Records of the Zwirnbaum family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Zwirnbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Zwirnbaum family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Zwirnbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 45 search results for the surname Zwirnbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1917 Krakow Calendar, image 86 {d79}
  ... (Nowy Sącz, Dembica, Bochnia, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Rawa Ruska). Sekcya propagandy: referent Kazimierz Kochmański. Sekcya wydawnictw: referent Roman Kubalski. Sekcya prasowa ' referent Piotr Rysiewicz. Sekcya szwalni Czerwonego Krzyża przewodnicząca: Gustawowa Ujejska. Sekcya opieki szpitalnej: przewodnicz. Księżna Pawłowa Sapieżyna. Referentka i sekr.: Lucyna Spornówna. Biuro wywiadowcze: dyrektor Kazimierz Garapich. Referentka: Hr. Pelagia Łubieńska. Krakowski Komitet Czerwonego Krzyża dla dostarczania książek jeńcomPolakomColegium novum. Przew.: dr Józef Muczkowski. Sekr.: Prof. dr Tadeusz Sinko. Krakowska filia Czerwonego Krzyża ul. Poselska L 10 (Miejski urząd zdrowia). Prezyd.: J. E. dr Leo Juliusz. /, Wiceprez.: dr Nowak Juliusz.//. Wicepr* dr Schneider Ludwik. Referent ...
 • 1927/1928 Lezajsk Gymnasium Report (Bolesław Chrobry), image 10 {s161}
  ... teorji ćwiczeń cielesnych z pokazami oraz pogadanki z higjeny. Przy końcu roku szkolnego urządził kierownik wychowania fizycznego Święto sportowe stosownie do rozporządzenia Ministerstwa W. R. i Ü. P. Na program złożyły się: 1) Pokaz gimnstyki w kl. III. 2) Pięciobój a) strzelanie, b) hieg na 101) in. e) skok w dal. ć) skok o lyc/re. e) rzut kula. I U) Rozgrywka w koszykówkę. 4) Gra uczenie w pięslówkę. 5) Ćwiczenia na drążku. Ze Świętem sporUnvem połączono także zabawę ogrodową. Grały orkiestry gimnazjalne: dęta i symfoniczna. Po odbytych zawodach wręczył wychowawca fizyczny nagrody zwycięskim zawodnikom. KOŁO SPORTOWE „ŚWIT". ()])iekun j. Depowski. Koło sportowe „Świt* istnieje w naszym zakładzie już od kilku lal. Celem Kola: wzmocnienie tężyzny fizycznej młodzieży oraz wzbudzenie ...
 • 1918/1919 Jaslo Gymnasium Report, image 22 {s325}
  ... 22. Pic-1 'er Luzer 23. Fot ki Jerzy 24. Podoski Lucyan 25. Przew ' ek Wł, w. I 26. Sitko „ ław w. 1 27. Soczek Jan 1 28. Sowiźral Wilhelm w, I 29. Szczepanek Alfred 1 30. Szydłowski Jerzy 1 31. Tęcza Władysław 1 32. Warywoda Władysław 1 33. Wewiórski Tadeusz 1 34. Więcek Jan 1 35. Wi' łr Oskar 1 36. W) owski Józef 1 37. We ir Stanisław I 38. Za -owski Tadeusz 1 39. Zie lim ński H-—'Ar 1 40. Spornówna 1 a pryw. 1 Bohdan pryw. 43 Klasa VII. 1. Bajorek Ed. pryw.yl8 12. 18 2. Blumenthal Artur 1 3. Bobek Eugeniusz P. ł 4. Brydówna Wanda pryw. 1 5. Da-Mewicz Jan P. m. 6. Di „ s Jan w. 1 7. Dyląg Tadeusz pryw. 1 8. Dzik Tadeusz I 9. Fełenczak Włodz. pryw. I 10. Filarski Czesław 1 11. Gottlreb i r 12. Górka W .uu/„aw 1 13. Heller Salomon pryw ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 338 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Kateeli. Duchowieństwo miejscowe. Naucz. Wiśnicka Antonina. — Fortuna Wojciech. — Cieinbroniewicz Józef, powołań) do e. k Rałv szk. okręg w Bochni. — C i e m b r on i e w i oz o w a Jadwiga. — Krzanowski Stanisław. — Wójcik Piotr, tymez. — Dąbrowska Marya, tymez. — Krzanowska z Janików Julia, ty racz — Szafranowna Karolina, tymez. — Toborska Jozefa, tymez. 2-klasowe. Baczhów. N. k. Kulma Dominik. — Kulmowa z Barzyków Michalina — Szczepańska Franciszka, tymez. Bogucice. N k Bartnik Franciszek. — Bartnikowa Felieya Borek. N k. Przybyś W ojeiech. — Przybysiowa z Kowanetzów Ma- rya — Kolmanówna Helena, tymez. Br/ezie. N. b. Kamprat ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 344 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... 2-kl. mieszana w Słobodzie Złotej. Nauez. kier. Ryżewski Jan. Katech. Konarsni Michał, ks., rz kat. — Garbaezewski Michał, ks., gr. kat. Naucz. Burkiewiczówna Olga. — Gizowska Pelagia, nadet. — Rześniowiecka Helena, nadet. — Buczyński Grzegorz, nadet. 2-kl. mieszana w Saranczukach. Naucz. kier. Kostyszyn Jan. Katech. Solecki Leonard, ks., rz. kat. — Korol Emilian, ks., gr. kat. Naucz. Szafranówna Zofia. — Kozłowski Włodzimierz, nadet. — Flunt Stefan, nadet. — Szustówna Marya, nadet, dla klasy eksp. w „Ba/nikówce*'. e) Szkoły 2-klasowe. Budyłów. N. k. Malawski Mieczysław. — Hoszowska Józefa. Dmuchawiec. N. k. Dudrowicz Klementyna, tymcz. — Turzańska Anna, nadet. Skowroński Ananiasz, tymez. — Fabianówna Zofia, nadet., dla ( klasy eksp ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Zwirnbaum family:

Other ways to connect with people researching the Zwirnbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org