Records of the Wulwek family in the All Galicia Database

There are currently 38 records for the surname Wulwek (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ewa GOLDBERG, née KNIE, spouse of , grandchild of , , ,
  1935 Holocaust record from Dębica Area Holocaust-period death testimonies (1939-1944)
 • Rubin WULWIK
  1938 permit record from Dębica Industrial Permits (1938)
 • Dacha WULWIK
  1938 permit record from Dębica Industrial Permits (1938)
 • Szyja WULWIK
  1938 permit record from Dębica Industrial Permits (1938)
 • Herman GRÜNBERG, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Dębica Area Holocaust-period death testimonies (1939-1944)
 • Israel SANDHAUS, spouse of , grandchild of , , ,
  1941 Holocaust record from Dębica Area Holocaust-period death testimonies (1939-1944)
 • Ruth SANDHAUS, spouse of , grandchild of , , ,
  1941 Holocaust record from Dębica Area Holocaust-period death testimonies (1939-1944)
 • Manfred SANDHAUS, spouse of , grandchild of , , ,
  1941 Holocaust record from Dębica Area Holocaust-period death testimonies (1939-1944)
 • Debora GRÜNSPAN, spouse of , grandchild of , , ,
  1941 Holocaust record from Dębica Area Holocaust-period death testimonies (1939-1944)
 • Mojzesz TAUB, spouse of , grandchild of , , ,
  1942 Holocaust record from Dębica Area Holocaust-period death testimonies (1939-1944)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 38 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Wulwek family:

There are 18 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
WALLACH in
Skalat, Poland
GG Member Jerusalem,
Israel
Jun 27, 2020
WALLACH in
Tarnorudka, Ukraine
GG Member Jerusalem,
Israel
Jun 27, 2020
WALLACH in
Ternopil, Ukraine
GG Member Jerusalem,
Israel
Jun 27, 2020

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Wulwek family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 192 search results for the surname Wulwek at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 48 {d20}
  ... preparand nauczycielskich: naczelnik Krynicki Edward. Wydział III. szkół średnich: naczelnik Woyde Bronisław. Oddział finansowy- kierownik Pardo Bronisław. 2. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poleskiego, z siedzibą w Brześciu n. Bugiem. Okręg szkolny Poleski obejmuje Województwo Poleskie i 3 powiaty Województwa Nowogródzkiego, mianowicie powiat haranowicki, nieswieski i stołpecki. Kurator: Wolbek Kazimierz. Wydział I, prezydjalny; Wekka Kazimierz, naczelnik kancelarji. Wydział II. szkolnictwa powszechnego: Fiedorowicz naczelnik. Wydział UL szkolnictwa średniego: Bobka Jan, naczelnik. Wydział IV. linansowy : kierownik Wüstenberg Walery. 3. Knratorjnm Okręgu Szkolnego Pomorskiego, z siedzibą w Toruniu, obejmuje obszar Województwa Pomorskiego. Kurator: Dr Riemer Jan. Wydziały: Wydział I. dla spraw ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 208 {d20}
  ... bvdtorl. IV Insp. Skarbowy II Kom. Policyjny 1 UUca Lipowa - Dz. XXI i XXII. Dzielnica XXII. Wat koltjouy. 1 W. Kucharski S. A. Fabryka Wyrobów Metalo- wych Kraków-Podgórze (110) Sarożnik ul. Komanowiria. parcele Sarożnik uł Dtkerta. parcele Władysław Kucharski — Dom urzędniczy i robotniczy detto detto parcele Dzielnica XXI i XXiL Wal kolejafif. 2-14 parcele Sarożnik ul BomanOtrieza 16-36 parcele Saroinik ul Dtkerta i Walwcej. 38 405 Schenker Leon (343) 40 parcela 42 449 Dziewońska Maria (428) 44 438 Drabik Jakób, Kapusta Stanisław i z Popiołków Eugenja (407) 46 parcela Sarożnik ul. Sa Dołach 48 Składy nein icze Szpunara parcel*
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 313 {d20}
  ... . i restaurator. Król. Jadwigi 52. — Mendel pomoc, handl.. Berka Joselewicza 11. Kalbert Marja przekupka, pl. Zgody 20. Kalczyński Jan kierownik cegiebii, Zamojskiego 42. — Józef em. funkc. kol., Dąbrowskiego 3. — Józef wlaśc, realn. i masz. kok, Mazowiecka &"L — Józef krawiec, św. Tomasza 27. — Leopold podurzędnik kol.. Krakowska 55. — Stefan wl. realn., Lubelska 14. — Teodor dr tirópwkurator, Wolwka 28. Kalecińaka Józefa siwacaka, Wasilewskiego 16 (7). Kaleeiński Antoni szofer, Konopnickiej 6 (13). Kalemba Franciszek krawiec, Kumiki 6. — Mikołaj ślusarz, Zamknięta 6. K.dend'r Wlady.-daw garbarz. Grodzka 2::. Kalui Ant/ifiina [ffa/'ownwa Fabr. Wyr. Tyt/jnio*ycli, Kalwaryjska 37. KaMa l',r'/nułław urzJ?J. Wod. Mitj«*kiij||pj, Z»i':rzy-nii^ka 4-0. Kazimier/, urzed, poczt., Kazimierza ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 498 {d695}
  ... . Wojtanowski Jakób i Maria 207—X. Wojtas Bronisława z Kapustów 6, 56, 281—X. — Jan, Władysław, Genowefa. Józef i Marja 6. 281—X. — Piotr 363—XXII. Wojtaszek Anna 176—XX: 76—XIX. — Franciszek i Marja z Sułkowskich 345—XVI. — Joanna 362—XVI; 27—XII. — Jędrzej 76—XIX; 270—XX. — 2o v. Katarzyna lo v. z Bednarskich 50, 202, 306, 314—XX. — Marcin 17, 50, 209, 314—XX. Wojtusiak Ludwik, Marja i Antoni 79—III. Wojtych Aleksander 169—IV. Wojtyczko Ludwik 92—IV. Wojtyga Marja z Konradów 356—X. Wolbeck Wanda Rheina 285—XV. Wolf Brucha 41, 42—III; 491—IV. — Feiga z Szenkerów, Mojżesz, Baruch Mendel 2a :m., Chaim, 2a im. Rachela Fryjneta i 2a im. Izrael Wolf 217—VIII. — Kaila 668—XXII. — Nissen Leib i Ella 194—VIII. — Salomon, Keila, Abraham Izaak i Ettel Laja 491—IV. Wolfgan Józef vel Josek i Amalja ...
 • Iavoriv Yizkor Book (1950), image 100 {y62}
  ... and, Jews. While the prisoners were screened, a number of informers appeared among them who sold out their comrades for an extra helping of soup. That day thirty men were taken to the woods and executed. At the same time the Gestapo guests requested that the 1'krainian police assemble all the aged and feeble Jews of Jaworow and bring them to the police station. An out-of-town I'kranian by the name of Bulawka, seized the following: Aaron Griiber, Meyer Astman, Yoscph Bcrman, Yoscph and Moshe Bulz, Dovid Pomeranz. Shabsi Junis, Alter Monschein, Mrs. Zegler, Hirsch West, Hcrsh Licht and Sholcm Mandelbrot. They were all executed in the woods and buried in a mass grave, one of the graves which dotted the road leading to the village of Porudcnko. The heavily burdened Jaworow Jews, or whatever ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Wulwek family:

Other ways to connect with people researching the Wulwek family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org