Records of the Wolfgang family in the All Galicia Database

There are currently 35 records for the surname Wolfgang (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leib, son of Simon WOLFGANG
  1816 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Berko WOLFGANG
  1820 property record from Trembowla Franciscan Survey (1820)
 • Berl WOLFGANG
  1820 property record from Trembowla Franciscan Survey (1820)
 • Naftali WOLFGANG
  1820 property record from Bursztyn Franciscan Survey (1820)
 • Siszman WOLFGANG
  1821 property record from Brody Franciscan Survey (1821)
 • Sussman WOLFGANG
  1829 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Simon WOLFGANG
  1831 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Sime, daughter of Aaron WOLFGANG
  1836 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Aaron WOLFGANG
  1836 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Sara, daughter of Hersch FONIE and Reisel WOLFGANG
  1847 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 35 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wolfgang family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wolfgang family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 189 search results for the surname Wolfgang at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 355 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... w nawiasie, liczbę wykazu hipotecznego. Domy wymienia się wedle liczb porządkowych, najpierw nieparzystych, a potem parzystych. ABRAHAMA — Dz. XXII. 1 744 Patrz ul. Jerozolimska 14. 21 Izraelicka Gmina Wyznaniowa w Krakowie (dzierż. „Toz") (1142). Św. AGNIESZKI — Dz. VII. 1 54 Wolfgang Dawid, Izaak, Ła- zarz, Birnbaum Izrael, Maiyl- da i Gehorsam Eda (111). .1 55 Rosenblum Samuel Symche 2 im. i Breidla Glückei 2 im. (110). 5 62 Slow. Modłów i Dobrocz. im. M. H. Cypresa w Krakowie (109). / 63 Malz Leib i Mar jem (108). 9 80 Abeles Mendel, Sara, Posser Menidel ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 377 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... Czulak Jan Marjan 2 im., Ire- na, Edward i Marja (11). 14 76 Gogulski Jam i Anna (105). parcela. 18 101 Dr. Fendler Seweryn, Ignacy i Dr. Zygmunt (129). parcela. 22 225 Gmina m. Krakowa. — M. U- rząd Pob. Opłat i Pod. Pośr. (142). 24 304 Gmina m. Krakowa. — Wodo- ciąg (194). parcele. 30 139 Wolfgang Etla vel Eda, Józef vel Jossek i Grünschlang Cha- ja vel Helena (455). 32 110 Finkelstein Salomon i Erne- styna (168, 169). 34 203 detto (170). 36 204 detto (168). parcele. 54 133 Pomeranz Majer Jakób 2 im. i Regina (178). 54a 339 Nowak Juljam (599). parcele. 84 273 Kapałka Franciszek (214). 86 208 Kopczyński Teodor ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 586 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  ... , wł. realn., Brzozowa 16. — Nissen, kupiec, Dietlowska 111. — Róża, wul. po em. urz. kol., Morszty- n o wska 1. — Salomon, kupiec, św. Gertrudy 29. — Samuel, kupiec, Starowiślna 68. — Sara, urz. pryw., Miodowa 39. — Scbaja, kupiec, Kalwaryjska 7. — Szymon, urz., Miodowa 39. — Szymon, kupiec, Kaz. Wielkiego 108 b. — Zygmunt, masz. kolej., Gromadzka 99. Wolff Eugenjusz Antoni, em. ppułk.. Arjań- ska i. Wolfgang Alter, kupiec, Starowiślna 74. — Izak, współ wł. realn., św. Agnieszki 1. — f. Weber Rachel, pryw., Koletek 5. Wolfman Oskar, urz. pryw., Paulińska 18. Wolfowicz Eljasz, deklar. cel., Kamienna 35. — Gustawa, urz. bank., Kamienna 35. — Leontyna, naucz., Lwowska 50. — Sabina, urz. pryw., Lwowska 50. Wolfram Eugenjusz, urz., Mogilska 112. — Paulina, wd. po masz ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 212 {d696}
  ... 309 Pacanower Róża |562i. 308 Dr Slankiewicz Józef (352). Narożnik ul. Kujawskiej. 236 Gnali Slanistaw |47li. parcele 11 1 Tatrz ul. Racławicka 25. Narożnik ul. Racławickiej. 125 Tatrz ul. Racławicka 26. 270 Rosół Józef i Feliksa (401). Aleja ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO Dz. III i XII. Dzielnica III. Narożnik ul. Zwierzynieckiej. 1 132 Patrz ul. Zwierzyniecka 42. 3. 5 78 Tatrz ul. Zwierzyniecka 37. 2 Narożnik ulicy Koletek. Wolfgang Dawid. Izaak. Łazarz. Birn- J baum Izrael. Malylda i (ichorsain z Wolf- ß gangów Fila (11 li. H Rosenhluiu Samuel Symehe 2 im. i Brei-dla dliickel 2 im (110). Stowarzyszenie Modłów i Dobroczynności 10 im Michała llirscha Cyprcsa w Krako- 12 wie (1091. Malz Lcib i Marjem z Lieblichów (1081. Abeles Mendel. Sara. Posser Mendel ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 787 {d696}
  ... Gertrudy 17. — Sara, urz. pryw., al. Dembowskiego 8. — Schaja. kupiec. Kalwaryjska 7. — Szulim. pom. handl.. Berka Joselewicza 16. Szymon, urzędnik, al. Dembowskiego 8. — Władysława, wd. po ppułk., Garbarska 5. — Zygmunt, masz. kolej., Gromadzka 99. Wolff Eugenjusz Antoni, em. ppulk., Arjańska 1. Wolffowicz Gizela, urzędn.. Grodzka 34. Łuska, urzędn.. Grodzka 34. — Saul. krawiec. Grodzka 34. Wolfgang AUer, kupiec, Starowiślna 74. — Daniel, talmud., św. Agnieszki 1. — Kdward, kuśnierz, Dietlowska 44. — Hirsch, kuśnierz, Dietlowska 44. — Izak, współwł. realn., św. Agnieszki 1. — Lazar, talmud., św. Agnieszki 1. — f. Weber Rachel, pryw., Koletek 5. — Wolf, czel. introl., Miodowa 21. Wolfinger Aniela, trychinoskopistka, Rzeźnicza 26/28. — Franciszek, restaurator, Krakowska 35. — Józef, prakt ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wolfgang family:

Other ways to connect with people researching the Wolfgang family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org