() () ·

Spisy Tabuli: Niewykorzystane źródła genealogiczne w lwowskich archiwach

Istnieje mało znane źródło materiałów do badań nad Galicją, przechowywane w Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie — “Tabula Krajowa” lub Spisy Tabuli (Fond 166, 1780-1891). W roku 1780 Państwowy Departament Rejestrów — założony przez cesarza austriackiego Józefa II — zaczął rejestrować umowy kupna-sprzedaży nieruchomości i ziem, dzierżawy, testamenty, akty notarialne, umowy pożyczek, skrypty dłużne, publiczne sprzedaże długów itp. Ponieważ Żydzi aktywnie uprawiali handel — była to jedna z gałęzi przemysłu, w której rząd pozwolił im pracować — wiele rodzin miało możliwość uczestniczenia w różnych relacjach biznesowych i podpisywania kontraktów, w których często były zawarte nazwiska zarówno męża, jak i żony, występujących w umowe w roli uczestników transakcji. Pozostałe dokumenty, takie jak testamenty i umowy sprzedaży długów, zawierały często informacje o kilku generacjach.

Aby podkreślić znaczenie i wszechstronność dokumentów przechowywanych przez Departament, wystarczy wspomnieć, że było to 300 tomów katalogów spisów i WSZYSTKIE spisy praw do ziem po roku 1874 powstały na podstawie spisów Tabuli.

Spisy Tabuli

Spisy Tabuli - Lwów

Pozycja w spisie Tabuli miasta Lwów

 1. Miasto Lwów: Istnieją 932 tomy spisów datowanych na lata 1787 – 1886, zawierających spisy posiadaczy ziemskich, a także ksiąg dokumentujących akty i umowy oraz testamenty.
 2. Miasta w obwodzie lwowskim: Basiówka, Biłohorszcze, Brzuchowice, Hamulets, Grzybowice, Hodowice, Horodowice, Hołosko Wielkie, Hołosko Małe, Zydatice, Zawadów, Zamarstynów, Zarudce, Zaszków, Zboiska, Zimna Woda, Rudno, Kaltwaser, Zniesienie, Zubrza, Kleparów, Kościejów, Krzywczyce, Persenkówka, Sichów, Skniłów, Jaryczów, Jaryczów Nowy.
 3. Wsie i miasta Galicji: (Patrz tabela poniżej)
 4. Galicja z podziałem na okręgi: Brzezany, Bochnia, Wadowice, Żółkiew, Złoczów, Kołomyja, Lwów, Nowy Sącz, Jasło, Przemyślany, Rzeszów, Sambor, Stanisławów, Stryj, Sanok, Tarnów, Tarnopol, Czortków.

