Records of the Abrahamowicz family in the All Galicia Database

There are currently 332 records for the surname Abrahamowicz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jos ABRAHAMOWICZ
  1787 property record from Kuty Josephine Survey (1787)
 • Dominik ABRAMOWICZ
  1787 property record from Stanisławów Josephine Survey (1787)
 • Dominik ABRAMOWICZ
  1787 property record from Stanisławów Josephine Survey (1787)
 • Notko Pinkas JAKUBOWICZ ABRAMOWICZ
  1787 property record from Stanisławów Josephine Survey (1787)
 • Berko ABRAMOWICZ
  1787 property record from Stanisławów Josephine Survey (1787)
 • Moszko ABRAHAMOWICZ
  1787 property record from Lwów Krakow District No. 2 Josephine Survey (1787)
 • Herszko ABRAHAMOWICZ
  1787 property record from Lwów Żółkiew District No. 3 Josephine Survey (1787)
 • [no given name] ABRAHAMOWICZ
  1787 property record from Lwów Żółkiew District No. 3 Josephine Survey (1787)
 • Hersz ABRAMOWICZ
  1787 property record from Czortkow Josephine Survey (1787)
 • Franciszek ABRAHAMOWICZ
  1787 property record from Horodenka Josephine Survey (1787)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 332 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Abrahamowicz family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ABRAHAMOWICZ in
Radomysl nad Sanem, Poland
GG Member Plymouth, MA
USA
Jul 22, 2019
ABRAHAMOWICZ in
Radomysl nad Sanem, Poland
GG Member East Greenwich, RI
USA
Jul 22, 2019
ABRAMOWICZ in
Radomysl nad Sanem, Poland
GG Member Plymouth, MA
USA
Jul 22, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Abrahamowicz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 185 search results for the surname Abrahamowicz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 327 {d3534}
  ... 1. 111-11 Krak. Ocbotn. Tow. Ratunk., Potoc- kiego 19. 111-12 Baranowski Lucjasz, Twardowskie- go 14. 111-13 „Jedność" Ska handl.-roln., Refor- macka 3. 111-14 Państw. Zarząd Drogowy, Dąbie-Pia- ski. 111-15 Dyr. Poczt i Telegr., Wielopole 2. 111-16 Klasztor PP. Norbertanek, Pólwsie Zwierzyniec., Tad. Kościuszki. 111-18 Cegielnia, Przy Moście 1. 111-19 Abrahamowicz Leon, Młyn Parowy, Józefa Sarego 7. 111-21 Urząd Wojewódzki, Wydz. Samorz., Basztowa 22. 111-22 Agencja Banku Rolniczego, Sławkow- ska 23. 111-24 Karmel i Syn, Dietla 33. 111-25 Gertler Juljan, dr., adw., św. Mar- ka 21. 111-26 Rapaport Józef, Grodzka 50. 111-27 Żegluga Polska, Podgórze-Wisła. , 111-28 Zgrom, SS. Albertanek, Krakowska 47. 111-29 ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 330 {d3534}
  20 LICZBOWY SPIS ABONENTÓW TELEFONICZNYCH Dział VI 118-15 Himmelblau P. A., Florjańska 55. 118-16 Bracia Srokowie, Szewska 2. 118-17 Ratreinowa Regina, Stolarska 15. 118-18 Abrahamowicz Abraham, inż., Wrzc- s i ii ska 9. 118-19 Rozmarynowicz Bolesław, dr., Grodz- ka 14. 118-20 Szlencel Władysław, dr., św. Jana 2. 118-22 Machauf Edward, dr., Jagiellońska 9. 118-24 Friedman Cli., Piekarska 9. 118-25 Elsner Samuel, Dunajewskiego 9. 118-27 Wohlman Oskar, Mikołajska 32. 118-29 Tömöri Władysław, Biskupia 2. 118-30 Seeliger Ferdynand, dr., Wyspiań- skiego 7. 118-31 Hoffman Zygmunt, dr., Zyblikicwicza 12. 118-33 Feiner ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 446 {d3534}
  ... pryw., Al. Słowackiego 4. — Izrael, przemysł, i wł. realn., Łobzow- ska 5. — Józef Henryk, urz. pr., Orzeszkowej 10. — Leib, urzędu., Kobierzyńska 22. — Leon Jakób, techn. bud., św. Gertru- dy 10. — Marek, urzędn., Za Torem 22. — Maurycy, urz. pryw., Krasickiego 14. — Roman Abraham, urz. pryw., Kobie- rzyńska 22. — Szymon Jozua, Al. Słowackiego 4. — Zofja, abs. filoz., Garncarska 9. Abrahamowicz Leon, przemysł., św. Gertru- dy 10. Luiza, mr. filoz., P. Popiela 7. — Markus, dzierż, fabr. kleju, Rynek Pod- górski 3. — Stanisław, kupiec, P. Popiela 7. Abramowicz Abraham, em. inż. kol., Wrze- sińska 9. — Anna, urz., Michałowskiego 1. — Antoni Władysław, inż., Garncarska 7. — Dawid, kuśnierz i kupiec, Miodowa 17. Abramsohn Berus Enocli, współwł. realn ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 377 {d696}
  ... ., Krasickiego 14, lei 117-93. — Maurycy, przemysłowiec, św. Sebastjana 6, telef. 107-50. — Maurycy Morilz. kupiec, Barska 95. — Regina, pryw., Józefińska 17. — Regina, krawcowa, św. Gertrudy 10. — Roman Abraham, urzędn. pryw., Kobierzyńska 22 — Rozalja, ekspedj., al. 29 Listopada 37. — Sabina, urz. pryw., al. 29 Listopada 37. — Szymon Jozua, dyr. firmy, Szlak 4, tel. 165-39. — Teofila, urz. pryw., al. 29 Listopada 37. Abrahamowicz Efroim, malarz, Józefa 5. — Laura, modniarka, Kącik 5. — Leon, przemysł., św. Gertrudy 10, tel. 111-19. — Maks, pom. handl.. Dąbrowskiego 4. — Markus, dziarż. fabr. kleju, Rynek Podg. 3. — Minęła, krawcowa, Starowiślna 68. Abramik Hieronim, dozorca fabr., Mogilska 86. Abramowicz Abraham, em. inż. kolej., Wrzesińska 9, tel. 118-18. — Abram Leib, krawiec, Dajwór ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 201 {d20}
  ... detto (219) 13 65 Głowacka Henryka i Panek z Głowackich Anna (482i 15 64, Dr Weiss Stanisław, Schreiber Abraham i Estera i59ł 15 64a Głowacka Franciszka. Juljan, Franciszek, Józefa i Henryk '681 -17.19 477 Rand Ignacy i Debora |55 i 561 WJ kuleiuwy Nurożnik piwu Zgody. 2 245 Winiarz Stanisław 1 Karolina ›279i 4 panda 6 302 Abrahamowicz Estera i'278| 8 ho Piiler-zna Juiiiua IMH lu ''l? Pierwsza Mahiii.ikkn |-;il›ryka Wars'nwskieli Cukrów 1 Mnniitilatly, S-ka 7 ,ij;r. ‹i,l|› (*i‹)51 Nioożnik ul. Junoinu II ala. 12 l'Mr› lll. .ł«li..«-i. \V,.|,i I 14 («.! Kntahit Jakób 1 M.irj;.....a lV.,l›ł ;\ .irożnik ul. Irattyiutta. Parafia sw. Józefa Kom. Obwodu V dla dzielnie IX 1 XII Oknu Sanitarna Xl Ok‹c\t Policji budowl ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Abrahamowicz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org