Records of the Treibicz family in the All Galicia Database

There are currently 44 records for the surname Treibicz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Moszek TRAYBICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Jos TRAYBICZ
  1787 property record from Stanisławów Josephine Survey (1787)
 • Jos TRAYBICZ
  1787 property record from Stanisławów Josephine Survey (1787)
 • Wolf TRAYBICZ
  1787 property record from Lwów Krakow District No. 2 Josephine Survey (1787)
 • Nachmon?/Nachmen? TREIBEZ
  1815 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Bene, son of Leib TREIBICZ and Rifke
  1829 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Falek, son of Leib TREIBICZ and Rifke
  1829 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Israel, son of Tanchen [Tanchem] KNOPF and Ester Perl TREIBICZ
  1836 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Israel KNOPF, son of Tanchem KNOPF and Ester Perl FREIBICZ [TREIBICZ]
  1837 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Marcus Hersch, son of Tanchem KNOPF and Ester Perl TREIBICZ
  1838 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 44 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Treibicz family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Treibicz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 174 search results for the surname Treibicz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 179 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... Niegosz Zofja, hur- towny skład soli; Sokołowska Marja, hurtownia tyto- niowa; Rendel Jakób, zastępstwo młynów tarnowskich, hurtowny skład zboża i mąki; Ożóg Jan, właściciel młyna wodmo-motorowego; Kula Walenty, właściciel młyna motorowego; Szczeklik Włodzimierz, właściciel tartaku; Cieśla Ludwik, zakład ślusarski i maszyno- wy; Schmaja Leib, skład wapna; Treibicz Markus, hur- towna sprzedaż węgla opałowego; Ader Usoher, skład malerjałów budowlanych; Grabsch.rift Aron, skład ma- terjałów budowlanych i desek; Przybyło Franciszek, wytwórnia wyrobów betonowych. Piwniczna Powiat Nowy Sącz. Urząd gminny, pocztowy, komisa- rjat straży celnej, Posterunek Policji Państwowej, 7-mio klasowa szkoła powszechna, apteka ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 575 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... Jan, urz. poczt., Bosacka 9. Trąbka Jan, wł. składu futer. Zacisze 12. — Józef, rzeźnik, Słoneczna 1. — Kazimierz, prof. gimn.. Czysta 13. — Stanislaw, majster szewski, Kraszew- skiego 26. Trąmpczyńska Halina, naucz, gimn., Gołę- bia 5. — Marja, przcł. gimn., Gołębia 5. Trebuszny Bazyli, instr. Ak. Szt. Piękn., Pędzichów 15. Treger Szczęsny, urz. skarb., Śląska 9 b. Treibicz Chaim, kupiec, Trynitarska 18. — Izrael, szklarz i lak., Brzozowa 16. Treibier Szymon, pokostnik, Gazowa 13. Treibilsch Hirsch, urz. pryw., Starowiślna 75. — Izrael, naucz, pryw., Rab. Meiselsa 8. — Samuel, urz. pryw., pl. Nowy 9. — Syma, asyst, farm., Starowiślna 75. Treider Franciszek, urz. pryw., al. Słowac- kiego 32. Treitler Herman, urz. pryw., Basztowa 13-15. Treli Anna ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 753 {d696}
  ... . szewski. Gęsia 30. — Stanisław, majster szewski, Kraszewskiego 26. Trąmpczyńska Halina, naucz, gimn., Gołębia 5. — Marja, przełożona gimn., Gołębia 5. Trebuszny Bazyli, instr. Ak. Szl. P.. Radziwiłłowska 27. Trefl Ozjasz, czel. kraw.. Jakóba 8. Treger Edward, urz. pryw., Cystersów 21. — Maurycy, wicedyr. woln. domu skład.. Cystersów 21. — Roman, em. urz. U. J., Grabowskiego 13. Treibicz Izrael, szklarz i lak., Brzozowa 16. Treibier Szymon, pokostnik. Gazowa 13. Treibilsch Bernard, pom. spedyt.. Lewkowa 1. — Hirsch, urz. pryw.. Starowiślna 75. — Samuel, urz. pryw., pl. Nowy 9. — Syma. asyst, farm.. Starowiślna 75. Treider Franciszek, urz. pryw., al. Słowackiego 32. Treiłicz Chaim. kupiec, Trynitarska 18. Treister Chaim, talmudysla, Gazowa 11. Treistman Izrael, pom. handl.. Lwowska ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 777 {d696}
  564 SPIS MIESZKAŃCÓW M. KRAKOWA Dział III A Wiener Dawid, palacz, Sołtyka 5. — Dawid, fryzjer, Juljusza Lea 80. — Ela, kupcowa, Augustjańska 15. — Eleonora, mundantka, Miodowa 35. — r. Treibicz Eljasz, czel. kuśn., Szeroka 14. — Emanuel, pryw.. Rękawka 33. — Freida, krawcowa. Wielicka 12. — Hirsch, kupiec, Józefa 21. — Hirsch, pom. handl., Brzozowa 17. — Izak, komiwojażer, Augustjańska 3. — Izydor, kupiec, Wielopole 22, tel. 119-62. — Jakób, pom. kraw., Krakowska 29. — Jakób, pryw.. Krakowska 45. — Joanna, pryw., Dietlowska 48. — Józef, molor. Iramw., Ludowa 4. — Józef, urz. pryw.. Długa 55. — Juda, kupiec, Eslery 9. — Juljusz, kupiec, ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 453 {d20}
  ... Spalter Izaak, Dietlowska 61. Spielman Ch., Miodowa 14. Anons 1. 246. Spira Benjamin Naftali, Florjańska 12. Spitzer Szymon, Dietlowska 44. Steigler Leon firm. „DeUKa" Rynek GL 14. Tel. 2347. Stołkowski Bernard, K. Brodzińskiego 9. Stuber Salomeą, Lwowska 22. Süsser Abraham, Długa 28. Tasiecki Stanisław, Mikołajska 1. Teitelbaum Cbaim Jakób, św. Agnieszki 9. Thaler Józef Meilech, Grodzka 2. Treibicz Abrabam, Szeroka 14. Turner Mechel, Rynek GL 13. Weigel Jan, Św. Marka 21. Weinfeld Mojżesz, Krakowska 5. Weissmann Izrael, B. Joselewicza 19. Tel. 3182. Weitzenblum Saul, Florjańska 6. Wellner Gusta, Bożego Ciała 15. Werner G-, Sławkowska 15. Anons I. 518. Zahler Ruchla, Szeroka 22. Zakrzewski Rupert, Zwierzyniecka 23. Zdanowicz Zdzisław, Sławkowska 3. Tel. 516. Zeiger Abraham Szulem, Grodzka ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Treibicz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org