Przykłady pozycji spisu Tabuli i bogactwo szczegółów w nich zawartych

 • Umowa kupna #124. Kałusz, 29 kwietnia 1816: Dziś, pod koniec dnia, została zawarta następująca umowa pomiędzy posiadaczką nieruchomości Ester Glanz a Mosesem Glanzem: Ester Glanz sprzedaje dom #327 (odziedziczony na mocy testamentu z dnia 5 ijara 5567 pozostawionego przez jej męża, Izaaka Glanca, zmarłego w pożarze) oraz działkę w obrębie wytyczonych granic między sąsiadami Osiasem Hausnerem i Dawidem Lemonimem swojemu synowi, Mosesowi Glanzowi, za kwotę 1400 florenów, które otrzymała z góry. Umowa została podpisana przez świadków: Berla Frankfortera i Jakoba Rudolfa.
 • Umowa kupna #146. Kałusz, 6 maja 1817: W dniu dzisiejszym pomiędzy dwoma małżeństwami: Chaimem i Sarą Mariam Kaufman oraz Abrahamem i Chaje Kaufman, za zgodą ojczyma Feibela Spindela po jednej stronie oraz Joela i Scheindel Juny po drugiej stronie, uzgodniono, co następuje: sprzedawca, wspomniani wyżej bracia Chaim i Abraham Kaufman, za zgodą ich ojczyma Feibela, który występuje w roli spadkobiercy ich zmarłej matki Malki, sprzedają nabywcy, Joelowi Junemu, za kwotę 1060 guldenów, działkę razem z domem #376. Wspomniana działka z domem jest wyznaczona przez następujące granice: od wschodu – przez ulicę Coetur, od południa – przez sąsiadów Abrahama Spatza i Davida Voglera, od północy – przez działkę z budynkiem należącym do Markusa Klarmana. Umowa została podpisana przez świadków: Marcusa Pflugmana i Hersza Schuldinera.
 • Pełnomocnictwo. Krakowiec, 17 maja 1810: Moszko Med, Susse Med i Feiga Zlota Med upoważniają Hershka Habermana, obywatela Przemyśla, do reprezentowania ich jako spadkobierców ich zmarłych rodziców, Abrahama Mortkowicza i Dyny Leibowiczowej. Pełnomocnictwo zostało podpisane przez świadków: Szmula Rosenbacha i Josepha Knappa.
 • Skrypt dłużny. Krakowiec, 17 sierpnia 1810: Dawid Malc i jego żona Eidla pożyczają 500 złotych od księdza Michała Sawickiego. Skrypt dłużny został poręczony podpisem Icka Judenberga.
 • Publiczna licytacja połowy domu #16. Krakowiec, 1817 r.: Matla Judenberg, wdowa po Icku Judenbergu oraz jej małoletnie dzieci, Mendel, Laja i Leizor, są właścicielami połowy domu #16. Mendel Judenberg jest właścicielem drugiej połowy domu #16. Mendel Judenberg, Leib Elster, Dawid Nuskorn i Abraham Felsen złożyli ofertę jako licytujący. Mendel Judenberg kupił połowę domu #16 za 2050 florenów. Mendel Judenberg i jego żona Sara wystawili Matli Judenberg i jej dzieciom skrypt dłużny na 700 florenów na okres 3 lat z coroczną prowizją w wysokości 6 florenów na każde 100 florenów.
 • Orzeczenie. Krakowiec, 1822 r.: Orzeczenie sędziów pokoju Leiba Oranza i Icka Leiba Manbera w sprawie roszczenia wniesionego z tytułu umowy małżeńskiej zawartej dnia 31 października 1820 pomiędzy Hershem Leibem, synem Josela Branda z Yavorova, a Ettel, córką Mendela Judenberga z Krakowca.

