Records of the Zegelbaum family in the All Galicia Database

There are currently 128 records for the surname Zegelbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ephraim SIEGLBAUM, son of Jacob and Grune
  1818 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Frume SIEGELBAUM
  1818 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1816-1820)
 • Chaim SIGELBAUM, son of Jacob and Grine
  1819 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Cha. SIEGELBAUM
  1819 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Gitel SIGLBAUM, daughter of Jacob and Grüne
  1822 birth record from Tarnopol Jewish Births (1820-1838)
 • Gitel SIEGELBAUM
  1822 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Rywon SIGELBAUM, son of Leyb and Maria
  1824 birth record from Tarnopol Jewish Births (1820-1838)
 • Rubin SIEGELBAUM
  1824 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Itzig SIEGELBAUM
  1825 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Abrahm SIEGELBAUM
  1825 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 128 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zegelbaum family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zegelbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 191 search results for the surname Zegelbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 71 {d3353}
  ... . Landes L., Dr. adw. . 19-41 Riedlcr J.. Dyr. ' ' 47 96 Zimand B. 14-12 lla. Krasucki Inż., Kier. Oddz. Wodn. 91-55 Róinml, pen. dyw. Inspek- - tor Armji ' 6S-04 12. Borek-Prek L. 66-32 .Lidi K. 78-40 ; Mehlman M. 57-6I v T 'Siegelbaum H., Dyr. 12-13 14. Weingarten M. 51-91 ›* 16. Harnason D. - 28 97 ’ Hilferding L.- * - ; " „ 56-19 Zuckerkandel M. -; 51-83 {18. Dembowski I.-. Dr. *r 86-84 Ä PRZEDSIĘBIORSTWA .; ~ ' 1." „Chrysler samochody** 48-68 \ „Deutz - Humboldt", zast. : V Schacher ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 100 {d20}
  ... Komenda Uzupełnień : komendant podpułk. Ruebenbauer. Tel. 6, Urząd stacyjny: naczelnik Prorok Leon. Sekcja konserwacji kolei naczelnik Inż. Weiss Edw. Ogrzewalnia i warsztaty kolejowe naczelnik Biliński Mikołaj. Adwokaci: Dr Becker Karol Wilhelm, syndyk miasta; Dr Hillebrand Markus, Dr Kołomyjec Jarosław, Dr Kun-cew Jan, Dr Majewski Leszek, Dr Mandel Józef, Dr Segal Adolf, Dr Siegelbaum Emil, Dr Verständig Herman, Notarjusz Postępski Jan. Lekarze : Dr Dadlez Juljan, Kristianpoller Majer, Dr Rose Emanuel, lekarz miejski; Dr Spatz Arnold. Lekarz weter. miejski Bcrnfeld Oswald. Inżynier: Biliński Aleksy, autor, geometra cyw. Szkoły : Państwowe gimnazjum matematyczno-przyrodnicze, 3 szkoły siedmioklasowe powszechne (1 męska i 2 żeńskie). Przedsiębiorstwa fabryczne : Tartak i młyn ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 191 {d34}
  ... , 30. VIII. 914. Anif koło Salzburga. 2 os. Siciński Zygmunt, ofic. kane, 31. VIII. 914. Biała. 1 os. Sidelnik Wanda, wd. po wł. real, 3. IX. 914. Wiedeń, —. 2 os. Sidorów Stefan, funkc. kol, 3. IX. 914. Neudorf koło Lundenburga, Morawy. 7 os. Siedlecka Ludwika, wdowa, 29. VIII. 914. Bruck nad Murą. 1 os. SieJmann M. Moses, prywatyz, 31. VIII. 914. Wiedeń, XIV, Rein- dorfgasse 1. 8. d. 5. 7 os. Siegelbaum Oskar, oficerach. Dyrekc. skarb, 2. IX. 914. Karniów, (Jägerndorf) Szląsk. 1 os. Sieiński Stanisław, emeryt, radca rachun. Dyr. skarb, 8. VIII. 914. Wiedeń, IL, Praterstrasse 1. 36. 8 os. Sieklucka Jadwiga, ofic. poczt, 2. IX. 914. Cieszyn. 2 os. Siemieński Ignacy, zarz. pod, 31. VIII. 914. Wiedeń, V, Jahn- gasse 1. 30, III, d. 17. 7 os. Sienicka Marya, żona porucz, 1. VIII. 914. Wiedeń ...
 • 1914 Galicia Schematism, image 35 {d441}
  ... należytości bezpośrednich, stemplowych, taks skarbowych, ekwiwalentowych i podatku od biletów kolejowych; sprzedaży stempli, weksli i frachtów; sporządzania rocznych zamknięć rachunkowych i preliminarzy; realizowania zwrotów z taks depozytowych, ewentualnie z należytości bezpośrednich. Kier. st. radca Radca rach. Mikołajski Józef Pilawski Emil Rew. „ Łysogórski Józef „ Schrenzel Izydor Ofic. „ Siegelbaum Oskar i. Nestorowicz Teofil Ofic. rach. Martyka Adam Asyst. „ Bryś Stanisław Bryliński Hipolit Prakt. „ Balon Józef Jakubiec Stanisław XII. Oddział rachunkowy (pl. św. Ducha 1. 1.) Załatwia czynności dotyczące rubryk przychodowych i rubryki rozchodowej działu „taksy wojskowe", depozytów skarbowych urzędów podatkowych i cłowych, prowadzi księgi statusowe dla wszystkich działów ...
 • 1914 Galicia Schematism, image 166 {d441}
  ... 1880 29/11 1899 5/3 1908 11 Antoniewicz Eustachy D. r. 1876 4/3 1899 30/12 1908 12 83 Hołubinka Mikołaj 83 Kraków D. o. s. 1872 13/7 1899 13 Zatorski Leon 83 Stanisławów 1867 11/1 1900 14 Zima Adolf @ D. r. 1877 15/1 1900 15 Kupczyński Tadeusz 83 » 1879 16 Głąbiński Jan 83 Jarosław 1873 3/6 1900 - 17 Mouson Stanisław 83 D. r. 1877 15/1 1900 18 Kucharski Leon 83 » 1877 19 Sabuda Władysław 85 Kraków Ad. p. 1876 24/1' 1900 20 Siegelbaum Oskar @83 D. r. 1875 21/2 1900 i — — 21 Abend Marceli 83 Lwów U. w. n. 1875 17/4 1900 22 Rudy Henryk 83 D. r. 1877 30/5 1900 23 Matkowski Michał 83 1873 5/3 1899 28/6 1909 24 Bałandiuk Feliks 83 1871 26/2 1899 » 25 Radelli Ignacy 83 • 1878 5/6 1900 » 26 Klein Franciszek 83 » 1877 9/6 1900 30/12 1909 ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zegelbaum family:

Other ways to connect with people researching the Zegelbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org