Records of the Swestyn family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Swestyn (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Swestyn family:

There are 31 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
STEIN in
Kalush, Ukraine
GG Member Staten Island, NY
United States
Sep 1, 2021
STEIN in
Chervonograd, Ukraine
GG Member Summit, NJ
USA
May 20, 2020
STIEN in
Mielec, Poland
GG Member San Diego, CA
USA
Jan 30, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Swestyn family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 192 search results for the surname Swestyn at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 93 {d3534}
  ... Lekarze dentyści: Lek. dent.: Arnold Berkowicz, ul. Pił- sudskiego 7; Lek. dent.: M. Melcer, ul. Paderewskiego 17; Lek. dent.: Chana Grzesiówna, ul. Marszałkowska 2; Lek. dent.: Łuchmińska Jadwiga, ul. Narutowicza 15; Techn. dent.: Bolesław Stańczyk, ul. 3-go Maja 113. Lekarze weterynaryjni: Dr. Wet.: Jerzy Wołoszyński, le- karz wet. miejski, ul. Paderewskiego 50; Dr. wet.: Wło- dzimierz Swistun, lek. wet. powiatowy, ul. Piłsudskie- go 27. Felczerzy: Teofil Frymorgen, ul. Kościuszki 16; Findziński Michał, ul. Robotnicza 6; Morawiec Franciszek, ul. Szkolna 37; Olszewski Władysław, ul. Okólna 56; Bieńka Emeryk, ul. Paderewskiego 1. Inżynierowie: Inż. arch.: Antoni Miron Roskoszny, archi- tekt miejski, ul. Piłsudskiego 39; Inż. elektr.: Rabino- wicz Hirsz ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 118 {d3534}
  ... kierownik: Wil- helm Klement. Władze duchowne: Katolickie Probostwo: Ksiądz Prałat Aleksander Skowroński. Ewangelickie Probostwo: Pa- stor Gustaw Leder. Gmina Izraeldclca: Rabin E. Cha- meides. Władze szkolne: Powiatowy Urząd Szkolny Pszczyna II: Inspektor szkolny: Wojciech Wróblewski. Sąd Grodzki: Sędzia sprawujący kierownictwo Sądu Grodzkiego w Mikołowie: Swistun Włodzimierz. Komenda Policji Państw.: Posterunek Oficerski Policji Woj. Sl.: kierownik Karol Włosok. Urząd Kontroli Skarbowej: kierownik Ferdynand Reczek. Urząd Pocztowy: Naczelnik Wieczorkowski. Stacja kolejowa: (Dworzec) Mikołów: kierownik Edward Przeczek. Apteka: właść. Edmund Warzecha. Notarjusze i adwokaci: Ciszewski Mieczysław, adw. i nota- rjusz ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 50 {d3353}
  ... owoc. poludn. 92-39 16. Wurm Z. i Syn, skl. futer 87-51 UL. KORZENIOW- SKIEGO 2. Bickels J., Dr. lek. ------ Garfunkcl M., m. 85-31 5. Seiden M.. pick, poznańsk. 15-12 9. Drucker H., Dr. lek. — — UL. KOSYNIERSKA 1. Dąbrowski W., m. 75-76 Swistun A.. m. 85-35 Tomaszewski - Bończa T., m. i 83-61 6. Olszewski St., archit., b. 1-06 7. Chlipalski K.. m. 5-17 Meissner A., Inż. arch., tu. 61-17 UL. KOŚCIELNA 1. Winter I.,'-skł. futer 46-09 2. Messer A., tow. spoż. 14-39 5. Kontorski ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 56 {d3353}
  ... Ch., Dr. lek.-------- Dżula W., m. 80-27 Kostiuk F., m. 27-27 Ostrowski E., m. 10-01 Werhanowski Julj., sędzia okr. 20-17 3. Ehrbar A., apteka pod „Rzymskim Cesarzem" - 14-62 57. Blądzińskicgo H., apteka pod „Sokołem" 15-78 155. Barszak F., Mr., apteka 42-33 CUKIERNIE, HOTELE, KA- WIARNIE I RESTAURACJE 17. Świstun W. i Czarnecki W., pok. śniad. 54-21 19a. Dąbrowski Br., restattr. 34-97 24a. Engelkreis M.. restaur, 5-26 169. Wójcicki, Fr„ dzierżawca restaur! Kijaka 32-11 INSTYTUCJE I URZĘDY 2. Izba Skarbowa Ekonomat. 1-21 Urząd Skarbowy I. inst. — Archiwum map kat. 11-92 — Urząd katastralny * 72-97 ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 256 {d3353}
  ... 58-42 Tau Oswald, Inż., b. Gródecka 1. 85 , . . 24-07 Taube Adolf, Dr., m. Sakramen- tek 14 v ^ r \ 61-42 Taube - Baruch, m. Sapiehy 24 . ... i; I-; . .- 73.13 Swięs Jan, skł. papierów; Ru- towskiego 7 72-59 ›2 świrski Jan, Inż., m.' Łycza- kowska 32 - 78-33 świstun W. i Czarnecki W., pok. śniad., Łyczakowska 17 : - .. 54-21 Switalskr. Mieczysław, Dr.' lek. chor. nerw., Piłsudskiego 11 Z1" 29-00 „Świteź", przeds. wiośl.-kąpiel., ' = Issakowicza 24 - 65-07 " Świżawski Kazimierz, m. Li- stopada 19 . ' . - i '* 9-43 Taube Bernard, Dr. , adw. i żś :› ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Swestyn family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org