This article appeared in The Galitzianer, () ·

Spisy Tabuli: Niewykorzystane źródła genealogiczne w lwowskich archiwach

Istnieje mało znane źródło materiałów do badań nad Galicją, przechowywane w Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie — “Tabula Krajowa” lub Spisy Tabuli (Fond 166, 1780-1891). W roku 1780 Państwowy Departament Rejestrów — założony przez cesarza austriackiego Józefa II — zaczął rejestrować umowy kupna-sprzedaży nieruchomości i ziem, dzierżawy, testamenty, akty notarialne, umowy pożyczek, skrypty dłużne, publiczne sprzedaże długów itp. Ponieważ Żydzi aktywnie uprawiali handel — była to jedna z gałęzi przemysłu, w której rząd pozwolił im pracować — wiele rodzin miało możliwość uczestniczenia w różnych relacjach biznesowych i podpisywania kontraktów, w których często były zawarte nazwiska zarówno męża, jak i żony, występujących w umowe w roli uczestników transakcji. Pozostałe dokumenty, takie jak testamenty i umowy sprzedaży długów, zawierały często informacje o kilku generacjach.

Aby podkreślić znaczenie i wszechstronność dokumentów przechowywanych przez Departament, wystarczy wspomnieć, że było to 300 tomów katalogów spisów i WSZYSTKIE spisy praw do ziem po roku 1874 powstały na podstawie spisów Tabuli.

Spisy Tabuli

Spisy Tabuli - Lwów

Pozycja w spisie Tabuli miasta Lwów

 1. Miasto Lwów: Istnieją 932 tomy spisów datowanych na lata 1787 – 1886, zawierających spisy posiadaczy ziemskich, a także ksiąg dokumentujących akty i umowy oraz testamenty.
 2. Miasta w obwodzie lwowskim: Basiówka, Biłohorszcze, Brzuchowice, Hamulets, Grzybowice, Hodowice, Horodowice, Hołosko Wielkie, Hołosko Małe, Zydatice, Zawadów, Zamarstynów, Zarudce, Zaszków, Zboiska, Zimna Woda, Rudno, Kaltwaser, Zniesienie, Zubrza, Kleparów, Kościejów, Krzywczyce, Persenkówka, Sichów, Skniłów, Jaryczów, Jaryczów Nowy.
 3. Wsie i miasta Galicji: (Patrz tabela poniżej)
 4. Galicja z podziałem na okręgi: Brzezany, Bochnia, Wadowice, Żółkiew, Złoczów, Kołomyja, Lwów, Nowy Sącz, Jasło, Przemyślany, Rzeszów, Sambor, Stanisławów, Stryj, Sanok, Tarnów, Tarnopol, Czortków.

