Records of the Sternreich family in the All Galicia Database

There are currently 13 records for the surname Sternreich (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaia STERNREICH
  1820 property record from Bursztyn Franciscan Survey (1820)
 • Gimpel, daughter of Isaak Wolf RADWAN and Sara
  1911 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Józef, son of Isaak Wolf RADWAN and Sara
  1912 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Malka, daughter of Isaak WOLF recte RADWAN and Sara
  1914 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Etla, daughter of Isaak RADWAN and Sara
  1917 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Jakob Schabse, son of Isaak RADWAN and Sara
  1919 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Chana Cywja, daughter of Isaak RADWAN and Sara
  1922 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Berta STERNREICH, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Chaja Rachel STERNREICH, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Dawid Lemel STERNREICH, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 13 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Sternreich family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Sternreich family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 11 search results for the surname Sternreich at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 722 {d696}
  ... Pawia 8. — Henryk, rolnik. Garncarska 8. — Hersch, pom. handl.. Długa 21. — Ignacy, pom. fryzjerski. Krowoderska 62. — Izaak, urzędn. pryw., Węgierska 3. — Janka, urzędn. pryw., Węgierska 3. — Mendel, kuśnierz, św. Stanisława 6. — Mojżesz, złotnik, Węgierska 3. — Regina, kupcowa. Spadzista 1. — Roman, kupiec. Spadzista 1. — Salomon, wł. ziemski, pl. Na Groblach 19. — Zygmunt, krawiec, św. Stanisława 6. Sternreich Jakób. kupiec. Rynek Podgórski 15, teL 116-06. — Leib, kelner. Stradomska 7. Sternschuss Chaskel, handlowiec. Izaaka 7. — Hirsch, cholewkarz. Miodowa 13. — Sara, pryw., Wolnica 13. — SauL talmudysta, Izaaka 7. — Zofja. ucz. kraw., Izaaka 7. Stesłowicz Jadwiga, emerytka, Karmelicka 28. — Marja, nauczycielka, Lenartowicza 10. — Zofja, urzędn. poczt., Lenartowicza 10. Steuer Anna ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 390 {d20}
  ... . Józefińska 33. Adela pryw.. Dietlowska 55. Adoll krawiec, Dicllowska 55. Anialja spedylnrka. Twardowskiego l. 4. - Hani pośredniczka sług, Miodowa 23. Henryk obyw. zlt-mski. Gurncarsk.1 8. Herman pom, handL, Długa 21. — Jakóh kupiec, Rynek Podgórski 15. Tel. 1533. — Marku- kupiec, Krakowska 1, Moj/eii restaurator, Król. Jadwigi 114- — Oskar pom. handl.. Józefa 18, — Zygmunt krawiec. Św. Slanisława 3. Sternreich Jakób kupiec. Rynek Podg, 15. — Samuel handlowiec, Czarnieckiego 4. Stesłowiez Marja urzędn. poczt., Lenartowicza 10. Sleuberger pinkus instalator wodoc., Starowiślna 34, Steuer Estera kupcowa. Krakowska 39. — Hirsch krawiec, Wolnica 9. — Józef urz. pryw., Librowszczyzna 7, Tel- 3537. Slępa Michał monter Elektr, M., pl. Zgody 14. Stępak Władysław ogniom, wojsk., Rakowicka 29-31 ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 334 {d695}
  ... 2. — Saul, sklepikarz, Kalwaryjska 88. — Wiktor, pokostnik, Kalwaryjska 33. — Zygmunt, kupiec, Kalwaryjska 72. Sternhell Markus, kupiec, Bożego Ciała 12. Sternik Franciszka, krawcowa, Zamojskiego 44. Stemkopf Antoni, dyr. inżyn. Wytwórni Sygnał. i urządź, kolej. S. A., Topolowa 46. Sternlicht Abraham, kupiec, Józefińska 33. — Amalja, eksped. handl., Twardowskiego 4. — Mozes, parasolnik. Ciemna 12. Sternreich Leib, handlarz, Czarnieckiego 4. — Mozes, stróż bożnicy, Czarneckiego 4. Sterschell Markus, kupiec, św. Wawrzyńca 7. Stesłowicz Zofja, st. ofic. poczt., Lenartowicza 10. Steuer Hirsch, kupiec, Wolnica 6. — Józef, dyr. Polsk. Udz. Ajen. Celnej i biura spedyc, Librowszczyzna 7. Tel. 3537. Stępa Franciszek, monter, Krasickiego 10. — Michał, elektr. monter, Pl. Zgody 14. Stępak Władysław ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 24 {d1122}
  ... Kawiarnia "Secesja*, Bański Fryderyk, św. Anny 2. 2320 Kawiarnia teatralna, Spka z ogr. odp.. Szpitalna 38. 1426* Kawiarnia "Warszawska*, właśc. Ignacy Weissberger, Sławkowska 30. 146 Kelner Dr. Stansław, adwokat, kancelaria, Radziwiłłowska 14. 1533 a) Kelner Dr. Stanisław, adwokat, mieszkanie prywatne Podgórze-Ry-nek 15 (p. Sternreich). 4264 Kempłer S. Lemkowltzer, handel towarów bławatnych, ul. Dietla 47. 2378 Kempner Władysław, Batorego 22. - 2349 Kenner Jan, mieszkanie, Szpitalna 38. 399 Kenner et Fussman, przedsiębiorstwo budowlane, św. Krzyża I. 2288 Kerner Bronisława, konfekcja damska i dziecinna, Stradom 18. 4597 Kerner ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 39 {d1122}
  ... , kon-fekcjadamska i towary btawatne, . Dietlowska 44. 379 Sternbach Dr. Leon, profesor Uniw Jag., Batorego 11. Kraków 57 Kraków Numer załącz. 408 Sternbach Dr. Edward, adwokat: a) kancelaria Stolarska 9; b) mieszkanie Karmelicka 10. 1522 Sternberg Adoll, Grodzka 69. 4263 Sternbcrg Henryk, towary tekstylne. Krakowska 2. 4091 Sternberg Leon, ajencja handlowa, pl. W. W. Świętych 11. 1533* b) Sternreich Jakób, handel żelaza w Podgórzu, Kynek główny 15 (p. Keiner). 3537* a) Steuer Józef, spedytor Librow-szczyzna 7 (p. Biuro). 1199 Stępiński Dr. Stanisław, Szlak 4. 4571 Stieglitz Abraham, handel starożytności, Poselska 19. 4417 Stieglitz Dr. Jakób, dyrektor Banku międzynarodowego S. A.,-mieszkanie prywatne Siemiradzkiego 22. 3369* Stlel Henryk, droguerja, Podgórze, Rynek ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Sternreich family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org