Records of the Winkler family in the All Galicia Database

There are currently 553 records for the surname Winkler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaja WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isak WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isak WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Juda WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Rachela WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Rachmiel WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Salomon WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Salomon WINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Samuel WINKLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Mettie WINKLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 553 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Winkler family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
WINKLER in
Zolochiv, Ukraine
GG Member Van Nuys, CA
United States
Jan 2, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Winkler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 185 search results for the surname Winkler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Horodenka Yizkor Book (1963), image 55 {y190}
  ... Moses Schwantheil Mayer Fleischer Mothic Saz Jcnkel Pfeiffer Schlome Schneuer Schlome Hengst Moses Tdpfncr Berl Brillcr Izig Stcigman Chaim Guther Schmuel Fragner Leib Rindncr Laiser Brait Hersch Herrmann Moses Schmukler Aaron Huttmann Mayer F5rber Jankel Oringer Aaron Lcztcr Moses Donner Srol Mager Chaim Schmitt Scholem Agatstein Schlome Frischling Abraham Pfeffer Nossen Platzkcr Jossel Treiber Wollf Winkler Izig Winter Jankel Abcrbach Hindc Koltin Leib Feucr Schmuel Offenberger Moses Katz Moses Katz Manelc Farber Elias Hollering Hcrsch Schmidt Srul Zauber Izig Rubin Taube Rubin Lowisch Korn Schmul Glas Mathel Guttman Hersch Geiger Hersch Schutz Samuel-Eerber Jakob Friedmann Kalman Kellner Hersch Bergman Dawid Melzcr Leiser Fliigler Jacob Balbirer Leib Feucr Abraham Weinreb Juda Ordner ...
 • Kalusz Yizkor Book (1980), image 570 {y218}
  and Spindl families. The brewery provided a livelihood for about 20 Jewish families in the town: office workers, deliverymen, whdesalers and salesmen. The brick factory, which had belonged to the Winkler family before the war, was taken over by the gentiles when Poland regained its independence. On the other hand, Jewish industry was enriched by a steam-mill operated by the Goldvert family; two saws, belonging to the Haider and Zarvanitzer families; two tanneries operated by Yosl Weintraub. Later the owner was Berish Abish. Liballe’s tannery was run in partnership with the Lehrer family. There was also a soda water factory, and stalls were ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 161 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... , Sienkiewicza 2 a. Warth Ludwik, arch., Kraków, al. Słowackiego 56. Weindling Roman, inż., Kraków, Biskupia 4. Wojtyczko Ludwik, arch.,, Kraków, Garncarska 4. Wojtyga Karol, arch., Kraków, Wygrana 2. Wójcik Eugenjusz, arch., Kraków, Twardowskiego 73. Wetzstein Józef, inż. ardh., Kraków, Syrokomli 23. Wojtyga Józef, arch., Nowy Sącz. Winkler B„ inż., Jasło. Witlmann Leon, bud., Trzebinia, Kościuszki 208. Wexner Tobjasz, inż. arch., Kraków, Wrzesińska 5. Zarzecki Janusz, arch., Kraków, Starowiślna 17. Zopoth Stanisław, inż., Zakopane, ul. Ogrodowa, willa „Jagienka". Przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze oraz władze górn. w Zagłębiu Krakowskiem. JAWORZNICKIE KOMUNALNE KOPALNIE WĘGLA S. A. W JAWORZNIE ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 173 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... Żelazny Józef, dyrektor szpitala ;powsz., Dr. Ziemnowiez Jan, Dr. Zuoker Emanuel, Dr. Langer. Weterynarze: Stręk Józef, powiatowy lekarz weter.; Kotlarski Jan, lekarz weter. miejskiej. Notarjusze: Gutwiński Jan, Dr. Krzyżanowski J. Inżynierowie: Inż. Burgielśki Tadeusz, architekt miejski; inż. Rady ipow. Bielski Roman; inż. Milan Franciszek; inż. Gazociągów państw. Gigiel Józef; inż. Winkler B.; inż. Oczeret Alojzy. Geometrzy: Koikesz Jan, emer. st. geometra ewidencji ka- tastru; Łętkowski Jan, geometra cywil.; Pec Jan, geo- metra cyw. Szkoły: Państwowe Gimnazjum męskie, Prywatne Gimna- zjum żeńskie :z .prawami publicznpści, Kursa Semina- ryjne z prawami pu'bl., 4-ry szkoły powszechne (2 mę- skie i 2 żeńskie), z tych 3 — 7-,klas., Sizkoła handlowa, 2 szkoły ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 186 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... lechowioz. Urząd Miar i Wag: Kierownik: Wilhelm Brzozowski. Wydział powiatowy: Przewodniczący Wydziału: Stanisław Skalecki. Powiatowy Zarząd Wodny: Inż. Ludwik Wierzbowski. Rada szkolna powiatowa: Inspektor: Stanisław Opielowski. Urząd parafjalny: Ks. Jan Saitke. Adwokaci: Dr. Władysław Gwozdiziewicz, Dr. Wojciech Peipera, Dr. Józef Pułka, Dr. Artur Wanicki, Dr. Kazi- mierz Winkler, Dr. Marjan Mimkiński, Dr. Mireoki, Dr. Józef Wozaczyński. Notarjusz: Franciszek Karpiński. Powiatowy Zarząd Związku Strzeleckiego: Prezes: Dr. Bo- lesław Okuljar. Komendant powiatowy Z. S.: Franci- szek Cycoń Różycki. Powiatowy Komitet W. F. i P. W.: Przewodniczący: Sta- nisław Skalecki. Związek Legjonistów: Prezes: Dr. Wojciecih Gruszecki. Związek Oficerów Rezerwy: Prezes: Michał ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Winkler family:

Other ways to connect with people researching the Winkler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org