Records of the Spaziner family in the All Galicia Database

There are currently 11 records for the surname Spaziner (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Blima, daughter of Mozes Ire ZANDERER and Sosie SPACINER
  Array birth record from Nadwórna Jewish Births (1850-1865 and 1903-1908)
 • Józef Chaim SPEZINER, son of Nuta SPEZINER and Gicie
  and Jitte, daughter of Jona PERLMUTER and Rebeka ZILBERMANN
  1903 marriage record from Zborów Jewish Marriage Banns (1878-1920)
 • infant, son of and Sossie SPACIENER
  Array birth record from Nadwórna Jewish Births (1850-1865 and 1903-1908)
 • Rifka SPACIENER rechte MEHLER
  1905 death record from Nadwórna Jewish Deaths (1902-1911)
 • infant, son of and Sosie SPACIENER
  1905 death record from Nadwórna Jewish Deaths (1902-1911)
 • Hersch, son of Mozes Ire ZANDERER and Sossie SPACIENER
  Array birth record from Nadwórna Jewish Births (1850-1865 and 1903-1908)
 • Pinkas Mendel, son of Simon SPACIENER and Mirce MEKLER
  1907 death record from Nadwórna Jewish Deaths (1902-1911)
 • Simon Hersz SPATZINER, son of Josel and Jütte
  1915 death record from Zborów Jewish Deaths (Nov 1910-1934)
 • Jetti SPATZINER
  1923 death record from Zborów Jewish Deaths (Nov 1910-1934)
 • Klara SPATZINER, daughter of Szymon SPATZINER and Mirl
  1925 death record from Stanisławów Jewish Deaths (1924-1926)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 11 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Spaziner family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Spaziner family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 73 search results for the surname Spaziner at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 266 {d694}
  ... Starów iśbia 53. Spannbauer Antoni, em. c. k. inspektor ewidenc, geometra cyw. Krowoderska 57. — Władysław, radca budown. m. inżynier, Kobie- skiego 7. Spargnapani Sabina, prywatna. Biskupia, 8. Spatz Wolf Izaak, restaurator, Miodowa 7. T. 1140. Spatzier Adalbert, nadrewident kolei. Karmelicka 22. — Jan. rewid. kolej, Czarneckiego 8. — Teofila, żona nadrew. kolej, XII, Lelewela 22. — Wojciecrn nadrewdent kolej, Felicjanek 4. Spatzner Ozyasz, czel. piekarski. Orzeszkowej 3. Sper Ignacy, agent handl. Grodzka 32. Sper Jakób, kupiec. Zielona 28. Spoideł Piotr, kolejarz. Szlak 43. — Rudolf, urzędn. kolei. Szlak 43. Speiser Izrael, aget handl, Józefa 35. Sperber Aron, kelner. Zielona 23. — Filip, kupiec. Wrzesińska U. — Hersch, czel. introlig. Krakowska 25. — Maks, kupiec. Bonerowska 4. — Nuchem ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 594 {d140} notes
  ... i Mechel. ° Nagel Salomon. Przemyśl (Targowica 24). Selzer Jakób. skład niatervałów budowl. i węgla kamiennego. Cement, papa dachowa, węgiel kamienny. Przemyśl. Tuchmann Majer. Przemyślany to. Freundlich Izaak. ° Freundlich Izrael. ° Lustman Pinkas. Pustomyty (p. Nawarya). Mars Kazimierz, wapno Radomyśl wielki to. Leibowicz Samuel, deski. Rawa ruska to. Gold Mechel, drzewo materyałów l. ° Spatzner Mojżesz, drzew o materyałów e.. Rohatyn to. Goldschlag Chaskel, drzewo budulcowe. ° Horowitz Abraham, wapno. ° Schneekraut Sal. Ropczyce te. Rudner Juda. Rosulna to. Locker Majer, drzewo budulcowe i opałowe. Rozwadów to. Flomen Simche Chaim. deski. ° Silber Chaim. ° Weinman Mojżesz, wapno. Rożniatów to. Laufer Chaim, deski i oszwary. Rudki to. Hering Jakób. ° Kurmann Jakób, wapno. • Pomeranz ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 268 {d693}
  ... pom handl. Szeroka 32. — Mojżesz, złotnik. Dietla 71. — Mojżesz, rymarz. Augustyanska 19 — Natan, handlarz. Szeroka 32 — Samuel, subiekt Jakóba 7. Spannbauer Antoni, em .nspektor ewidenc. Długa 41 — Władysław, c. k. inżynier. Krowoderska 32 Spargnapam Sabina, orywatna. Biskupia. 8. Spatz Wolf Izaak, restaurator. Miodowa 7 T 11-hi. Spatzier Adalbert nadrewident kolej. Karmelicka 22. — Jan. rewident kolej. Szlak 18. Spatzner Ozy asz. czel piekarsici. Orzeszkowej 3. Speer Ignacy, agent handl .pl Dominikański 3. Sper Jakób. ku-oiec. Zielona 28 Spedel Piotr, kolejarz. Szlak 43 — Rudolf, urzędn. kolej. Szlak 43. Speiser Izrael, aget handl, Jozefa 35 Sperber Aron. kelner. Zielona 23 — Filip, kupiec. Wrzesińska U. — Hersch. czel. introhg. Krakowska 25. — Maks. kupiec Bonerowska 4 — Nuchem. pośredn ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 597 {d3404}
  ... (Targowica 24). Selzer Jakób, skład materyałów budowl. i węgla kamienne- go. Cement, papa dachowa, węgiel kamienny. Przemyśl. Tuchmann Majer. Przemyślany to. Freundlich Izaak. 0 Freundlich Izrael. 0 Lustman Pinkas. Pustomyty (p. Nawarya). Mars Kazimierz, wapno. Radomyśl wielki to. Leibowicz Samuel, deski. Rawa ruska to. Gold Mechel, drzewo materya- łowe. * Spatzner Mojżesz, drzewo materyałowe.. Rohatyn to. Goldschlag Chaskel, drzewo budul- cowe. 0 Horowitz Abraham, wapno. 0 Schneekraut Sal. Ropczyce 'te. Rudner Juda. Rosulna to. Locker Majer, drzewo budulcowe i opałowe. Rozwadów to, Flomen Simche Chaim, deski. 0 Silber Chaim. 0 Weinman Mojżesz, wapno. Rożniatów to. Laufer Chaim, deski i oszwary. Rudki to. Hering ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 477 {d11}
  ... Jagiellońska 7. — Marceli, nauczyciel śpiewu, Lenartowicza 23. Sowiński Jan, kowal, św. Marcina 9 a. — Jędrzej, funkcyonaryusz kolejowy, Dekerta 5. Sozańska Hipolita, administrat. „Gazety naród.", Kopernika 30. — Michalina, hafciarka, Ormiańska 10. Sozański Aleksander, kanc. policyi, Balonowa 18. — Jan, rewident kolejowy, pl. św. Jura 7. — Alichał, art.-mal.. Kurkowa 17. — Władysław, ślusarz kolejowy, Błonna 14. Spachner Adolf, urzędnik asekur., św. Marcina 9 a. Spaczkowski Piotr, cieśla, Żulińskiego 11 a. Spaczyńska Leona, wdowa, Tkacka 5. Spaczyński Bazyli, woźny namiestn., Gmach namiestnictwa. — Edward, elektro-technik, św. Jozafata 4. Spaczyński Józef, portyer kolejowy, św. Jozafata 4. — Stanisław, inżynier kolejowy, św. Jozafata 4. Spak Antoni, muzyk teatralny, Jabłonowskich 9. Spala ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Spaziner family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org