Records of the Nemkovsky family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Nemkovsky (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Nemkovsky family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Nemkovsky family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 177 search results for the surname Nemkovsky at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 29 {d141}
  ... ., Bernsteina 9. tel. 234-27. Inż. Baum Jan Adam, Kurkowa 3, tel. 230-12. Prof. Dr Bogucki Jen. Politechnika, tel. 290-62. Budów. Glattstein Norbert. Kaleczą 8, tel. 260-09. Inż. Grek Bruno, Łyczakowska 7, tel. 225-15. Inż. Jakóbowicz Edward Andrzej. Mickiewicza 3, tel. 211-52.-Inż. Lewakowski Boman. Damagaliczów 3, tel. 223-56. Inż. Łużecki Michał, Teatyńska 7, tel. 248-99. Inż. Mańkowski Włodzimierz, św. Zofii 52, tel. 288-51. Inż. Orlean Henryk, Obrony Lwowa (Sykstuska 43 b), tel. 208-89. Inż. Polt Rudolf. Kochanowskiego 44, tel. 247-90. Inż. Przetocki Kazimierz, Potockiego 67, tel. 275-96. Budown. Reiss Leopold, Bogusławskiego 9, tel. 214-97. Inż. Sabiński Wiktor, Mikołaja 12, tel. 210-05. Inż. Prof. Sadłowski Władysław, św. Teresy 2 c. Inż. Schneider Tadeusi.. Pasieczna ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 30 {d141}
  ... kolejowe. Inż. Baiwin Karol, Własna Strzecha 21, tel. 253-88. Inż. Stefanowicz Jarosław, Karpińskiego 15, tel. 292-01. Inż. Ważny Edward, Ujejskiego 8, tel. 207-76. E) Budownictwo drogowe, kanałowe, wodne i mostów. Inż. Gerstinger Karol, bud. wodne, J. Strzemię 3 Inż. Grek Bruno, bud. mostów. Łyczakowska 7, tel. 225-15. Inż. Jakóbowicz Edward Andziej, bud. mostów, Mickiewicza 3. tel. 211-52. Inż. Mańkowski Włodz., bud. wodne, św. Zofii 52, tel. 288-51. Inż. Przetocki Kazimierz, bud. wodne, drogowe, kanałowe i mostów, Potockiego 67, tel. 275-96. Inż. Stefanowicz Jarosław, bud. drogowe, wodne i mostów, Karpińskiego 15, tel. 292-01. Prof. Dr Inż. Thullie Maksm., bud. mostów, Dębrowskiego 11, tel. 231-67. Inż. Rogowski Roman, budów, kanałowe. Asnyka 15, tel. 235-53. Inż. Ważny Edward ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 34 {d141}
  ... kulpark., tel. 200-58. Dr Jaburek L., Doc. U. J. K., Romanowicza 11, tel. 264-00. Dr Jedlinska-Schneid Wanda, Zakład kulpark., tel. 200-58. Dr Kostkiewicz Bronisław, Zakład kulpark., tel 200-58. Dr Kurzrok Izydor, Kraszewskiego 1, tel. 226-65. Dr Latyński Hipolit, Zakład kulpark., tel. 200-58. Dr Limanowski Józef, Obrony Lwowa 16, teł. 228-45. Dr Łukijanowicz Narcyz, Leona Sapiehy 6, tel. 114-10. Dr Mańkowski Ludwik, Mqczyńskiego 27, tel. 287-57. Dr Margiel Edmund, Hołówki 4, tel. 263-30. Dr Margulies Osiasz, Akademicka 8, tel. 235-26. Dr Mehrer Natan, Mickiewicza 12, tel. 250-17. Dr Neugebauer Ludwik, Sw. Magdaleny 3, tel. 116-76. Dr Präger Norbert, Piekarska 3, tel. 211-87. Dr Pozniak Janina, Wyspiańskiego 29, tel. 270-74. Dr Rein Izydor, 3-go Maja 17, tel. 263-01. Dr Rothfeld Jakub ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 49 {d696}
  ... Źebracki Tadeusz, B. B. W. R., L wów, Pola 9. wzgl. Ostrów, p-ta Krasne k/Lwowa. Ks. Dr. Żongołłowicz Bronisław, B. B. W. R., W'ilno. Żuławski Zygmunt, Klub Zw. P. P. S., Kraków, Dunajewskiego 5. Podział Posłów na Kluby. KLUB BEZPARTYJNEGO BLOKU WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM. Prezydjum Klubu: łPrezes: Sławek W7alery, Wiceprezesi: Jędrzejewicz Janusz, Car Stanisław, Targowski Józef, Sekretarz: Podoski Bohdan, .Skarbnik: Minkowski Paweł, Członkowie: Radziwiłł Janusz, sen. Ewert Józef, Miedziński Bogusław, Kozłowski Leon, Kielak Stanisław, Koc Adam, Dolanowski Mikołaj, Siedlecki Krzysztof. KLUB NARODOWY. Prezydjum Klubu: Prezes: Rybarski Roman, Członkowie: Czetwertyński Seweryn, sen. Głąbiński Stanisław, Jasiukowicz Stanisław, Rymar Stanisław, Stroński Stanisław, Szturmowski Piotr, Trąmpczyński ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 118 {d696}
  ... DZIAŁ III. Wojewódzkie Miasto Kraków. URZĘDY PAŃSTWOWE. Administracja polityczna. Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wojewoda: Dr. Kwaśniewski Mikołaj. Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki, od 11—13, tel. 114-21). Wicewojewoda: Bilek Mieczysław, tel. 143-1.1. GMACH WOJEWÓDZTWA W KRAKOWIE. (Fof.\Sf.\Mucha). Sekretarjat: Sekretarz. Kadra Wojew. Mańkowski Feliks, lei 101-35. Wydział Ogólny: Naczelnik: Kilek Mieczysław, lei. 143-13. Oddział Organizacyjny: Kierownik: Slrzelbirki Aleksander, lei. 111-41. Oddział Budżelowo-Gospodarczy: Kierownik: Pokorny Bernard, tel. 166-21. Inspektor Adm. Starostw.: Dr. Wilek Karol, lei. 111-41. Ekonoma! i Zarząd Bndynku: Szulc Władysław, lei. 114-42 ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Nemkovsky family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org