Records of the Zimmerspitz family in the All Galicia Database

There are currently 94 records for the surname Zimmerspitz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Bernard ZIMMERSPITZ, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • [no given name]
  1900 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1901 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Chaim ZIMERSPITZ
  1910 census record from Kraków (Kazimierz district) Jewish Residents (1910)
 • Rojza ZIMERSPITZ
  1910 census record from Kraków (Kazimierz district) Jewish Residents (1910)
 • Feigel Selda ZIMERSPITZ
  1910 census record from Kraków (Kazimierz district) Jewish Residents (1910)
 • Elka, daughter of and Bajla Dyna
  1925 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Abraham, son of Chaim ZIMERSPITZ and Gittla BLOCH
  1929 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Ruchla, daughter of Chaim ZIMERSPITZ and Gitla BLOCH
  1930 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • [stillborn], son of Chaim ZIMERSPITZ and Gitla
  1934 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 94 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zimmerspitz family:

There are 10 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ZIMMERSPITZ in
Nowy Wisnicz, Poland
GG Member Franklin, TN
USA
Dec 11, 2011
ZIMMERSPITZ in
Kalwarya Zebrzydowska, Poland
GG Member Franklin, TN
USA
Feb 21, 2010
ZIMMERSPITZ in
Krakow, Poland
GG Member Franklin, TN
USA
Feb 21, 2010

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zimmerspitz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 191 search results for the surname Zimmerspitz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 35 {d1409}
  z. Dr. Zadęcki Franciszek ul. Szewska 20 „ Zimmerman Juda ul. Grodzka 59, tel. 110-53. „ Zopoth Stanislaw ul. Dunajewskiego 1 tel. 120-39. w Zweig Ferdynand Doc. U. J. ul. Batorego 12, tel. 128-46. „ Zarkower Wilhelm ul, Dietla 66. 128-51. „ Zimmerspitz Arnold, Stradom 25, tel. 122-52. „ Zimetbaum H. ul. Grodzka 36. tel. 168-58. Kancelarje adwokackie Kraków-Podgórze. Dr. Aleksandrowicz Jakób ul. Przymoście 3, 111-18 „ Babiński Bronisław ul. Lwowska 33. * Bergner Eljasz Rynek 13, tel. 135-64 PKO 405-702. „ Billet Maurycy ul. Przymoście 1. „ Emilewicz Józef Rynek 10 tel. 114-12 „ Engel Dawid Rynek 11. „ Feiner Leon ul. Kalwaryjska 7. tel. ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 183 {d3534}
  ... Wadowickiego: Dy- rektor: Kunz Karol. Adwokaci: Dr. Banachowski Zdzisław, Dr. Fischgrund Schwewach, Dr. Huip.pert Bronisław, Dr. Maurycy Hup- pert. Dr. Jakubowicz Dawid, Dr. Klęczar Stanisław, Dr. Kluger Wilhelm, Dr. Korn Stanisław, Dr. Kamień- ski Alfred, Dr. Kubiczek Józef, Dr. Majka Józef, Dr. Schlank Maksymiljan, Dr. Spiegel Wilhelm, Dr. Rai- rnan Edward, Dr. Wadler Leon, Dr. Zimmerspitz Pei- słach, Dr. Bernard Sohor. Notarjusze: Opłdowicz Antoni, Flis Stanisław. Lekarze: Dr. Krzysztoforski Karol, lekarz miejski, Dr. Le- ser, Dr. Moskała Jan, Dr. Sołtysik Józef, dyrektor szpi- tala powsz. Dr. Sdhöngut, Dr. Weber Henryk. Lekarze weterynaryjni: Kachnikiewicz Bronisław, Gold- man Ignacy, ipow. lekarz wet. Olbrychit Piotr, Pitułej Piotr, miejski lekarz ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 253 {d3534}
  ... Marjacki 1, tel. 124-35. Dr. Wischnowitz Henryk, ul. Karmelicka 56, tel. 143-59. Dr. Wojciechowski Stanisław, ul. Kurkowa 5. Dr. Wolf Jakób, pl. WW. Świętych 10, tel. 182-98. Dr. Woźniakowski Józef, ul. Basztowa 4, tel. 141-41. Dr. Wusalowski Zygmunt, ul. Czysta 21. Dr. Zadęcki Franciszek, ul. Szewska 20. Dr. Zakulski Władysław, ul. Krowoderska 19. Dr. Zimmermann Juda, ul. Grodzka 59, tel. 110-53. Dr. Zimmerspitz Maurycy, ul. Stradom 25. Dr. Zimmetbaum Samuel, ul. Grodzka 36. Dr. Zopoth Stanisław, ul. Dunajewskiego 1, tel. 120-39. Dr. Zweig Ferdynand, ul. Batorego 12, tel. 128-46. Dr. Źarkower Wilhelm, ul. Dietla 66, tel. 128-51. Podział miasta na Okręgi sanitarne. Obszar miasta Krakowa podzielony został pod wzglę- dem sanitarnym na następujących 9 Okręgów ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 327 {d3534}
  ... 18. 110-27 Scheinowitz S., Tyniecka 16. 110-30 Pow. Komenda Pol. Państw., Staro- wiślna 13. 110-31 Flieg Ferdynand, sprzedaż prod. naft., św. Jana 10. 110-32 Mascbler Izydor, dr., adw., Florjań- ska 11. 110-33 Friedmann Stanisław, dr., adw., Stra- dom 1. 110-34 Gołąb Jan, dr., lekarz, Zyblikiewi- cza 5. 110-35 Grudzewski Adam, dr., fizyk pow., Siemiradzkiego 5. 110-37 Zimmerspitz Szymon, Podgórze, Kai waryjska 36. 110-38 Drukarnia „Sztuka1', Berka Josele- wicza 26. 110-39 Paniewski Artur, dr., ul. Grodzka 40. 110-40 „Orbis", Rynek Gł. 41. 110-41 Kragen Salomon, Węgierska 16. 110-42 Apteka pod Barankiem, Mikołajska 4. 110-43 Ader Leon, dr., Straszewskiego 25. 110-46 Konopka Jan, Krupnicza 8. 110-47 Klimecki Stanisław ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 396 {d3534}
  ... MIESZCZAŃSKA — Dz. X. 1 40 Patrz ul. Twardowskiego 25. 3 32 Czubryt Piotr i Marja (36). 5 39 Kamieniarczyk Florerot. (47). 7 92 Rusinek Stefanja (156). 9 38 Wilk Franciszek (46). 11 105 Szpakowski Jan i Marja (203). parcela. 15 37 Russer Helena (45). 17 36 Czubryt Piotr i Marja (36). parcela. 21 71 Patrz ul. Bzowa 2. 2 28 Zimmerspitz Karol, Irena, Au- relja i Berta (290). parcela. 12 18 76 Knapczyk Stefanja (123). 29 Gołębiowski Stanisław, Piotr, Antoni, Prasil Marja i Kowal Elżbieta (34). parcela. 124 Kawalec Józef i Marja ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zimmerspitz family:

Other ways to connect with people researching the Zimmerspitz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org