Records of the Yarmark family in the All Galicia Database

There are currently 55 records for the surname Yarmark (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Freida SPRECHER, child of Mojzesz and Paja JARMARK
  death record from Dobromil Jewish Deaths (1915-1939)
 • Roza JARMARK
  1876 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • [no given name] JARMARK
  1879 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jakob JARMARK
  1898 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Criminal Cases, Pardons (1888-1908)
 • Hersch JARMARK
  1907 birth record from Sanok Jewish Births (index book) (1864-1939)
 • Jakub JARMARK
  1907 birth record from Sanok Jewish Births (index book) (1864-1939)
 • Ryfka JARMARK
  1915 death record from Sanok Jewish Deaths (index book) (1914-1939)
 • Saul RINGLER, son of Hersz RINGLER and Beila HANF
  and Hena JARMARK, daughter of Izak JARMARK and Frymet JARMARK
  1915 marriage record from Przemyśl Jewish Marriages (1915.08-1919.07)
 • Jochenen JAHRMARK, son of Nachman JAHRMARK and Chaja TELTZER
  and Tauba SCHINDLER, daughter of Lipa SCHINDLER and Chaja Basia SCHINDLER
  1915 marriage record from Przemyśl Jewish Marriages (1915.08-1919.07)
 • Samuel JARMARK, son of and
  and , daughter of and
  1916 marriage record from Sanok Jewish Marriages (index book, grooms only) (1916-1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 55 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Yarmark family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Yarmark family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 190 search results for the surname Yarmark at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Skala-Podilska Yizkor Book (1978), image 25 {y93}
  ... do korony nale^ec pooz?la. Masialo byd miasto prsez nieprayjaoiela stnssczone, skoro awolnil je Zygmunt 1510 r. od wazelkich caynsiow na lat 4, od dzie-aifciny pssoaalndj na 2, od podwdd za4 i nchwalid si? mogi-oyoh podatkdw oa lat 08m. Tenie monaroha wyra2a 1.1 Id r: ponitwai pxzes napady Wolochdw i Tat »rdw, postradali mitaaosanie przy wildj na prawo magcL, j onawiainy preoto takows, jakotel jarmark na wniebows. Panskie i targ we wtorki odby wad si? maj%00; a to zamek nasa S k a 1 a w Sstwie kamienieokiem lei^cy, wymaga znaoanej naprawy i praaksataloenia, polecfiuy satam: air by Stan. LanckoroAski &sta kamisn. odbudowal zamek, prsy pomocy i nakladem miestkauodw, ktdrych a tego powodu do 1st 2, uwalniainy od podatka mi! jskiego. - Po spalenia miasta pries Woio-ohdw, otrzymalo ljdOr ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 98 {d20}
  ... kopalni nafty i gazów ziemnych. Tel, 77. Galicyjskie Towarzystwo naftowe „Galicja", kopalnia nafty. Tel. 29. Zakłady przędzalniczo-tkackie. T. A. Cegielnia parowa Józela Bergmana. Cegielnia parowa Hirschleld i Niepokój, Jarmarki roczne w Krośnie : 1) jarmark noworoczny, w pierwszy po Nowym Roku następujący poniedziałek. 2) Białoniedzielny, w pierwszy poniedziałek po białej niedzieli. 3) Jarmark na św. Trójcę, w pierwszy poniedziałek po św. Trójcy. 4) Jarmark po św. Ignacym Lojoli, w pierwszy poniedziałek po św. Ignacym Lojoli, 5) Jarmark w pierwszy poniedziałek września. 6) Jarmark na św. Szymona i Judę, w pierwszy poniedziałek po św. Szymonie. W każdy poniedziałek odbywają się targi na bydło, konie, nierogaciznę, oraz wszelkie produkty rolnicze i przemysłowe. Kulików, powiat Żółkiew ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 156 {d20}
  ... . Wocbnia. Bochnia i co 2-gi czwartek. Łapanów: co 3-ci poniedziałek. Lipnica murowana: co 3-cią środę. Niepołomice: co 1-sry wtorek miesiąca. Trzciana: co 3-ci wtorek. Uście Sołne: co 3-ci poniedziałek, Braake. Brzesko: co 3-ci wtorek jarmark. Czchów: co 3-ci wtorek, Radłów: co środę. Szczepanów: co piątek. Szczurowa: co 3-ci wtorek jarmark. Wojnicz: co 3-ci poniedziałek jarmark. Zakliczyn: co 3-ci poniedziałek. Chrzanów: co czwartek. Krzeszowice: co pontedziałek Dąbrowa. Dąbrowa: co drogi poniedziałek jarmark. Szczecin: co środę. Żabno: co 2-gi poniedziałek jarmark. Gartice. Biecz co poniedziałek. Gorlice: co wtorek. Rzepiennik Strzyżewski: co środę. Grybów. Bobowa: co czwartek. . Ciężkowice; co poniedziałek. Grybów: co poniedziałek. Jasło: co piątek. Olpiny: co 2-gi czwartek. Osiek ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 512 {d20}
  ... I. t, p, Wyrabia latarnie automobilowe, generator) karbftowe, rezerw o ary na bemjnę. aparaty sygnałowe świetlne I głosowe, błotniki do aut, oraz wszelkie aparaty precyzijne, służąco do cbleozenia motorów benzyny, natty I t. p. Przyjmuje wszelkie reperacje 37 Wszystkie roboty wykonuje precyzyjnie, szybko I starannie -- po cenacb konkurencyjnych JARMARKI _ w mieście Krośnie odbywają się: g I) Jarmark nfixrirottnv » pi'nr\zy pn nowym roku no' == ■.twijitfj p',atsdi.talfi =jj= 'z) /iujłfiisdzifin/ * pim‹,zy ponirdziaUt pn biaUj =^ nirdzirl' ^= 'tl }*miiri› na 'j*. 1' rójr*. * ptsmny ponirdziałeb po i*-, fr//;',- == 4) jvrmrjrk nu '* /^w^ IjiioU w piem-›zy po iw. lęndr-,m I 'i n/i:!fpu/arf pciirdiiatrk ') Jijrm/irti rrts-.nuTsj v pimr^zj BCni/daaUk ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 599 {d140} notes
  ... . Zamarstynów to. Tannenbaum Ozyasz. Zbaraż to. Schapu Mojżesz Lipa. ° Segall Mojżesz. ° Segall Szmarje i Józef. Zniesienie xe. Hausmann Juda. 0 Rosenfeld Simon." Wiedrich Dawid Hirsz. ° Wiedrich Nechme Itte. Żurawno to. Finklcr Jakób. ° Gcller Salomon. ° Moldauer Mojżesz. Żywiec to. Danko Joachim Jan. nawozów sztucznych handel. Bobowa xe. Hochberger Szymon. Bochnia to. Słoch Stanisław. Brzozów to. Jarmark Berko. Chrzanów ^ (Mickiewicza). Jakubowicz Pinkas, hurtowny skład nawozów szti cznych. j Czarny Dunajec to. Holländer Henryk. Drohobycz. LöwCnberg Benjamin, handel mąki kościanej. Dynów to. Landau Sz., handel nawozów sztucznych. PFa.

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Yarmark family:

Other ways to connect with people researching the Yarmark family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org