Records of the Zimetbaum family in the All Galicia Database

There are currently 33 records for the surname Zimetbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Mincie ZIMETBAUM
  1823 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Mordche, son of Abram ZIMETBAUM
  1826 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Jacob ZIMETBAUM
  1828 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Freide, daughter of Abram ZIMETBAUM
  1829 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Ettel ZIMITBAUM
  1830 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Freide ZIMETBAUM
  1831 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Jankiel ZIMETBAUM
  1831 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Jankiel ZIMETBAUM
  1831 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Jankel ZIMETBAUM
  1831 property record from Zbaraż Property Owners (1831)
 • Jankiel ZIMETBAUM
  1832 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 33 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zimetbaum family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zimetbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 168 search results for the surname Zimetbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 35 {d1409}
  z. Dr. Zadęcki Franciszek ul. Szewska 20 „ Zimmerman Juda ul. Grodzka 59, tel. 110-53. „ Zopoth Stanislaw ul. Dunajewskiego 1 tel. 120-39. w Zweig Ferdynand Doc. U. J. ul. Batorego 12, tel. 128-46. „ Zarkower Wilhelm ul, Dietla 66. 128-51. „ Zimmerspitz Arnold, Stradom 25, tel. 122-52. „ Zimetbaum H. ul. Grodzka 36. tel. 168-58. Kancelarje adwokackie Kraków-Podgórze. Dr. Aleksandrowicz Jakób ul. Przymoście 3, 111-18 „ Babiński Bronisław ul. Lwowska 33. * Bergner Eljasz Rynek 13, tel. 135-64 PKO 405-702. „ Billet Maurycy ul. Przymoście 1. „ Emilewicz Józef Rynek 10 tel. 114-12 „ Engel Dawid Rynek 11. „ Feiner Leon ul. Kalwaryjska 7. tel. ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 72 {d1409}
  ... Jakób, Smolki 14 Weissenberg Anna, Krowoderska 6 Wildstosser Leon, Krowoderska 51, tel. 155-90 Wiśniewski Czesław, św. Marka 20, tel. 132-21, m. pr. Karmelicka 56 Wnuczek Jerzy, Wolska 3, tel. 138-44 Wojciechowska Marja, Łobzowska 27 Wojciechowski Stefan, Rynek gł, 6 Wójcik Franciszek, pl. Szczepański 7 Wojtowicz Franciszek, ul. Mogilska obok rogatki Zimetbaum Józef, Wiślna 9, tel. 130-16 Żelechowski Józef, Starowiślna 16, tel, 134-32. m.........———*.....................u m ............* .................. NARZĘDZIA j lekarskie, weteryn. i dentystyczne I I Meble do gabinetów le- ! karskich i sal operacyj- j nych najlepszych fabry- ; katów poleca i przyjmuje I do ostrzenia, napraw ! i niklowania //// ; Ludwik Knapiński j I Kraków, Mikołajska 7 ; Telefon Nr. 105-05, Zakład Techn ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 263 {d3534}
  ... 29. Wnuczek Jerzy, ul. Wolska 3. Wojoiechowski Stefan, Rynek gł. 6. Waldman Leon, ul. Jagiellońska 5. Waltner Nachman, ul. Kościuszki 42. Wójcik Franciszek, pl. Szczepański 7. Wojciechowska Marja, ul. Łobzowska 27 Wojtowicz Franciszek, ul. Mogilska 11. Wiśniewski Czesław, ul. św. Marka 20. Wildstosser Leon, ul. Krowoderska 51. Weissenberg Anna,' ul. Krowoderska 6. Zimetbaum Józef, ul. Wiślna 9. Żelechowski Józef, ul. Starowiślna 16. Krak. Oddział Zrzeszenia Lekarzy Weterynarzy R. P. UL. CZYSTA 18, TELEF. 111-95. Albrecht Roman, lek. wet., Kraków, ul. Topolowa 29. Bochnerówna Antonina, m. lek. wet., Kraków, ul. Wie- lopole, tel. 104-70. Chowaniec Marcin, państw, lek. wet. Zakład Badań, Ry- nek Dębnicki 5, tel. 111-95. Dyndowicz ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 333 {d3534}
  ... Salomon, Batorego 7. 127-60 Skiba Franciszek, dr., pl. Matejki 5. 127-63 Laulicht Feinel, Józefa 12. 127-65 Ader Ernest, dr., Wybickiego 10. 127-66 Sass Adolf, dr., Pańska 10. 127-67 Biernacki Henryk, dr., Studencka 25. 127-68 Abrahamer Eljasz, dr., Kanonicza 16. 127-69 Panzer Jakób, pl. Zgody 2. 127-70 Zoll Fryderyk, Studencka 25. 127-71 Halpern Ida, św. Gertrudy 21. 127-72 Zimetbaum D., Na Stawach. 127-73 Związek Wierzycieli, Rynek Gł. 33. 127-74 Grünfeld Szymon, Grodzka 35. 127-75 Tow. akc. Łódzkiej fahryki nici, Daj- wór 3. 127-76 Liwszyc Stanisław, dr., lekarz, Jó- zefa Sarego 20. 127-78 Magistrat m. Krakowa, Urząd Ewid. Ludności, pl. WW. Świętych 6. 127-79 Rubinstein Bracia, Krakowska 6. 127-80 Apte Henryk, dr., Mikołajska 6. 127-81 Ginz Bernard, Józefińska ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 341 {d3534}
  ... al. Mic- kiewicza 13. 146-46 Małop. fabr. octu, musztardy i kon- serw „Record", Kawiory Stare 43. 146-47 Szurekowa Róża, dr., Koletek 8. 146-50 Skórczewski i Polakiewicz, Florjań- ska 13. 146-51 Ziegelman Ignacy, pl. Szczepański 2. 146-55 Kaden, Tow. Akc., Wapienniki, Rzą- ska. 146-56 Pechner Henryk, dr., Krakowska 4. 146-58 Tauber Ida, Tad. Kościuszki 27. 14G-59 Zimetbaum Eljasz, Brodzińskiego 6. 146-61 Naczelnik Więzienia, Senacka 3. 146-63 Fabryka guzików, św. Agnieszki 9. 146-64 Rozwadowski Jan Michał, dr., prof. Ü. J., Smoleńska 29. 146-66 Drozdowski Edward, dr., al. Mickie- wicza 27. 146-67 Drozdowski Jerzy, dr., Lubicz 9. 146-68 Tempka Tadeusz, dr., św. Jana 1. 146-69 Birnbaum Marceli, dr., adw., gremjum ajentów, Kanonicza 16. 146-70 ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zimetbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org