Records of the Weissbar family in the All Galicia Database

There are currently 60 records for the surname Weissbar (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leon WEISSBAR, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Sara WEISSBAR, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Berl WEISSBÄR, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Josef WEISSBÄR, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leia WEISSBÄR
  1815 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Cheia WEISSBÄR
  1818 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Leisor WEISSBAR
  1821 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Blime WEISBÄR
  1827 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Manis WEISBAR, son of Szimon and Leya
  1829 birth record from Tarnopol Jewish Births (1820-1838)
 • Dawid WEISSBAR
  1836 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 60 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Weissbar family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Weissbar family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 144 search results for the surname Weissbar at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 115 {d3534}
  ... kier. biur F-my Lignoza; Alojzy Kluczniok. — Kasa Oszczęd- ności „Reiffeisena". Hotele, Pensjonaty: Gomolla Tomasz, ul. Krakowska; Ko- curek Józef, ul. Mysłowicka; Setman Józef, Rynek; Baruś Wawrzyn, Rynek. Cieszyn Obszar miasta: 1.244 ha 44 a 13 m2. Ilość mieszkańców: 18.250. Starosta powiatowy: Władysław Kutzner. Magistrat: Burmistrz: Dr. Władysł. Michejda. I. Wicebur- mistrz: Artur Gabrisch; II. Wiceburmistrz: Rudolf Hal- far. Członkowie Rady miejskiej: Edward Fiala, Rudolf Halama, Jan Juraszek, Józef Machej, Dr. Henryk Glanz, Jan Szuścik, Andrzej Branny i Alojzy Milata. Zakłady miejskie: Elektrownia: Dyr.: Inż. Paweł Dombke. Władze duchowne: Rzym. Kat. Urząd Parafjalny: Ks. An- toni Olszak, proboszcz. Ewang ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 179 {d3534}
  ... , Dr. Pelz Józef. Lekarz weter.: Leon Sohlesinger. Posterunek Policji Państw.: Komendant: Ćwieka Włady- sław. Lekarze: Dr. Huszno Feliks, Dr. Tirau Henryk, lekarz miej- ski, Dr. Weiss Hugo, 'lek. pralct. Szkoła: 7-klasowa powszechna. Ropczyce Miasto powiatowe. Odległość od stacji kolejowej 3 km. 450 m. Ludności 3.402. Magistrat: Burmistrz: Bursztyn Władysław. Wicebur- mistrz: Kurzawa Stanisław. Sekretarz: Koziński Fran- ciszek. Starostwo: Starosta powiatowy: Basara Antoni. Zastępca starosty: Mr. Hnatyk Eugenjusz. Sąd powiatowy: Naczelnik: Stefan Maślak. Wydział powiatowy: Przewodniczący: Basara Antoni, sta- rosta powiatowy. Sekretarz: Łępkowsiki Józef Egon. Inspektor Samorządu powiatowego: Kassube Karol. Dywany ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 289 {d3534}
  ... Bzeczypospolitej Polskiej, ul. J. Sarego 10. Prezes: Dr. Leon Ader, adwokat, ul. Straszewskie- go 25. Stowarzyszenie humanitarne „Solidarność11 „B'nei B'ritli11, ul. .1. Sarego 10. Prezes: I)r. Rafał Landau, ul. św. Gertrudy 9. „Tomchoi Kalu11 ku wspieraniu ubogich za- ręczonych żydówek, ul. Skalcczna 3. Prezes: Pinkus Tislowitz, ul. Mostowa 12. „Chewre Joldes11 Stowarzyszenie dla wspar- cia biednych położnic. Prezes: Jenny Dunkelblau, ul. Józefińska 1. Krakowskie Stowarzyszenie Kobiet dla wsparcia wdów wyznania izraelickiego. Prezes: Jetti Landau, ul. św. Gertru- dy 9. „Bikur Cholim11 pielęgnowanie chorych, ul. Koletek 6. Prezes: Józef Golstoff. ul. Koletek 6. ,,Biker Cholim11 ku wsparciu biednych cho- rych wyznania ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 425 {d3534}
  ... 17 509 Patrz ul. Krupnicza 42. 2 139 Gumiński Jan (381, 382). parcela. 6 189 Dr. Frączkiewicz Jan, Eugenja, Marja, Mieczysław i Dr. E- kiert Władysław (561). 10 14 Patrz Al. Mickiewicza 5. WĘGIERSKA — Dz. XXII. 1 167 Patrz ul. Rękawka 7. 3 367 Pemper Alter Gabrjel 2 im. 1285). 5 258 Stow. Domu Modlitw, i Wspar- cia „Beth Hamedrisch Chasi- dim" (240). 7 164 „Optima" S. A. w Krakowie (498). 9 8 detto (194). 11 9 detto (25). 13 10 Patrz ul. Lwowska 5. 2 168 Patrz ul. Rękawka 5- 6 281 Brand Michał, Jetti i Reicher Samuel Samarja (184). 8 387 Perlmann Salomon r. Schla- mo i Menasche Cliaskel ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 290 {d20}
  ... Frimmel Anna właśc restaaracf- Lirxxn ■*. Fris Norbert urzedn- prywat.. Dfcga I'J-Frisch Bernard radca kolej, Bbcä 6. — Estera kupcowa, Rzeżnicza S. — Helena kupcowa i wUśc Rakowicka 23. — Leon kupiec. pL Wolnica Ł — Ludwik kupiec św. FIŁpa IŁ — Regina prywatna. Berka josieJe«-*2a 4. — Salomon tapicer. Stolarska 13. — Stefan maszynista Elektr. SŁej- św. Wawrzyńca Ł Friscber Aron krawiec Straeło«ska ‹i- - Bernard kupiec Srradoaska 27. TeŁ 1459. — Henryk masarz, św. Katarrray 4- — Herman mechanik. Barska 15. — Izaak kupiec św. Agnieszki 12. — Jakób spedy-tor, Ry»ek GŁ II. — Jakób malarz szyldów, Warszaaera 11. — Ludwik kupiec Grzegórzecka. lS. — Maurycy orzedn. pryw- Berka Jteeknncza 5. Friss Saul krawiec Jen. L›wr™ck»e-ro 1. INŻ. LEONARD NITSCH I SKA KRAKÓW, UŁ. POTOCKIEGO ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Weissbar family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org