Records of the Wruble family in the All Galicia Database

There are currently 53 records for the surname Wruble (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Israel WROBEL, spouse of Rachela , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Rachela WROBEL, spouse of Israel , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Selman WROBEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Marius INIES, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Sebastyan WRÓBEL
  1787 property record from Drohobycz Josephine Survey (1787)
 • Wawrzek WRUBEL
  1787 property record from Zbaraż Josephine Survey (1787)
 • Sobestian WRUBEL
  1787 property record from Lwów Halicz City District Josephine survey (1787)
 • Walek WROBEL
  1788 property record from Baranów Josephine Survey (1788)
 • Matus WROBEL
  1788 property record from Baranów Josephine Survey (1788)
 • Walenty WROBEL
  1820 property record from Baranów Franciscan Survey (1820)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 53 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wruble family:

There are 16 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
WROBEL in
Bukowsko, Poland
GG Member Miami, FL
USA
Apr 29, 2020
WROBEL in
Rymanow, Poland
GG Member Miami, FL
USA
Apr 29, 2020
WROBEL in
Sanok, Poland
GG Member Miami, FL
USA
Apr 29, 2020

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wruble family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 191 search results for the surname Wruble at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 15 {d141}
  ... Codzienny" w Krakowie, ul. Wielopole 1. Oddział we Lwowie, ul. Akademicka 14, redakcja tel. 249-58 — administracja i kantor ogłoszeń tel. 241-08. — Wydania codzienne: „Ilustrowany Kurier Codzienny" z dodatkiem ilustrowanym i „Kurier Literacko-Naukowy" w wydaniach niedzielnych: „Tempo Dnia" Wydania tygodniowe: — „As" — „Na Szerokim Świecie" — Światowid" — „Raz Dwa Trzy" tygodnik sportowy. — „Wróble Na Dachu", tygodnik sa-tyryczno-humorystyczny. „Kurier Poranny" Oddział we Lwowie, ul. Lelewela 2, — redakcja i administracja tel. 262-58. „Kurier Warszawski" filia we Lwowie, pl. Akademicki 1, — redakcja i administracja tel. 107-50. WYDAWNICTWA. Państwowe Wydawnictwo Ksiqżek Szkolnych, ul. Kurkowa 21, tel. 288-47, wydaje podręczniki szkolne, ksiqżki dla młodzieży i starszych. Wydawnictwo Zakładu ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 110 {d1409}
  ... 1. (Pałac Prasy). Telefony: Centrala dniem od 8—22. Nr. 150-60, numera nocne 150-61, 150-62, 150-63, Administracja Nr. 150-64, Ekspedycja Nr. 150-65, Portjer nocny Nr. 150-66. Koncern Prasowy I. K. Ć. wydaje najpopularniejsze w Polsce tygodniki: „Świa- towid", „Na Szerokim Ś wiecie", tygodnik sportowy „Raz Dwa Trzy", „Tajny Detektyw", tygodnik humorystyczny „Wróble na Dachu". „Naprzód", dziennik, organ P. P. S. ul. Dunajewskiego 5. Redakcja: tel. 103-96. Administracja: tel. 103-10. „Czaa" dziennik reprezentujący kierunek konserwatywny, ul. św. Tomasza 32. Redakcja: tel. 100-50. Administracja: tel. 137-50. „Głos Narodn", dziennik Chrześcijańskiej Demokracji, ul. św. Krzyża 11. Redakcja: tel, 101-90. Administracja, tel. 133-44. „Ekspres Ilustrowany", ul. Pijarska 4. Red.: tel. 171-50 ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 249 {d3534}
  ... , Sztuki Piękne, Światowid (Koncern I. K. C.), Tempo Dnia, (Koneern I. K. C.), Tajny Detektyw (Koncern I. K. C.), linja, Walka, Wawel, Wiadomości Antykwarskie Bdbljo- teki Polskiej, Wiadomości Geograficzne, Wiadomości Ka- tolickie, Wiadomości Numizmaty czno - Archeologiczne, Wiadomości o straży Honorowej Najśw. Serca Jezusa, Wiara i Życie, Wolne Słowo, „Wróble na Dachu1* (Koncern I. K. C.), Zagroda Wzorowa — Przewodnik Kółek Rolni- czych, Zjednoczenie, Związek. Notarjusze w Krakowie. Dr. Dunikowski Jiuljusz, ul. Sławkowska 4, II p., tel. 105-35. Jabłoński Włodzimierz, Kraków-Podgórze, Rynek Gl. 4. tel. 124-83. Dr. Midowicz Ludwik, ul. św. Jana 18. tel. 145-66. Dr. Myciński Jan, ul. św. Jana 6, tel. 102-89. Pajor Bogusław, Rynek Gł. 25, tel. 135-85. Dr. Stein Stanisław, ul. Sławkowska ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 52 {d141}
  ... , S. A. Oddział Lwów, 3-go Maja 12, lei. 207-75 i 239-27. „Silesia", Tow. Ubezp. Oddział, 3-go Maja 19, tel. 287-03. „Vesta", Bank i Tow. Wzajem. Ubezpiecz., Chorażczyzny 7, tel. 201-85. „Vita-Kotwica", Tow. Ubezpieczeń S. A., Akademicka 7, tel. 207-12 i 237-26. Warszawskie Tow. Ubezp.. Słowackiego 18, tel. 274-04. Konc. Biuro Porady Prawnej w sprawach skarbowych i podatkowych, emer st. radcy Skarbu J. Wróbla we Lwowie, ul. Mączna 20 (od 15—18). III. BIURA TŁUMACZEŃ. Dr Biedrzycki Emil, przysięgły tłumacz sądowy jeżyka rumuńskiego, Kochanowskiego 21, II p. m. 9. Brykczyńska Maria, Nowy Świat 20 parter. PROF. BOLESŁAW CZURUK przysięgły tłumacz sądowy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, czeskiego rosyjskiego, ruskiego, serbsko-chorwackiego i słowackiego Lwów, PLAC AKADEMICKI ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 119 {d141}
  ... Dynowskie Przedmieście Lwowskie Potylicz Przedmieście iStrzyżowskie Przedrzymi-chy małe Przedrzymi-chy wielkie Przedzielnica Przekopana Przemiwółki Przemysłów Przemyśl m. Przewodów Przeworsk m. Przewóz Przewrotne Przędzel Przybówka Trześń Przybyszów Przyby-szówka Przychojec przyłbice Przyłęk Sieniawa Tarnobrzeg g. w. Dubiecko Przysietnica Przysłup PrzysłuD Przystań Przyszów Kameralny Kańczuga Wielkie Oczy Łańcut g. m. Wróbla czyn Lubień Wielki Czudec Dubiecko Dynów Gródek Jagieł, g. m. Potylicz Strzyżów g. m. Dzibułki Nowe Miasto Popowice Nadycze Bełz g. w. Przemyśl g. m. Waręż Miasto Przeworsk g. m. Baranów Sandom. Głogów g. w Rudnik g. w Frysztak Trześń Szczawne Świlcza Kuryłówka Bruchnal Kolbuszowa Dolna Sipniawa Tarnobrzeg Dubiecko Przysietnica Cisną Turka g. w. Butyny Stany ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wruble family:

Other ways to connect with people researching the Wruble family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org