Records of the Steifel family in the All Galicia Database

There are currently 108 records for the surname Steifel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Dawid STIEFEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isak STIEFEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isak STIEFEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Izak STIEFEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Zuzanna STIEFEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Moses Leib STIFFEL
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Löb STADTFELD
  1811 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Anszel STIEFEL
  Array death record from Brzeżany Jewish Deaths (1820-1870)
 • Marcus, son of Hirsch STIFEL
  1831 birth record from Żółkiew Jewish Births (1828-1840)
 • Perl WALDMANN, daughter of Osias STADTFELD and Rose WALDMANN
  1835 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 108 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Steifel family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Steifel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 196 search results for the surname Steifel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 252 {d3353}
  ... Marcin, zakł. elektr., ' Źródlana 5 21-09 Szkoła Zawód. Państw, żeńska, Zielona 8 34-37 Stich Efraim, Dr. adw., bl' pl. Dąbrowskiego 8 80-68 Stieber Ludw. I Śliwiński Mi- | chał, sal. kraw., Kopernika j 15 a 54-15 Stifel Samuel, m. Mochnackie- go 8 31-65 Stiefel Samuel, m. Nowy świat 6 95-05 Stigel Moses, rest., Słoneczna 25 - ' 95-46 Stiksa Józef, Dyr. Zakł. bud. ' wodociąg, i pomp, m. Listo- pada 1 11-89 Stobiecki Józef, m. Bourlarda 4 - ‹ 23-97 ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 469 {d20}
  ... aUep Krakowska 46. Rümstein Eijasz, Brzozowa 16. Sei den weber stark» Hndk Rysek Klep. S. Silbiger Abrahaaa, DäeoWska TL Silbiger Joadhsm, Kolaerzyäska 36. Siibiger Szymon, Rysek lOeparski i Doaayck Mryaów 9. TeŁ 4205. Składnica Kółek Rohv, Spółdz. i ogr. odp. Szlak fiL Spiss Ludwik i E. Wasas*. Ska z ogr. odp, Sliihsw ska 11. TeL 4565. Starzyk Józef. FeScsaaek 11. Steffel Estera. Estery 9. Syndykat RoUcn Ska akc pL «in iiipniaVfi. TeL I4sy 205, 2463, 423, 1237 i 2091 Thom Hirsck, Estery 12. Towarzystwo Haadk Zhuirai Ska a «f»- w**, Rfaaa. GL 47. TeŁ 4271. Włościańskie Zraesscaäe Ruissir.sn łh—■ Ska aogK.«sfc›. TluL^u^iiiT"^ *ffialmsi Ł WullamSaMet, Dietłowska 54. TeL 3ML langer jozet T. Koónacfci 37. Ziemiańska Ska Hswlawa a as*, «dp. śssv lam 3w „Zieaniopłod" Ska i aar. por^Xksa ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 199 {d34}
  ... Steczkowski Jan Kanty, Dr, dyrek. Banku krajów, 30. VIII. 914. Wiedeń, I, Biberstrasse 1. 9. 4 os. Stefanicki Marcin, kier. fabr, 2. IX. 914. Feistritz koło Marburga, Styrya. 4 os. Stefanowicz Antoni, rad. Dw. i kraj. insp. szkol, 30. VHI. 914. Bielsko, Bahnstrasse 1. 21. 5 os. Stefanowicz Helena, ż. prof, —. Berno mor, Wiesergasse 1. 4, H, 3 os. Steffel Franciszek, em. st. inż. kol, 31. VIII. 914. Znaim, Wiener- strasse 1. 24. 3 os. Steffel Józef, ausk. sad, jak wyżej. 1 os. Steigelfest Gabryel, prok. Banku hip, 31. VIH. 914. Wiedeń, VIH, Pfeilgasse 1. 32, I, d. 10. 1 os. Stein Filip, funkc. kol, 1. IX. 914. Kötsch, Styrya. 4 os. Stein Jakób, typograf, 31. VIII. 914. Wiedeń, XX, Wallenstein- strasse 1. 26, II. 3 os. Steinberger Józef, naczelnik filii Wied. Tow. ubezp, 31. VIH. 914. Wiedeń ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 433 {d3374}
  ... Snop- kowska 29. — Mieczysław, prokurz., Koralni- cka 6. — Piotr, buch., Polna 9. — Stefan, wł. druk., Kalecza 2. Stefanowski Bohdan, inż., doc. Polit., Sadownicka 29. — Jan, woź. Mag., Marcina 9 a. Stefańska Bronisława, wd. po komis. dyr., Hoffmana 7. — Teofila, pryw., Janowska 55. Stefański Stanislaw, magaz. kol., Gło- wackiego 3. Stefczyk Franciszek, dr., dyr. Wydz. kraj., kaw. ord. Fr. Józ., Listo- pada 32. Steffel Józef, ausk. sąd., Asnyka 9. Stefko Helena, em., Supińskiego 16. — Kamil, dr., prof. Uniw., Gliniań- ska 15. — Michał, em. radca Dw., pl. Ber- nardyński 2.
 • 1913 Lwow Address Directory, image 421 {d13}
  ... Pol. Sadownicka 29. — Jan, woźny Mag. Marcina 9a. — Jan, modelista, Ruska 12. Stefańska Teofila, pryw. Janowska 55 — Zofia, ktawczyni, Janowska 3. Stefański Józef, weterynarz, Ossolińskich 12. — Stanisław, magaz. kolej. Głowackiego 3. Stefezyk Franciszek, dr. dyr. Wydz. kraj, kaw. ord. Fr. Józefa, Listopada 32. Steffan Franciszek, nadporucznik, Bema 12c. Steffel Franciszek, inż. kolej. Łyczakowska 4. Stefko Helena, emer. Supińskiego 16. — Kamil, dr. prof. Uniw. Gliniańska 15. — Michał, em. rade. dworu, pl. Bernardyński 2. — Mieczysław, radca sąd. Batorego 38. Steger Ferdynand, em. kapit. Chocimska 2. — Herman, urz. pryw. Zamarstynowska 5.

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Steifel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org