Records of the Steppler family in the All Galicia Database

There are currently 101 records for the surname Steppler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Hersch, son of Abrah. STEPLER and Scheindel
  1816 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Hersch, son of Abr. STEPLER and Scheindl
  1816 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)
 • Joseph STEPLER, son of Abraham and Scheindel
  1819 birth record from Lwów Jewish Births (1816-1822)
 • Jacob STEPLER
  1821 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Chuna STEPLER, son of Abraham and Scheindel
  1822 birth record from Lwów Jewish Births (1816-1822)
 • Chune STEPLER, son of Abrah. and Chane
  1823 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Isaac STEPLER
  1823 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Rifke STEPLER, daughter of Abraham and Scheindel
  1824 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Isaac STEPPLER, son of Abraham and Scheindel
  1828 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • [no given name] STEPLER, daughter of Jaco [Jacob]? and Ester
  1828 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 101 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Steppler family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Steppler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 95 search results for the surname Steppler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1910 Lwow Address Directory, image 485 {d11}
  ... podatkowy, Piekarska 43. Stepałkowski Wiktorya, szwaczka Zielona59. Stepanowa Michalina, wdowa, Piastów II a! Stepciura Wasyl, szewc, Długosza 17. Stępek Zdzisław, pomocnik kancel., Sakramentek 8. Stepków Włodzimierz, wachmistrz, Zielona 55 a. Stępko Józef, monter, św. Wojciecha 9a. Stępkowski Marcin, mechanik, Rycerska 8, Stepler Abraham, szewc, pl. Krakowski 8. — Aron, rzeźnik, Miodowa 5. — Jakób, subjekt, Kotlarska 18. — Markus, kupiec, pl. Krakowski 11. Steppler Mozes, wł. pralni, Kopernika 22. Ster Jakób, kolejarz, Szeptyckich 45 c. — Klara modystka, Kamińskiego 6. Steracha Stanisław, dr., radca skarb., Długosza 7. Sterba Bogumił, kapitan, św. Zofii 4. — Józef, inżynier, św. Marcina 1. — Józef, urz. wodociąg., Kurkowa 27. Sterenbach Zygmunt, zegarmistrz, żółkiewska 69. Sterlieb Karol ...
 • 1883 Lwow Address and Business Directory, image 26 {d2}
  ... Garncarska, 2. Skórski, Szpitalna, 19. Skrabek, A., Stryjska, 6. Sławkowski J., Sykstuska, 33. Smolarski B., Krakowska, 24. Smolnicki B., Skarbkowska, 19. Smu8zowicz Ign., Czarneckiego, 8 Smuszowicz W., Sykstuska, 15. Smutny K., pl. Bernardyński, 1. Sobecki Jan, Blacharska, 19. btauber, Kazimierzowska, 13. Starke Seweryn, Brygicka, 10. Stefanowicz K., Piekarska, 14. Stein K , Gródecka, 65. Steppler A., pl. Krakowski, 27. Suchanowski J., Cmentarna, 10. Suzański A., Janowska, 10. Świderski F., Wekslarska, 7. Szatkowski, Łyczakowska, 62. Szczepański W., Wąwozowa, 5. Szewczuk J., Słoneczna, 16. Szpila Michał, Rynek, 8. Szpila Józef, Smerekowa, 4. Szpilecki F., Kar. Ludwika, 21. Szwechłowski, Sobieskiego, 28. Teliczek J., Halicka, 42. Tietze A., Ossolińskich, 12. Trzynadłowski J., Łyczakowska ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 403 {d3534}
  ... VIII. 1 123 Patrz ul. Estery 9. 2 257 Patrz ul. Józefa 22. 4 481 Bleicher r. Heitel Mojżesz Sa- muel 2 im. i Chaja Breindla 2 im. (549). 5 385 Patrz ul. Rab. Meiselsa 17. 6 161 Patrz ul. Rab. Meiselsa 24. 7 114 Gerber Wolf, Sara, Lustgarten Bernard i Salomea (518). 8 567 Grubner Szymon, Stappler Hirsch i Ungar Löbl (397). 9 478 Kreuzer Abraham Dawid 2 im. Gusta i Rosenberg Rozalja (396). 10 520 Patrz ul. Estery 5. 11 474 Gmina m. Krakowa (10). PRZYSTANEK — Dz. XXII. 1 291 Patrz ul. Kolejowa 12. 2 377 Dębska Marja (370). 3 737 Fundusz Em. Pracow. Kolei Elek. w Krakowie ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 31 {d3353}
  ... wie światła -CkJ.... ./ 20-25 - Dobrowolski N. *- ..*. 20-37 r Lech N. '.' V / -Z- 20-38 Ingwer S., sprzed, węgla,. .. koksu i drzewa - 61-13 Spółdz. Wojsk. O. K. VI. 20-81 Zw. Akadem. Pol. Idei Państw. - Lubliner I., Dr. adw. Misciilówna F., . Dr, dent., m. - — Birnbaum W." i" r.r Stepler L., skł. mat.-elektr. " * i zakl. inst. *. . - , 39-22 Htibner E, Dr. adw., m.\ 62-19 Justian H.. restauracja 91-80 Kupczyński T., Dr. adw., - b. - * / 28-71 Książnica At›as S.'- A., re- .' ,dakcja wydawnictw. Dyr./-."*; A. Dudryk. * - . . - 30-66 -,*.. — sekretarz' Dyr. E. Ży-.,. chiewicz, buchalterja i kasa ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 166 {d3353}
  ... Birkenówna B.,' m.- Piekarska- 17 . . -V - -7 75-08 Birkman Józef, Inż. M. Z. E., . m. Lenartowicza 17 20-34 Birnbaum Józef, m. Potockiego i. 9 - . . ,r ..24-53 Birnbaum Natan,' Inż. m. św. Zofji 6 *"7-/- 93-16 Birnbaum W.,/ Stepler L., skł. mat. elektr., i zakł. inst., Czarnieckiego 10 39-22 Birnbaumowa Wilhelm., zaprzys. .. tłumacz, sąd. dla jęz. ang., m. Brajerowska 15 32-97 Birnbaum Zygmunt, skŁ papie- ru, Kochanowskiego 3 82-38 Birnfeid Markus, perf., kosmet ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Steppler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org