20 Pankratz Artur 21 Pucbałka Jan 7. Komisja Odbudowy Kraju. 12 Kordowski Antoni 13 Kosydarski Władysław 14 Kowalski Józef 15 Lipski Henryk 16 Lubarski Semen 17 Łażewski Bolesław 18 Marciniak Stanisław 19 Matłosz Józef 20 Ks. Matifs Władysław 21 Milczyński Marcin 22 Mincberg Jakób Leib 22 Rudnicki Jan 23 Rusinek Zygmunt 24 Dr Schiper Ignacy 25 Sołtysiak Franciszek 26 Ks. Stankiewicz Adam 27 Ks. Styczyński Tadeusz 28 Szapiel Antoni ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 538 {d695}
  ... Franciszek, Królikowski Stefan, Krönig Artur, Krzywiński Leonard, Ks. Kubik Aleksander, Kubis Piotr, Kucharski Władysław, Kudelski Jan, Kujawski Kazimierz, Kuryłowicz Adam, Kwiatkowski Michał, Langer Antoni, Ledwoch Jan, Leśniewski Leon, Lewin Aron, Lewinson Abram, Dr. Liberman Herman, Lippoman Władysław, Lipski Henryk Mieczysław, Lisiecki Wawrzyniec. Lizak August, ks. Dr. Londzin Józef, Lubarski Semen, Lubliński-Stuczyński Izrael Mich., Labęda Juljan, Ładzina Wanda, Łańcucki Stanisław, Łaskuda Michał, La-szkiewicz Kazimierz, Lażewski Bolesław, Lobacz Stefan, Łuszczewski Konrad, Lypacewicz Wacław, Madejczyk Jan. Majewski Stanisław, Makówka Stefan, Makulski Józef. Malik Bronisław, Malinowski Maksymilian, Malinowski Marjan, Mana-czyński Józef, Mania Bronisław, Manterys Mateusz, Marciniak ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 434 {d20}
  ... Henryk. Straszewskiego 2. T»L 376. Lichtig Sara, Grodzka 71. Lipschitz Henryk, Krakowska 28. An-.n* I. 178. Lipschütz Mozes Józef, Rynek Gł. 3. Lipschótz i Weitz, Grodzka 71. Lisowski Agenor, Rynek Gł. 3. Löffelholz Leon, Wielopole 20. Löfllrr Sehaehne, Kmkowskn f». Lófflcr Suvjn. Rakowicka '.' l.öwv Panima. Rynek Gl. V Lubauski Tedcusi, sw. Annv 2. I.ublinski Schlama, l'odbire/ie I. I .nit ig 1'\achie. Miodu w a 3 t. Lust Juda. Du-llowsk.i 48. Lust Mojfcsj, ILirrg.i Ciała Lohrowc-r I .run, Krakowska 7, Mag.t:in Coiiime a P.ins. M. T.ilew .ki. Starowiślna 1. Anons I. 53. Majerczyk Zysinan. Bożego Cirtł.t 10. Maiulelbaum Arn«, Dietlowska 1. Maiidelhaitm Salomon, Długa '27. Mankowsk.t.Miklas.-ewska Marja, Rynek Gł, 3. NLłrguIjes Laiarz, Grodzka 17. Tel. 3125. MatJuer Dawid ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 469 {d20}
  ... odp. Hovisaslca 13. TeL 3577. Aaoas l. 168. Rosner Ozjasz Ł Szyja, Dietłowska «7. Rosner Selig, św. FSpa IL Rostworowski władysław. Zsgaaaata Aagaata 5. Rottenberg i- Mayer Uenecfcv baaro Hsiailiaäili 19. aUep Krakowska 46. Rümstein Eijasz, Brzozowa 16. Sei den weber stark» Hndk Rysek Klep. S. Silbiger Abrahaaa, DäeoWska TL Silbiger Joadhsm, Kolaerzyäska 36. Siibiger Szymon, Rysek lOeparski i Doaayck Mryaów 9. TeŁ 4205. Składnica Kółek Rohv, Spółdz. i ogr. odp. Szlak fiL Spiss Ludwik i E. Wasas*. Ska z ogr. odp, Sliihsw ska 11. TeL 4565. Starzyk Józef. FeScsaaek 11. Steffel Estera. Estery 9. Syndykat RoUcn Ska akc pL «in iiipniaVfi. TeL I4sy 205, 2463, 423, 1237 i 2091 Thom Hirsck, Estery 12. Towarzystwo Haadk Zhuirai Ska a «f»- w**, Rfaaa. GL 47. TeŁ 4271. Włościańskie Zraesscaäe Ruissir ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Lyubarskii family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org