Records of the Wertenteil family in the All Galicia Database

There are currently 4 records for the surname Wertenteil (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Mania BERTENTAL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Izrael BERTENTHEIL
  1900 birth record from Sanok Jewish Births (index book) (1864-1939)
 • Samuel RUPP, son of Chaim Eliasz RUPP and Debora KLEIN
  and Roza WIRTENTEIL, daughter of Majer WIRTENTHEIL and Lea RYB
  1915 marriage record from Przemyśl Jewish Marriages (1915.08-1919.07)
 • Chaja BERTENTEIL
  1927 death record from Sanok Jewish Deaths (index book) (1914-1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 4 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wertenteil family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wertenteil family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 137 search results for the surname Wertenteil at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 162 {d170}
  ... . Tłumacz (p. w m.). Nr. d. 662). Prokopów MiXo-łaj • Trutt Dawid (Mr. d. 156). Tłuste (Rynek), Łukasiewicz Ignacy, wyrób obuwia. Trembowla (p. w m ), Chmielik Wojciech • Ko-musiewicz Jan • Panas Teodor. Trembowla (ul. Podzamcze), Wilki Piotr, obuwie gotowe na składzie Trembowla, M/irtPicJti Jan. T y ś m i e n i c a (p. w m. Nr. d. 109). Lustig Chaim Hersch • Towarzystwo szewców i garbarzy. Ustrzyki dolne (p. w m. Nr. d. 27), Ber-tenthal Beri Leib. Ustrzyki dolne* Mehler Hersz. wyrób wszelkiego obuwia. Wadowice (p. w m.jk Adamaszek Jan | Karmelicka 88) • Adamaszek Stanisław (Karmelicka I79j • Ćwiękała Józef (pl- Kościuszki 174". • Firczyk Anioni (Zatorska 26i • Firczyk Władysław (Lwowska 2'›2) • Freindeł Maurycy (Karmelicka 178i • Gancarz Józef (Tatrzańska 226) • Gąsiorek Michał ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 2), image 323 {d212} notes
  ... Tłumacz (d. w m.) Nr. d. 662), Prokopów Miko- I łaj • Trutt Dawid (Mr. d. 156). Tłuste (Rynek), Łukasiewicz Ignacy, wy- I rób obuwia. Trembowla (p. w m ), Chmielik Wojciech • Ko-musiewicz Jan • Panas Teodor. * Trembowla (ul. Podzamcze). Wilki Piotr, ' obuwie gotowe na składzie Trembowla, Witwicki Jan. Tyśmienica (p. w m. Nr. d. 109), Lustig Chaim Hersch • Towarzystwo szewców i garbarzy. Ustrzyki dolne (p. w m, Nr. d. 27), Ber-tenthal Beri Leib. Ustrzyki dolne Mehler Hersz, wyrób wszelkiego obuwia. Wadowice (p. w m), Adamaszek Jan .Karmelicka 88) • Adamaszek Stanisław (Karmelicka 179) • Ćwiękała Józef (pl. Kościuszki 174i • Firczyk Antoni (Zatorska 26) • Firczyk Władysław (Lwowska 2‹›2) • Freindel Maurycy (Karmelicka 178› • Gancarz Józef (Tatrzańska 226) Gąsiorek Michał ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 920 {d3536}
  ... David - Schwarz Rojsa - Wertheim Mates - Wojdanowsld Andr. Hebammen: Fiitera Angela. Holzhdr: Steinmetz, Erdheim u. Erbst. Kuustdiiugerhdr: Lieser Hersch Meilech - Pellenberg David - Wertheim Pejsach. Mcierhofpiichter: Meller Moses. Miiller: Hućko Andr. Propinationspächter: Lieser Hillel. Schenker: „Kółkorolnicze",Landwirtsch. Gauver-Wertheim Mates - Wertlienthal Abraham - Werthenthal Moses. Schnittwhdr: Lieser Hersch Meilech - Pellenberg David. Tab.-Traf: Fil Mich - Lieser Hersch Meilech. Yiktualienhdr: Meller Chaim. Waldabstocknng: Steinmetz, Erdheim u. Erbst. Zimmermaler: Barański Joh. Zimmcrmstr: Wojdanowski Andr.
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 1296 {d3536}
  ... . poln., ruth. Jwrowce. Gr. k. Pf., Sch., vr. Branntweinbrennereien: Słonecki Joh., Erben. Schenker: Müntzer Isaak Ber « Słonecki Joh., Erben. Tab.-Traf: Słonecki Zeuo. Srogów Górny. vr .Turowce). Gemwhdr:,, Kółko rolnicze",Landwirtsch. Gauver. Miiller: Koń Konst. (Pächter). Schenker: Bertenthal Schmil - Wilk Leib. Tab.-Traf: Słonecki Zeno. Ortsgm. u. G. G. Sroki ad Szczerzec. GB. Szczerzec. BII. Lemberg, im23-52 u. 0-37, Ew. 364 u. 9, Uspr. ruth., gr. k. Pf., Sch., (ve Szczerzec). Milchhdr: Dawid Schmul. Propinationspächter: Hanzel Mechel. Schenker: Hanzel Mechel. Tab.-Traf ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 46 {d694}
  ... , urzęd. Magistr.. Aleja Słowackiego 23; — Klementyna, pryw.. Czysta 13. — Maryan, mech. poczt. Szpitalna 18. — Witold, oficyant sądowy. Kanoniczna 22. Bartfeld Markus, kupiec. Dietla 5. Bath Ignacy, handlowiec. Grodzka 32. Barth Izaak, handlowiec, Izaaka 9. — Otton, oficjał pocztowy. Bonerowska 2. — Stefania, krawcowa. Bracka 1. — Zygmunt, domokrążnica, Brzozowa 4. Barthel de Wardenthal Maryan, pryw.. Czysta 1. Bartholome Jan. instalator gazowy. Dietla 79.. Bartik Anna, wł. realności, Floryańska 45. — Stefania, wlaść. realn.. XII. Kościuszki 41. — Tomasz, wł. readn.. Półwsie, Lelewela 4. Bartisch Antoni, ślusarz kolei półn., Aryańska 8. Bartkowiak ks. Jan, kapłan Jezuita, Kopernika 26. Bartkowski Berisch. szewc. Św. Agnieszki 7. — Meilech, wł. handlu obuwia, św. Katarzyny 2. — Stanisław ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wertenteil family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org