Records of the Wittlin family in the All Galicia Database

There are currently 122 records for the surname Wittlin (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chayem RAPPAPORT and Mariem WITTLON?/WITTLEN?
  1803 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Isaak PORDES and Neche WITTLIN
  1806 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Isak PORDES and Neche WITLIN
  1806 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Joseph WITTLIN and Sara BAISER
  1809 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Josef WITLIN and Sara BEISER
  1809 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Salon[.] [Salomon]? Ber, son of Joseph WITTLIN and -
  1810 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Salamon Beer, son of Joseph WITTLIN and -
  1810 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Salom. Ber, son of Joseph WITTLIN and -
  1810 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Salamon H---?, son of Joseph WITTLIN and -
  1810 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Israel, son of Isaac MARGOLES and Fradel WITLIN
  1814 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 122 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wittlin family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wittlin family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 50 search results for the surname Wittlin at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 93 {d696}
  ... Powiat Bochnia. Ludność 4.500. Stacja kolejowa, poczta, telegraf, telefon na miejscu. Magistrat: Burmistrz Japa Stanisław, tel. 4. Sąd powiatowy: Naczelnik Wojciechowski Stanisław. Urząd pocztowy: Naczelnik Piech Jan. Nadleśnictwo: Kierownik Inż. Ludwik Then. Adwokaci: Dr. Baumfeld Adolf, Dr. Dobrzański Michał, Dr. Wimmer. Tadeusz. Notarjusz: Japa Stanisław, tel. 23. Lekarze: Dr. Abraham Wittlin, Dr. Mieczysław Leon Kossowski i Dr. Tadeusz Zieją. Szkoły: powszechna męska, żeńska i 3-klasowa szkoła handlowa. NOWY SĄCZ. Miasto powiatowe, województwo krakowskie, stacja kolejowa w miejscu. Powierzchnia: około 1.800 hektarów. Mieszkańców 32.000. Magistrat: Tel. 30. Burmistrz Dr. Roman Sichrawa, zastępca Mr. Stanisław Nowakowski, dyrektor Miejskiej Kasy Oszczędności. Starostwo: Tel. 2. Starosta ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 185 {d696}
  ... — FABRYKA L. ZIELENIEWSKIEGO. — Tel. 166-01. Dr. Kłosowski Stanisław. PRZYCHODNIA W SKAWINĘ. Tel. 23. Dr. Polański Jerzy, Dr. Świeżawski Leon.J Dr. Szwarc Jan. LEKARZE REJONOWI NA PROWINCJI: Dr. Bierzyński Henryk, Zabierzów, tel. 5; Dr. Czarniecki Feliks, Kobierzyn (Zakład); Dr. Haber Marek, Zator; Dr. Herman Bolesław, Kocmyrzów; Dr. Kępiński Leon, Czernichów; Dr. Malinowski Gustaw, -Bieżanów; Dr. Muller Filip, Liszki; Dr. Rużiczka Fryderyk, Zator; Dr. Wittlin Józef, Niepołomice. APTEKI KASOWE: W Centrali Kasy: Kier.Mr. Jan Zgrzebnicki.* W Filji w Podgórzu: Kier. Mr. Mikołaj Liśkiewicz. T S. L. zakłada po wsiach i miastach czytelnie, bibljoteki i wypożyczalnie książek. T. S. L. organizuje szkoły 1 kursą zawodowe 1 utrzymule bursy dla terminatorów. Oftwiata Jest podstawa, potęgi Państwa ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 78 {d3353}
  ... UL. SUPIŃSKIEGO 1. Hammer S., m. 24-90 Ingwer Pola, m. 86-55 Rawer P., m. 52-93 2. Dulberg L., m. 62-66 Pocztowy Urzqd Nr. 11 71-88 3. Krauss Fl., em. insp. kol., m. › 79-20 4. Krokay Z.,' przeds. komin., m. - . - 70-26 5. Wittlin J. 34-66 G. Ringel Fabian, m. 65-42 6. Sussmann A., m. 34-59 7. Prugar M. i Syn, fabr. sto- larska 714-14 9. Nowosielski T., m. 58-80 11. Ajdukicwicz K., Dr. Prof. Uniw., m. 63-47 Ernst M., Prof. Uniw., m. 73-25 Gacrtner H., Dr. Prof ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 85 {d3353}
  ... Fleischer A., fabr. mydl. 46-17 11. Nauczycielskie Kursy Pań- stwowe 30-85 UL. WIERZBOWA Homola K.. m. - 57-54 Moor A., m. 59-64 Czyk G..' m. 70-78 Kowalski A.. m. 59-65 Rudnicka M.. m. 89-41 Moszczyński J., m. 83-12 Sroczyński K., Dr., m. -51-42 UL. WILCZKÓW Wittlin U., wytw. krup 24-00 UL. WIŚNIOWIEC- . , . KICH Exclbirt L., Dr. lek. szpit. .. powsz., m. 57-75 Jakubowski Wl., Inż., m. 25-02 ' Jamróz St., Ini. dr„ m. . 84-14 Pineles S., m. 83-46 Sokolnicki G., Ini. prof. Polit.,. m. 15-52 Zych J., Dr. med. kpt. 55-82 Pomeranz H., restaurac. 61-07 ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 93 {d3353}
  ... 50-42 8. Żychowiczowa O. 31-55 9. Hoszowski WL, Dr. emer. sędzia 81-68 12. Langner R., Dr. adw., b. 34-74 15. Bereżnicki P.,. m. 35-55 Step k WL, Dr., m. 18-61 Nalepa T., Dyr. Banku Zie- mian, m. 18-22 16. Wittlin J. i F. 34-91 17. Wuchowicz 'D.. Arch. i kon- ces. bud, . -- 66-03 18. Matysek J„ Dr., m. 14-07 Traczewski St., m. 76-99 20. Czop N„ Dr. dyr. rafin. nafty, m. 14-89 Wałkowski M., m. 92-98 21. Terkel J., m. 61-55. 22. Luft ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wittlin family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org