Przykłady pozycji spisu Tabuli i bogactwo szczegółów w nich zawartych

 • Umowa kupna #124. Kałusz, 29 kwietnia 1816: Dziś, pod koniec dnia, została zawarta następująca umowa pomiędzy posiadaczką nieruchomości Ester Glanz a Mosesem Glanzem: Ester Glanz sprzedaje dom #327 (odziedziczony na mocy testamentu z dnia 5 ijara 5567 pozostawionego przez jej męża, Izaaka Glanca, zmarłego w pożarze) oraz działkę w obrębie wytyczonych granic między sąsiadami Osiasem Hausnerem i Dawidem Lemonimem swojemu synowi, Mosesowi Glanzowi, za kwotę 1400 florenów, które otrzymała z góry. Umowa została podpisana przez świadków: Berla Frankfortera i Jakoba Rudolfa.
 • Umowa kupna #146. Kałusz, 6 maja 1817: W dniu dzisiejszym pomiędzy dwoma małżeństwami: Chaimem i Sarą Mariam Kaufman oraz Abrahamem i Chaje Kaufman, za zgodą ojczyma Feibela Spindela po jednej stronie oraz Joela i Scheindel Juny po drugiej stronie, uzgodniono, co następuje: sprzedawca, wspomniani wyżej bracia Chaim i Abraham Kaufman, za zgodą ich ojczyma Feibela, który występuje w roli spadkobiercy ich zmarłej matki Malki, sprzedają nabywcy, Joelowi Junemu, za kwotę 1060 guldenów, działkę razem z domem #376. Wspomniana działka z domem jest wyznaczona przez następujące granice: od wschodu – przez ulicę Coetur, od południa – przez sąsiadów Abrahama Spatza i Davida Voglera, od północy – przez działkę z budynkiem należącym do Markusa Klarmana. Umowa została podpisana przez świadków: Marcusa Pflugmana i Hersza Schuldinera.
 • Pełnomocnictwo. Krakowiec, 17 maja 1810: Moszko Med, Susse Med i Feiga Zlota Med upoważniają Hershka Habermana, obywatela Przemyśla, do reprezentowania ich jako spadkobierców ich zmarłych rodziców, Abrahama Mortkowicza i Dyny Leibowiczowej. Pełnomocnictwo zostało podpisane przez świadków: Szmula Rosenbacha i Josepha Knappa.
 • Skrypt dłużny. Krakowiec, 17 sierpnia 1810: Dawid Malc i jego żona Eidla pożyczają 500 złotych od księdza Michała Sawickiego. Skrypt dłużny został poręczony podpisem Icka Judenberga.
 • Publiczna licytacja połowy domu #16. Krakowiec, 1817 r.: Matla Judenberg, wdowa po Icku Judenbergu oraz jej małoletnie dzieci, Mendel, Laja i Leizor, są właścicielami połowy domu #16. Mendel Judenberg jest właścicielem drugiej połowy domu #16. Mendel Judenberg, Leib Elster, Dawid Nuskorn i Abraham Felsen złożyli ofertę jako licytujący. Mendel Judenberg kupił połowę domu #16 za 2050 florenów. Mendel Judenberg i jego żona Sara wystawili Matli Judenberg i jej dzieciom skrypt dłużny na 700 florenów na okres 3 lat z coroczną prowizją w wysokości 6 florenów na każde 100 florenów.
 • Orzeczenie. Krakowiec, 1822 r.: Orzeczenie sędziów pokoju Leiba Oranza i Icka Leiba Manbera w sprawie roszczenia wniesionego z tytułu umowy małżeńskiej zawartej dnia 31 października 1820 pomiędzy Hershem Leibem, synem Josela Branda z Yavorova, a Ettel, córką Mendela Judenberga z Krakowca.

