Records of the Tellerman family in the All Galicia Database

There are currently 28 records for the surname Tellerman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Natan TILLERMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Chane, daughter of Natha. TELLERMAN and Rifka
  1816 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chana, daughter of Nath. TELLERMANN and Rifka
  1816 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)
 • Josel Mordko TILLERMAN
  1848 death record from Stryj Jewish Deaths (1847-1863)
 • Salamon TILLERMANN, son of and Sisel TILLERMANN
  1869 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Moses Sender, son of Kalmon KLAUSNER and Reisel TELLERMAN
  1906 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Samuel, son of Kalman KLAUSNER and Reisla TELLERMAN
  1908 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Berl, son of Kalman KLAUSNER and Reisla TELLERMAN
  1910 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • [stillborn], son of Kalman KLAUSNER and Reisla TELLERMAN
  1912 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Dawid, son of Kalman KLAUSNER and Reisla TELLERMAN
  1914 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 28 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Tellerman family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Tellerman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 21 search results for the surname Tellerman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 398 {d20}
  ... Dawid urzędn. pryw., Św. Łazarza 16. Teieśnicki K.izimierz inż. urzędn. Magistr., Długa 62. Te-Iezviiska Jadwiga urzędu, państw., Krowoderska 29. Telichowska Stanisława wd. po kupcu, Krótka 10. Tellek Jan urzedn, bank., Kazimierza Wielkiego 34. Teller Samuel szynkarz, Krakusa 30. — Sara uta-c. piwiarni. Miodowa 19. — Szymon posredn. handl.. Celna 7. Tellerman Balbina krawcowa. Wrzesińska 9. — Ewa pryw., Dietlowska 7. Tellermann Sabina kupcowa, św. Sebastjana 16. Teluga Marjan pryw., Niecała 7. Telz Napoleon właśc, drukarni i właśc. realn., Wolska 19. Teroelmon Majer przewoźnik, Gazowa 11, Temin Jan krawiec. Zamkowa 14 (^). Tempelhof Schcindla akuszerka, B. Ciała 27. Tempka Helena em. nauczyć, szkół powsz., Pędzichów 13, — Tadeusz dr lekarz, doc. Uniw. Jagiell., Św. Jana 1. Templer ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 573 {d3534}
  ... , kier. biura i fabr., Prądnicka 72. — Salomon, kupiec, Krakowska 36. — Sucher, kupiec, Bonerowska 7. —- Tobjasz, kupiec, Skałeczna 1. Teitler Abraham, krawiec, Czarnieckiego 14. Tekielak Wojciech, m. masarski, Grzegó- rzecka 31. Tekielska Ludwika, urz. pryw., Konarskie- go 26. Tekielski Jan, sekr. Izby Skarb., Konar- skiego 31. — Marjan, asyst, kol., Barska 63. Tellermann Dawid, urz. pryw., Jasna 10. — Mojżesz, kupiec, Jul. Lea 21. Teleśnicka Wanda, kier. szk. powsz., So- bieskiego 16 d. Teleśnicki Kazimierz, inż., radca Bud. m., Długa 62. Tellek Władysław, urz. kol., Topolowa 36. — Władysław, urz. pryw., al. Słowackie- go 36. Teller Chaim, szynkarz, Miodowa 21. — Samuel, kupiec, Nadwiślańska 17. — Samuel Menach em, szynkarz, Kraku- sa 30. Telz Napoleon ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 748 {d696}
  ... Wanda, kier. szk. powsz., Sobieskiego 161 Teleśnicki Kazimierz, iużvnier. radca Bud. m.. Długa 62, tel. 103-82. - Marjan, urzędnik. Długa 05. Tellek Helena, urz. pryw.. al. Słowackiego 36. Władysław, urz. kolej.. Topolowa 36. — Władysław, urz. pryw.. al. Słowackiego 36. Teller Chaim, szynkarz. Miodowa 21. — Samuel, kupiec. Nadwiślańska 17. — Samuel Menachem. szynkarz. Krakusa 30 — Sara, szynkarka. Miodowa 21. Tellermann Dawid. czel. lakiem, i szklarz. Kupa 8. — Dawid, urz. pryw.. al. Krasińskiego 6. Teliua Leon, ślusarz, Lubicz 17. Telz Napoleon, wł. drukarni. Wolska 19 Temelman Feiga, krawcowa. Gazowa 11. Temin Jan. majster krawiecki. Zamkowa 10. — Nimfa, krawcowa. Zamkowa 10. lem mer Samuel, ślusarz. Szeroka 12. Tempelhof Jonas. handl., Bożego Ciała 31. — - Józef, kupiec, Starowiślna ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 397 {d20}
  ... Jakób malarz, pokój,, Szewska 6. Józef urt. malarz, Tyniecka 34 f49). Małgorzata właśc, rc-aln., Golikówka 11. - Władysław urzędn. Elektr. Miejsk., Długa 12. — Wojciech urzędn. Magistr., Długa 76. Talent Anna wd. po urzędn, poczt., Szwedzka 44. Taler Jó/.ef malarz pokój., Wita Stwosza 12. Talewski Maurycy kupiec, Bonerowska 5. Talik Franciszka wd, po stolarzu, Barska 82. Tallerman Izrael kupiec, Dietlowska 7. Talowski Andrzej majster krawiecki, Bonerowska 4. — Augustyn cukiernik, Grodzka 2. — Jan rymarz, Czarnowiejska 21. — Władysław monter, Czarnowiejska 21. Talszowski Kazimierz funkcj. kolej., Barska 13. Tatach Karol funkcj. poczt., Prochowa 7. — Stanisław funkcj. tramwaj., Turecka 38. — Szymon podurzędn. poczt., T. Kościuszki 55 (41). Taliach paweł szewc, Konopnickiej 9 (4), Tałowidzka ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 314 {d3536}
  ... : Pilzer Elias. Propinationspächter: Pilzer Elias. Tab.-Traf: Pilzer Anna. Ortsgm. u. G. G. Bielcza. GB. Wojnicz, BII. Brzesko, im2 15-13 u. 6-68, Ew. 1983 u. 26, Uspr. poln., Sch., (vy Biadolmy szlacheckie). Gemwhdr: Satler Mendel * Schnittlinger David » Wróbel Joh. Theodor. Kriimer: Jakóbowicz Isaak « Schmalholz Berl. Propinationspächter : Spielmann Jak. Schnittwhdr: Tellermann Jos. Tab.-Traf: Jakóbowicz Israel « Schmal- holz Berl - Schnittlinger David » Wróbel Joli. Theodor. Ortsgm. Bieliczna. GB. Grybów, BH. Grybów, bn2 4-23, Ew. 211, Uspr. ruth., (vy Śnietnica). Schenker: Kornreich Israel Majer. Ortsgm. Bieliniec. GB. Ulanów, BH. Nislco, bn2 3-52, Ew. 487, Uspr. poln., r. k. Pf.. vy Ulanów). Gemwhdr: Brod Hersch « Pfirsiehbaum ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Tellerman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org