Records of the Turer family in the All Galicia Database

There are currently 67 records for the surname Turer (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Nochem SOMMERSTEIN, son of and
  and Steine TURES, daughter of and
  1807 marriage record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1807)
 • Riwa THÜRER, daughter of Abraham
  1815 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Ester Leya THÜRER, daughter of Abrah. and Laze
  1819 birth record from Lwów Jewish Births (1816-1822)
 • Mord. TÜHRE, son of Samuel and Zwettel
  1819 birth record from Lwów Jewish Births (1816-1822)
 • Menka TORER
  1820 death record from Zborów Jewish Deaths (1819-1846, Dec 1875-1876)
 • Chaskel TORER
  1823 death record from Zborów Jewish Deaths (1819-1846, Dec 1875-1876)
 • Hersz TURER, child of Moses Turer and Cirel
  1827 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Isaac THÜRER, son of Michel and Leya
  1829 birth record from Tarnopol Jewish Births (1820-1838)
 • Chaskel TURER, child of Herz Turer and Rosie
  1833 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Berasz TURER, son of Moses TURER
  1834 death record from Zborów Jewish Deaths (1819-1846, Dec 1875-1876)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 67 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Turer family:

There are 12 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
TRAU in
Drohobych, Ukraine
GG Member West Dummerston, VT
USA
Apr 24, 2018
TROW in
Drohobych, Ukraine
GG Member Toronto, ONT
Canada
Apr 24, 2018
TRAU in
Drohobych, Ukraine
GG Member Toronto, ONT
Canada
Apr 24, 2018