Spisy Tabuli wsi i miast Galicji

 • Bandrów
 • Bania Kotowska
 • Bełz (15 tomów)
 • Berwinkowa
 • Bialoberezka
 • Białogóra
 • Biały Kamień
 • Błyszczywody (włączone do Mokrotyna)
 • Bolechów
 • Bolechowice
 • Brody (32 tomy, 1794-1884)
 • Bronica
 • Brzegi Dolne
 • Brzeżany (12 tomów)
 • Buda (włączona do Wysokiej)
 • Busk (5 tomów)
 • Chołojów
 • Chorocowa
 • Chyrów
 • Czajkowice
 • Dobra
 • Dobrohostow
 • Dobromil (16 tomów)
 • Dobrzanica (włączona do Uszkowic)
 • Dołhopol
 • Dolina (10 tomów)
 • Dolina – sąsiednie wsie (włączone do Łopianki)
 • Drohobycz i przedmieścia (81 tomów)
 • Dunajów – sąsiednie wsie
 • Dynów (3 tomy, 1780-1825)
 • Engelsbruk
 • Falkenberg
 • Falkenstein
 • Folwarki Wielke i Folwarki Małe
 • Gaje Starobrodskie
 • Gerynia (włączona do Witwicy)
 • Głęboka
 • Gliniany (8 tomów)
 • Gródek Jagielloński (11 tomów, 1797-1880)
 • Halicz (10 tomów, 1753-1886)
 • Hołowy
 • Hoszów
 • Hoszów (włączone do Stańkowic)
 • Hrusiatycze (włączone do Strzelisk)
 • Hubice
 • Huczko
 • Jagielnica
 • Jarosław (50 tomów, 1792-1892)
 • Jasień
 • Jasienica
 • Jasienica Solna
 • Jaworów (9 tomów, 1792-1893)
 • Józefów
 • Kalusz (7 tomów, 1758-1822)
 • Kamionka Strumiłowa (21 tomów)
 • Katyna
 • Kimirz
 • Kniahinin (4 tomy, 1801-1885)
 • Kniażpol
 • Kobasz
 • Kołomyja (30 tomów)
 • Kołpiec
 • Komarno
 • Korostów
 • Kotacin
 • Krakowiec
 • Krasnoila
 • Krechów
 • Kropiwnik Nowy i Stary
 • Krystynopol (7 tomów, 1792-1883)
 • Kulczyce
 • Kulików
 • Kurowice
 • Kuty (18 tomów, 1781-1888)
 • Kwaszenina
 • Lacke
 • Liskowate
 • Liszczyny
 • Lisznia
 • Łopianka
 • Łodyna
 • Łopuszanka
 • Łopusznica
 • Lubycza Królewska
 • Maków
 • Mariampol (3 tomy, 1807-1855)
 • Migowo
 • Mizuń
 • Modrycz
 • Mokrotyn
 • Mokrotyn, Smereków, Przedrzymichy i Błyszczywody
 • Mużyłowice
 • Nadziejów (włączony do Łopianki)
 • Nahujowice
 • Nanow
 • Narajów
 • Neudorf (włączony do Bolechowic)
 • Niedwedza
 • Nojdorf (włączony do Zawidowic)
 • Nowe Miasto (1 tom)
 • Obersdorf
 • Olesko (3 tomy, 1798-1882)
 • Orów
 • Paprotno
 • Plebania
 • Polana
 • Potylicz
 • Powitno
 • Prochnik (14 tomów, 1814-1874)
 • Przerzymichy (włączone do Mokrotyna)
 • Przemyśl razem z przedmieściami (56 tomów, 1799-1894)
 • Przemyślany (11 tomów, 1816-1881)
 • Radziechów (2 tomy, 1827-1874)
 • Raniowice
 • Rawa Ruska (12 tomów, 1796-1882)
 • Rodatycze
 • Rogóźno
 • Rozenburg
 • Rożen Mały i Rożen Wielki
 • Roztoki
 • Roztoczki (włączone do Witwicy)
 • Rudawka
 • Rudki (4 tomy)
 • Rybno razem ze Słobódką
 • Rybotycze
 • Rymanów razem z sąsiednimi wsiami (6 tomów, 1782-1888)
 • Sambor razem z sąsiednimi wsiami (69 tomów)
 • Sielec
 • Smereczna
 • Smerekov (włączony do Mokrotyna)
 • Słobódka
 • Smolnica
 • Smolno
 • Śniatyn (tomy/tomów, 1791-1832)
 • Sokal (tomy/tomów ze skorowidzem)
 • Solec
 • Sopotnik
 • Stainfeld
 • Stanila razem ze Stebnikiem i Kolpetsem
 • Stanisławów razem z przedmieściami (99 tomów, 1784-1882)
 • Stańkowce razem z Hoszowem
 • Stare Miasto
 • Stary Sambor
 • Starzawa Sanocka
 • Stebne razem z Dołhopolem
 • Stebnik
 • Strzeliska Nowe i Stare
 • Sulukow (włączony do Łopianki)
 • Szmańkowce
 • Tarnawa
 • Tartaków (1 tom, 1817-1883)
 • Tarnopol – miasto (50 tomów).
 • Trebowla (12 tomów, 1803-1886)
 • Truskawiec (włączony do Tustanowic)
 • Tudiow
 • Tustanowice (1802-1889)
 • Tyzlow
 • Uhnów
 • Uliczno
 • Untervalden (włączone do Uszkowic)
 • Ustrzyki Dolne (1855-1880)
 • Uszkowice
 • Waręż
 • Wierzblany
 • Witków Nowy
 • Witwica razem z Roztoczkami i Gerynią
 • Wojniłów (3 tomy, 1652-1839)
 • Wolica
 • Wysocko
 • Wysoka i Buda
 • Wyżniany i okolice
 • Zabłotów (3 tomy)
 • Zaleszczyki (4 tomy)
 • Zawidowice i Nojdorf
 • Zbadyń
 • Zbaraż (8 tomów)
 • Złoczów (50 tomów)
 • Żółkiew (24 tomy)
 • Żóltańce
 • Żurawno (2 tomy)
 • Żydaczów (8 tomów)
 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org