Records of the Sitrock family in the All Galicia Database

There is currently 1 record for the surname Sitrock (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is the result:

 • Mendel GITRAC vel GETREU recte REIF, son of Jechiel GITRAC vel GETREU and Ettel REIF
  1921 death record from Mościska Jewish Deaths (1899-1926)

Search the All Galicia Database to see the full information available for this record. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Sitrock family:

There are 19 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
STORCH in
Borowa, Poland
GG Member Glasgow, Scotland
United Kingdom
May 5, 2022
SCHUDRICH in
Ugnev, Ukraine
GG Member Morris Plains, NJ
USA
Jun 7, 2020
STARK in
Horodok, Ukraine
GG Member Rochester, NY
USA
Apr 15, 2020

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Sitrock family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 141 search results for the surname Sitrock at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 417 {d3374}
  ... Brzeskiej 8. — Wanda, prywat., Gródecka 54. Sitnicki Jan, dr., prof. gimn., Murar- ska 15. Sitnik Stanisława, masaż., Gródecka 38. Sitsch Adolf, sekretarz kolejowy, Te- resy 32. Sitsch Emilia, wd. po urz. salin., Gło- wackiego 26. Sittsamer Herman, buchał., Zygmun- towska 17. Siudaczyński Agenor, st. naucz., Gło- wackiego 10. Siuta Marcin, kup., Snopkowska 31. Siutrak Łukasz, szklarz, Arsenalska 6» Siwak Michał, kraj. insp. szk., Zofii 42. Siwecki Franciszek, oficł sąd., Gró- decka 83. Siwiak Jan, grajzler., Śniadeckich 8. Siwiec Teofil, urz. Zakł. ubezp. rob., Kochanowskiego 60. Siwko Marya, wd., Zielona 3. Skakalski Edwin, prof. szk. real., Tar- nowskiego 20. Skala Andrzej, kom. kolej., pl. Bil- czewskiego 4. — Anna ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 622 {d3374}
  ... Eliasz. Zielona 3 Mühr Hersch, Żółkiewska 73 Nestel Jakob. Zniesienie 331 Niedzielski Feliks, Ruska 18 Osterman Ignacy, Jagiellońska 11 a Pancer Izak, pl. Wekslarski 3 Pieniądz Wawrzyn, Janowska 31 Rath Efroim, pl. Teodora 5 Rapp Jose!, Gródecka 73 Reizes Eliasz, pl. Krakowski 17 Salz Dawid, Bernsteina 1la Schaffer Ozyasz, Sapiehy 65 Schimmel Józef, Chorążczyzna 11 a Siutrak Łukasz. Rynek 43 I Seiler Józef. Kazimierzowska 8 Spinner Chaim, Sykstuska 13 Spinner Leib, Sykstuska 27 Stammer Dawid. pl. Bilczewskiego 8 Steiger Chaskel. Kochanowskiego 14 Steiger Markus, Łyczakowska 15 Stock Markus, Boimów 28 Teich Feiwel, pod Dębem 6 Weissmann Aron. Gródecka 42 Szkło, patrz porcelana, Szmuklerze. Posamentierer. Enis Lea, Serbska 4 Fiel Ignacy ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 406 {d13}
  ... . Mei-selsa 8. Sitek Marya, włr. Rzeźbiarska 5. — Michał, labor. apt. Gródecka83 Siterski Feliks, podurzęd. poczt Na Błonie 28. Sitko fózef, kup. pl. Unii Brzeskiej8 Sitnicki Jan, prof. gim. Murarska 15 Sitnik Stanisława, masaż. Gródecka 38. Sitsch Adolf, komis, kolej, Głowackiego 26. — Emilia, wd. po urzęd. salinar., Głowackiego 26. Sittsamer Herman, buchh. Zygmuntowska 17. Siuta Maryan, kup. Snopkowska 31 Siutrak Łukasz, szklarz, Arsenalska 6 Siwak Michał, kraj. insp. szkol, św. Zofii 23. Siwarski Johan, maszyn. Jadwigi 16 Siwiak Jan, grajzler. Śniadeckich 8. Siwy Karol, naucz. Senatorska 7. Skakalski Edwin, prof. szk. realn. Zielona 44. Skala Andrzej, komis, kolej, Bil- czewskiego 4. — Anna, pryw, Sadownicka 27. — Ryszard, urzęd. Bku zalicz. Bil-czewskiego 4. Skalisz Helena, wdowa ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 603 {d13}
  600 Niedzielski Feliks, Łyczakowska 10 Osterman Ignacy, Jagiellońska Ha Pancer Izak, pl. Wekslarski 3 Pieniądz Wawrzyn, Janowska 31 Rath Efroim, pl. Teodora 5 Rapp Josel, Gródecka 73 Reitzes Eliasz, pl. Krakowski 17 Reichler Henoch, Szeptyckich 50 Salz Dawid, Bernsteina IIa Schimmel Józef, Chorążczyzna 1la Siutrak Łukasz, Arsenalska 6 Seiler Józef, Podlewskiego 2 Spinner Chaim. Sykstuska 13 Spinner Leib. Sykstuska 27 Stammer Dawid, pl. Bilczewskiego 8 Steiger Chaskel, Kochanowskiego 14 Steiger Markus. Łyczakowska 15 Stock Markus, Boimów 28 Weissman Aron, Gródecka 42 Szkło, patrz porcelana. Szmuklerze. Posamentierer. * Enis Lea, Serbska 4 ...
 • Krakow Yizkor Book (1967), image 41 {y258}
  ... HIRSCHBERG. JUSTA Hashomcr Hadati HIRSCHBERG. SALEK HILFSTEIN, ZYGA HUPPERT. GUSTAW INFOLD. LUSKA LEIBOWICZ, ABRAHAM-LABAN "Roman"-Dror, member of the General Staff LIF.BESKIND. AHARON-DOLEK "Jan Ropa". Chief of Staff. Akiba LIEBESKIND. MlRIAM-MIRKA Akiba LIEBER. ICEK "Jedrck"-Akiba LIEBER MAN. KUBA Hcchaluc LIEBERMAN. ZYGA LUSTGARTEN. ROMEK "Roman Gwozdz'VAkiba LONEK from Cracow, Hacofc MAHLER. ZYGMUNT-ZYGA Akiba MALTER. ROMAN MENACHEM from Warsaw MIRE. GOLA "Lidia"—Member of the General Staff, PPR MICHALOWICZ, ESTER IRKA ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Sitrock family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org