Records of the Rheingewirz family in the All Galicia Database

There are currently 28 records for the surname Rheingewirz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Hersch REINGEWIRTZ, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Laje Taube Reingewurz
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Ebra Reingewurz
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Hesig Reingewurz
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Chana, daughter of Henrich REINGEWUERZ and Ester
  1845 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Chane, daughter of Eisig SCHAEFTLER and Perl REINGEWUERZ
  1852 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Blima, daughter of Eisig SCHAEFTLER and Perl REINGEWUERZ
  1854 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Rifke, daughter of Eizig SCHAEFTLER and Perl REINGEWUERZ
  1857 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Gittel, daughter of Kiwe TIEGERMAN and Malke REINGEWUERZ
  1857 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Eisig, son of Kiwe TIGERMANN and Malke REINGEWUERZ
  1860 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 28 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Rheingewirz family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Rheingewirz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 172 search results for the surname Rheingewirz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1898 Galicia Schematism, image 37 {d827}
  ... Józef. Szczerbiński Bolesław Zulauf Juliusz, prow. Loebl Tadeusz, prow , przydz do Minist spraw wewnętrz. Bobrzyński Tadeusz, piow. Starsi komisarze powiatowi. Lidl Oskar, z tyt. i ehar. sekr. nam. Kubelka Maciej Kreutz Wilhelm. Sitkiewicz Henryk Balicki Józef. Battaglia Gwidon, br. Pol Wincenty. Lenczewski Zygmunt, dr pr. Dobrzański-llubal Piotr, dr. pr. Malawski Jan. Ma rcinkiewicz Henryk Bogucki Włodzimierz. Piasecki Jan Łempicki Juliusz. Tinłu: ttrlnttcL'i IzvJot Jełowicki Watław Wulerjan. Dzieduszycki Maurycy, hr. Rozborski Tadiusz. Rudzki Józcf. Bartos/.evrski Michał. Pokiński Miknhj Skrzyński Kazimierz. Thübrman Adain. Bełdows ki Len po Id Chnjecki-Lubiez Mich ał. Bukowczyk Kazimierz. Trzaskowski Ludomił *; Mikołai ...
 • 1897 Lwow Address and Business Directory, image 91 {d5}
  ... Hutiukiewlcz Grzegorz, Łyczakowska 150. Juszczak Jędrzej, Cetnarówka 5. Karezewska Karolina, Pijarów 7. Kadlewicz Katarzyna, Pijarów 11. Kwopatwińska Franciszka, Łyczakowska 113. Kosłowski Karol, Łyczakowska 151. Krömc-r Jan, Zborowska 2. Lipski Walenty, Łyczakowska 157. Meller Frimct, Łyczakowska 145. Nawrocka Marya, Łyczakowska 86. Ostrowski Franciszek, Krupiarska 3. Rauch Bernard, Wałowa 25. Rucinkiewiez Marya, Cetnarówka 4. Schlossmann et Comp., Kaźmierzowska IB. Stryjska Józefa, Łyczakowska 97. Starnberger Julia, Żółkiewska 7. Szymański Józef, Stryjska 41. Witkowskn Paulina, Krupiarska 31. Zarańska Anna, Cetnarówka 4. Księgarnie — Buchhandlungen. Altenberg H., pl. Maryacki 4. Dymet Michał, księgi liturgiczne U-orkiewno-sławiańskie), Rynek 20. Edel Szymon, księgi hebrajskie, Bożnicza ...
 • 1897 Lwow Address and Business Directory (Copy 2), image 166 {d3365}
  ... (wieś). Hutiukiewlcz Grzegorz, Łyczakowska 150. Juszczak Jędrzej, Cetnarówka 5. Karczewska Karolina, Pijarów 7. Kadlewiez Katarzyna, Pijarów 11. Koropatwińska Franciszka, Łyczakowska 113. Kozłowski Karol, Łyczakowska 151. Kromer Jan, Zborowska 2. Lipski Walenty, Łyczakowska 157. Meller Frimet, Łyczakowska 145. Nawrocka Marya, Łyczakowska 86. Ostrowski Franciszek, Krupiarska 3. Rauch Bernard, Wałowa 25. Rucinkiewicz Marya, Cetnarówka 4. Schlossmann et Comp., Kaźmierzowska 13. Stryjska Józefa, Łyczakowska 97. Steinberger Julia, Żółkiewska 7. Szymański Józef, Stryjska 41. Witkowska Paulina, Krupiarska 81. Zarańska Anna, Cetnarówka 4. Księgarnie — Buchhandlungen. Altenberg H., pl. Maryacki 4. Dymet Michał, księgi liturgiczne (cerkiewno- sławiańskie), Rynek 20. Edel Szymon, księgi hebrajskie ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 174 {d695}
  ... Państw, (irodzka 57. Jarecki Uabrjel. kowal. Chodkiewicza 103. | — Jan, woźny. Ukr. Raeiy S/kolu, Kanonicza 17. — Jan. murarz. Laki Zwierzynieckie 205. — Leon," służący kolej. Krowoderska 23. — Raial, porucznik W. P, Mazowiecka 50. larema Szymon, woźny kolej. Czysta 6. .laremb'-ki Franciszek, kelner. Strzelecka 19 Jaremij Elżmeta, akuszerka. Felicjanek 17. *— Wasyl, woźny banku, Felicjanek 17. .1. rcmkiewicz August, wozn. p, (jrzegórzecka 12. — Jozei, urz. kolej, (irodzka 11. Jaremko Jan, nastrazmk skarb, Lubomirskich 7 Jarewicz Zenon, urz. Iow. ubcz. Warszawska.!. Jarębski Franciszek, płatniczy, św. lomasza 27. Jargusz Stanisław, służ. Un. Jag, św. Anny 12. I?rlachi,yvic Ludwik, por W. P, fort Lysa (iora. lurliński Franciszek, szewc. Kołłątaja 6. Jarmucinska Walerji krawcowa. Turecka ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 278 {d917}

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Rheingewirz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org