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Turer family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 177 search results for the surname Turer at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1910 Lwow Address Directory, image 515 {d11}
  ... , em. leśn., Łyczakowska 62. — Włodzimierz, naucz., Sadownicką 11. Turek Bronisław, funkc. Wydz. krajowego, Polna 7. — Franciszek, woźnica, Dekerta 10. — Jan, em. st. insp. więźn., Głęboka 19. — Józef, urz. Banku pragsk., Ochronek 9. — Maryan, wł. biura herald., Żulińskiego 5. — Maryan, oficyant sąd., Żulińskiego 5. — Władysław, oficyał skarb., Gródecka 81. — Jakób, betoniarz, św. Józefata 9. Turer Samuel, piekarz, Przerwana 3. Turhuła Włodzimierz, ks. wikary, Podwale 9. Turkaluk Józef, kamieniarz, Zamkowa 23a. Turkało Jan, listonosz, Kr. Jadwigi 27. Turkeltaub Nuchim, pachciarz, Krasiczyn folwark 46. Turkiewicz Aleksandra, wdowa po księdzu św. Piotra 21. — Andrzej, krawiec, pl. Bernardyński 3. — Helena, wdowa, Zyblikiewicza 35. —r Jan, kond. tramw., Szeptyckich 43 a. — Karol, szewc ...
 • 1904 Krakow Calendar, image 51 {d129}
  ... żupan. Po obydwóch stronach klęczą fundatorowie obrazu, mającego znaczenie epitafium — mieszczanin i mieszczanka w żałobnych strojach. Obraz z sali siemiradzkiego. Na pierwszy plan wysuniemy mały, bardzo interesujący obrazek szkoły norymberskiej, oznaczony inicyałami H. D. i datą 1526. Przedstawia św. Hieronima na tle pustelni, a ini-cyały H. D. stwierdzają, że jest to dzieło Hansa Dtirera, brata głośnego Albrechta. Hans Dü-rer t), zatrudniony aż do śmierci swej w 1538 r. na dworze Zygmunta I jako malarz nadworny, był przede wszystkiem dekoratorem, to też i obrazek Muzeum narodowego malowany jest w sposób dekoracyjny z widocznem lekceważeniem szczegółów. Nie można tego l) Sokołowski Maryan. Kilka słów o Hansie Dü-rerze. Sprawozd. kom. hist. sztuki Akad. Urn. V, str. 25. fundowany w 1532 ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 1154 {d3536}
  ... -Wiesner Jak -Wuuder- mann Ruclicl. Gesciiirrlidr: Bittimum Chaim - Scheiner Itte - Schmerler Moses. Getreidehdr: Aisei Samuel - Friesch Mendel - Frisch Moses - Harz Jankiel - Kramer Jak - Krautmann Hersclr - Kriegei Jüdes - Laks Hersch - Stern Mordko. Gipshdr: Hirsch Gittel & Komp. Glaser: Deutscher David Leib - Deut- scher Pinkas - Diamand Itzig - Diamand Schlome - Dürer Juda. Glas- u. Porzellanwhdr: SaOderFeibiseh. Sander Feibisch, Sohn des Moses Leib. Goldarbeiter: Branduer Mechel - Kern Leib. Hebammen: Blau Isie - Czornij Anna- Geschwür Freide - Schulsinger Alter - Zwirn Esther. Holzlidr: Bittmann Israel - Schreier Mendel - Zauderer Herscli Jossel. lluthdr: Goldberg Chaim. Kiilbcrlidr: Uhrmami Sehmil. Kalkhdr: Dortort Schmil Seide - Hirsch ...
 • Jezierna Yizkor Book (1971), image 353 {y210}
  ... In rort**txung viiJtrtr 5.*i« fc vox jj.l. 3S4/3 und 14.2.1',/C? bCfhtcn vlr Pine*. nitt-ellon, dr.1* utr !turner !00 1.1 den reno'-ten ?riefer. -nrnchr.ten person*!, nech din fol.;*Ad«n vlehtton A-1g*r.teug*n hn'-en ernlttaln konnent 1; P.-Id* Horsefeld 5, Hu.nt3.ej J»d. l bo irn a, Austral 1.1 2) ?*pi Scherer c/0 !i onefold vi# ob*n ›) Li-onia :'truer - Tomkl c/0 .,Icrosfcld vie obea 4) :*rn.Dorlo Oe0Y«r 0‘Vartlll 650 dtc*n. Vlhrm liiidL In Hvsuc huf die lttetgenannte "jugln , »‹o#el»ten vlr *rveohnen.dnea DTOA lhren Veter eracrdort hat. Xil roreu*glichor ?.ochec'atun* iW^ rr. J. Pernlst Lei tor doe *rehiye. Ateckrl ...
 • Lancut Yizkor Book (1963), image 206 {y2}
  ... ■ lartea- ■ olt, ił pozostaaiasr len ooa&la. car aaj . abnlirć :r!»d11«i dla ־.׳ ׳:. t.״u״Lt iv dobić c01u׳cb stoją • ca*oac1, »tör« aiaaj jak 4% erzraalatu •tnnuj«. .'•-ii to :o-iat biadnr. ludność rwmi• a jarfaai aiajaca ••ici d• dragi-j. Pafaj» ta■ citaatU •iMlka. a biada □i י a&tat-au, i slataco rrar »riKziala laokraglaar ״x»»1 :.:״■.׳ locooa; / mrJnjM palBTcft fl.OOO / jak tał I trar prarcaiaia ocaaa-. 1 buWa, • crocoaaaatbra ■..־ ,..-.־w»r.,t׳, i-ecb tacx׳k alacaia takk*1»iak 1 ״t«u:.!.u ludaoac io›t£0 u-srdziai . ,c&״ić .aaiŁioa , S% a aaUa t/1-0 1.6 bacz41. 11• :r:׳:j:1:״ kaabinaaoao* robotnicxrcn. bo dU ■ trob 1 יa-a»cn •krtgacn ga**t ■ l.k»a• tauoUi-bo-.m• i c1״› i• bardziej oalaaa.-o axjoia, • ul« oraroaialaa tak *4 i •airóa. bo ostataeznia DraTdłial 3-ocii a-etró- ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Turer family:

Other ways to connect with people researching the Turer family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org