Spisy Tabuli wsi i miast Galicji

 • Bandrów
 • Bania Kotowska
 • Bełz (15 tomów)
 • Berwinkowa
 • Bialoberezka
 • Białogóra
 • Biały Kamień
 • Błyszczywody (włączone do Mokrotyna)
 • Bolechów
 • Bolechowice
 • Brody (32 tomy, 1794-1884)
 • Bronica
 • Brzegi Dolne
 • Brzeżany (12 tomów)
 • Buda (włączona do Wysokiej)
 • Busk (5 tomów)
 • Chołojów
 • Chorocowa
 • Chyrów
 • Czajkowice
 • Dobra
 • Dobrohostow
 • Dobromil (16 tomów)
 • Dobrzanica (włączona do Uszkowic)
 • Dołhopol
 • Dolina (10 tomów)
 • Dolina – sąsiednie wsie (włączone do Łopianki)
 • Drohobycz i przedmieścia (81 tomów)
 • Dunajów – sąsiednie wsie
 • Dynów (3 tomy, 1780-1825)
 • Engelsbruk
 • Falkenberg
 • Falkenstein
 • Folwarki Wielke i Folwarki Małe
 • Gaje Starobrodskie
 • Gerynia (włączona do Witwicy)
 • Głęboka
 • Gliniany (8 tomów)
 • Gródek Jagielloński (11 tomów, 1797-1880)
 • Halicz (10 tomów, 1753-1886)
 • Hołowy
 • Hoszów
 • Hoszów (włączone do Stańkowic)
 • Hrusiatycze (włączone do Strzelisk)
 • Hubice
 • Huczko
 • Jagielnica
 • Jarosław (50 tomów, 1792-1892)
 • Jasień
 • Jasienica
 • Jasienica Solna
 • Jaworów (9 tomów, 1792-1893)
 • Józefów
 • Kalusz (7 tomów, 1758-1822)
 • Kamionka Strumiłowa (21 tomów)
 • Katyna
 • Kimirz
 • Kniahinin (4 tomy, 1801-1885)
 • Kniażpol
 • Kobasz
 • Kołomyja (30 tomów)
 • Kołpiec
 • Komarno
 • Korostów
 • Kotacin
 • Krakowiec
 • Krasnoila
 • Krechów
 • Kropiwnik Nowy i Stary
 • Krystynopol (7 tomów, 1792-1883)
 • Kulczyce
 • Kulików
 • Kurowice
 • Kuty (18 tomów, 1781-1888)
 • Kwaszenina
 • Lacke
 • Liskowate
 • Liszczyny
 • Lisznia
 • Łopianka
 • Łodyna
 • Łopuszanka
 • Łopusznica
 • Lubycza Królewska
 • Maków
 • Mariampol (3 tomy, 1807-1855)
 • Migowo
 • Mizuń
 • Modrycz
 • Mokrotyn
 • Mokrotyn, Smereków, Przedrzymichy i Błyszczywody
 • Mużyłowice
 • Nadziejów (włączony do Łopianki)
 • Nahujowice
 • Nanow
 • Narajów
 • Neudorf (włączony do Bolechowic)
 • Niedwedza
 • Nojdorf (włączony do Zawidowic)
 • Nowe Miasto (1 tom)
 • Obersdorf
 • Olesko (3 tomy, 1798-1882)
 • Orów
 • Paprotno
 • Plebania
 • Polana
 • Potylicz
 • Powitno
 • Prochnik (14 tomów, 1814-1874)
 • Przerzymichy (włączone do Mokrotyna)
 • Przemyśl razem z przedmieściami (56 tomów, 1799-1894)
 • Przemyślany (11 tomów, 1816-1881)
 • Radziechów (2 tomy, 1827-1874)
 • Raniowice
 • Rawa Ruska (12 tomów, 1796-1882)
 • Rodatycze
 • Rogóźno
 • Rozenburg
 • Rożen Mały i Rożen Wielki
 • Roztoki
 • Roztoczki (włączone do Witwicy)
 • Rudawka
 • Rudki (4 tomy)
 • Rybno razem ze Słobódką
 • Rybotycze
 • Rymanów razem z sąsiednimi wsiami (6 tomów, 1782-1888)
 • Sambor razem z sąsiednimi wsiami (69 tomów)
 • Sielec
 • Smereczna
 • Smerekov (włączony do Mokrotyna)
 • Słobódka
 • Smolnica
 • Smolno
 • Śniatyn (tomy/tomów, 1791-1832)
 • Sokal (tomy/tomów ze skorowidzem)
 • Solec
 • Sopotnik
 • Stainfeld
 • Stanila razem ze Stebnikiem i Kolpetsem
 • Stanisławów razem z przedmieściami (99 tomów, 1784-1882)
 • Stańkowce razem z Hoszowem
 • Stare Miasto
 • Stary Sambor
 • Starzawa Sanocka
 • Stebne razem z Dołhopolem
 • Stebnik
 • Strzeliska Nowe i Stare
 • Sulukow (włączony do Łopianki)
 • Szmańkowce
 • Tarnawa
 • Tartaków (1 tom, 1817-1883)
 • Tarnopol – miasto (50 tomów).
 • Trebowla (12 tomów, 1803-1886)
 • Truskawiec (włączony do Tustanowic)
 • Tudiow
 • Tustanowice (1802-1889)
 • Tyzlow
 • Uhnów
 • Uliczno
 • Untervalden (włączone do Uszkowic)
 • Ustrzyki Dolne (1855-1880)
 • Uszkowice
 • Waręż
 • Wierzblany
 • Witków Nowy
 • Witwica razem z Roztoczkami i Gerynią
 • Wojniłów (3 tomy, 1652-1839)
 • Wolica
 • Wysocko
 • Wysoka i Buda
 • Wyżniany i okolice
 • Zabłotów (3 tomy)
 • Zaleszczyki (4 tomy)
 • Zawidowice i Nojdorf
 • Zbadyń
 • Zbaraż (8 tomów)
 • Złoczów (50 tomów)
 • Żółkiew (24 tomy)
 • Żóltańce
 • Żurawno (2 tomy)
 • Żydaczów (8 tomów)
 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org