Records of the Zimmerspitz family in the All Galicia Database

There are currently 91 records for the surname Zimmerspitz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Bernard ZIMMERSPITZ, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • [no given name]
  1900 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1901 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Elka, daughter of and Bajla Dyna
  1925 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Abraham, son of Chaim ZIMERSPITZ and Gittla BLOCH
  1929 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Ruchla, daughter of Chaim ZIMERSPITZ and Gitla BLOCH
  1930 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • [stillborn], son of Chaim ZIMERSPITZ and Gitla
  1934 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Mechel, son of Chaim ZIMERSPITZ and Gitla
  1935 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Mendel Markus, son of Chaim ZIMMERSPITZ and Gitla
  1938 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Bernard ZIMERSPITZ
  1939 phonebook record from Borysław Phonebook (1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 91 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zimmerspitz family:

There are 10 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ZIMMERSPITZ in
Nowy Wisnicz, Poland
GG Member Franklin, TN
USA
Dec 11, 2011
ZIMMERSPITZ in
Kalwarya Zebrzydowska, Poland
GG Member Franklin, TN
USA
Feb 21, 2010
ZIMMERSPITZ in
Krakow, Poland
GG Member Franklin, TN
USA
Feb 21, 2010

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zimmerspitz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 194 search results for the surname Zimmerspitz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 35 {d1409}
  z. Dr. Zadęcki Franciszek ul. Szewska 20 „ Zimmerman Juda ul. Grodzka 59, tel. 110-53. „ Zopoth Stanislaw ul. Dunajewskiego 1 tel. 120-39. w Zweig Ferdynand Doc. U. J. ul. Batorego 12, tel. 128-46. „ Zarkower Wilhelm ul, Dietla 66. 128-51. „ Zimmerspitz Arnold, Stradom 25, tel. 122-52. „ Zimetbaum H. ul. Grodzka 36. tel. 168-58. Kancelarje adwokackie Kraków-Podgórze. Dr. Aleksandrowicz Jakób ul. Przymoście 3, 111-18 „ Babiński Bronisław ul. Lwowska 33. * Bergner Eljasz Rynek 13, tel. 135-64 PKO 405-702. „ Billet Maurycy ul. Przymoście 1. „ Emilewicz Józef Rynek 10 tel. 114-12 „ Engel Dawid Rynek 11. „ Feiner Leon ul. Kalwaryjska 7. tel. ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 99 {d696}
  ... zast.: Bronisław Wiśniewski. Komunalna Kasa Oszczędności pow. Wadowickiego: Dyrektor: Kunz Karol. Adwokaci: Dr. Banachowski Zdzisław, Dr. Fischgrund Schwewach, Dr. Huppert Bronisław, Dr. Maurycy Huppert, Dr. Klęczar Stanisław, Dr. Kluger Wilhelm, Dr. Kom Stanisław, Dr. Kamieński Alfred, Dr. Kubiczek Józef, Dr. Majka Józef, Dr. Schlank Maksymiljan, Dr. Spiegel Wilhelm, Dr. Raiman Edward, Dr. Wadler Leon, Dr. Zimmerspitz Pei-sech, Dr. Bernard Schor. Notarjusze: Opidowicz Antoni, Flis Stanisław. Lekarze: Dr. Krzysztoforski Karol, lekarz miejski. Dr. Moskała Jan, Dr. Sołtysik Józef, dyrektor szpitala powszechnego, Dr. Taub Samuel, Dr. Efroim Schor, Dr. Weber Henryk. Lekarze weterynaryjni: Kachnikiewicz Bronisław, pow. lekarz wet., Olbrycht Piotr, Pitulej Piotr, miejski lekarz weter. Mlernlezy ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 507 {d696}
  ... 19. Igliński Stanisław, urzędnik pryw., Zwierzyniecka 19. — Wiktor, stolarz, Garbarska 12. Ignacy Władysław, introligator, Krowoderska 67. Ignas Franciszek, funkcj. państw., Wawel 9. Ignaszak Wojciech, emeryt, pl. Serkowskiego 6. Ignaszewski Slanisław, ślusarz, Miedziana 79. Ihnat Franciszek, handlowiec, Arjańska 5, teł. 116-95. Ihnatowicz Zuzanna, prof. muzyki, św. Gertrudy 4. Ilikier r. Zimmerspitz Rozalja, kupcowa, Krakowska 13 Iliński Władysław, urzędnik pryw. Czarnowiejska 11. Iljin Michał, urzędnik kolejowy, Płaszowska 11. Illasiewicz Julja, wdowa po inż. m., Karmelicka 28. Illenberger Franciszka, emerytka, Konfederacka 1. Ulga Wanda, wdowa po em. urzędn. Magtu, wł. realności. Krzemionki 18. Illukiewicz Leon, przemysłowiec, Grzegórzecka 19, tel. 140-48. Unicka Albina, kupcowa ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 55 {d20}
  ... HoloschGtz Benjamin „ Sahanek Aleksander ,, Salzmann Henryk ,, Weiberg Emanuel „ Ziamecki Ignacy ULANÓW. Dr Umiński Józel „ Wank Dawid „ Weber Dawid WADOWICE. Dr Banachowski Zdzisław „ Fischgrund Schewach „ Huppert Bronisław „ Jaworski Zygmunt ,. Kleczar Stanisław „ Kluger Wilhelm „ Korn Stanisław „ Korngut Ignacy „ Kubiczek Józef ,, Majka Józef „ Schlank Maksymiljan „ Zimmerspitz Apolinary WIELICZKA. Dr Friedberg Gwido ,, Horowitz Maurycy „ Łuszczkiewicz Michał ,, Pachoński Tadeusz „ Timberg Samuel b) NOTARJUSZE. CHRZANÓW. Gutowski Roman DĄBROWA. Dr Hotubowicz Władysław DĘBICA. Switlik Adam DOBCZYCE. Jaroń Tomasz DUKLA. Wirski Jan FRYSZTAK. Orzakiewicz Gabrjel GŁOGÓW. Dr Gardziel Gustaw GORLICE. Dr Brason Summer Ludwik WIŚNICZ. Dr Blatt Maksyiiiilj-in Wilfu-lni ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 77 {d20}
  ... 17. Ruda Szkota* Powiatowa: inspektor Ks. Karbowski Stanisław; zast. hzspektora Bernhard Władysław. Bank Gospodarstwa Krajotga, fika. dyrektor Dr Łapiński Stefan. Adwokad: Dr Banackowski Zdzisław, Dr Fischgrund SiŁnuh, Dr Huppert Bronisław. Dr Jaworski Zygmunt, Dr Kleczar Stanisław. Dr Hager W&efan. Dr Kom Sta-amtaw. Dr ICorngat Ignacy. Dr Knfaaczek Józef, Dr Majka Jones, Dr Schlank Maksynńzjan, Dr Zimmerspitz Peisech. r*otarfnsze: Czerwiński Władysław, Opidowicz Antoni Lekarze: Dr Krzrsztc4orski Karci, lekarz miejski; Dr Moskała Jan. Dr Sołtysik Józef, dyrektor szpitala po-wnzechaego. Dr Taub Samuel Lekarze weterynaryjni: OnWycht Piotr, Pnułej Piotr, unrjski lekarz weter. Geometra cywilny: wmiarski władysław. Budowniczy: Hawiger Jan. Szkoły: Państwowe Gimnazjum męskie, 4 szkoły powszechne ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zimmerspitz family:

Other ways to connect with people researching the Zimmerspitz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org