Records of the Abzug family in the All Galicia Database

There are currently 93 records for the surname Abzug (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • [infant], son of Eisig ABZUG
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Leiser ABZUG
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Ruchel ABZUG
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Schlome Anschel ABZUG
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Andri HAFSIUK
  1820 property record from Tłumacz Franciscan Survey (1820)
 • , son of and
  and Rechel ABZUG, daughter of and
  1877 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Nuchim STEIN, son of and
  and Chaja ABZUG, daughter of and
  1879 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Moses Josef BERGMAN, son of and
  and Etia ABZUG, daughter of and
  1880 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • , son of and
  and Priwa ABZUG, daughter of and
  1881 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Leib MERL, son of and
  and Mircia ABZUG, daughter of and
  1884 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 93 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Abzug family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Abzug family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 172 search results for the surname Abzug at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 133 {d141}
  ... Sokołów Rzeszów Trzebowni- Trzebowni- Ti ~ebowni- zów Rze- ów R—-'ów 5 Gł - :ów m sko rVo sko Trzebuska Trzebuska Sol łów Kolb \?zowa S '"iłów R* -w 22 S-kołów f) Trześniów Trz" niów Haczów Brrozów V blik I anu'.v 6 B - ów Sanok S hpcki Trześń Ni iska Kolbuszowa F-ilbv—owa N.niska p Pacław 18 K"l burzowa Rz. zów Dnlna Kolbus ›w t Trześń T ~ „ Trz • i T obrzeg N idbr; .?io "■:•‹'ih mierz 3 T t !■.'-.'• -e Trz- sówka T ówka Cinnlas K —zowa Trzęsówka p Rxccłurw 18 K"' I'""'-' Kolbuszowa t : -hla T -hi . L,. -. Jnrnslaw MipJda Kiwienicii 1 li .Vnniu Pivemvśl Tuczapy Tiv.viry R( •! .(■ Gr..|„k Nowy Rodatycze 4.5 J.i worów Jaciel. Tii ••_-mpy T n-Ji-mpv Munina T"tW.aw laroaław Mjjałn 3 Jar'uibw j 1 'dorko- Tuiorko- Cl v r..k ,1 Uhnów Sokul ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 140 {y147}
  ... ד ר ו ד. ו ב י ץ כאין להם כל אפשרות למצוא את מחיתם ומחית משסחר תיתם הרעבות. נאלצו לאחת נסקל הגדודים. את זאת נאלצו לעסות גס כל בעלי־המלאכה הקטנים. מחוסרי* העבודה ומחוסרי הסרגסד- שנושלו מהעמדות הכלכליות העלובות שלהם משייר. סל התעםולה בםיםנזת sw6j do awcgo ובעטיו של תהליך ההתפתחות שחלה בתע־ שיית התוצרת הזאת אשר גרפה להתחרות קשה לתוצרת עבודתם. כפה מהם עלו לארץ ישראל ויושבו במושבה .מחניים* בעזרת החברה הציונית הגליצאית .אהבת ציון*. כמה עשרות משפחות הועברו ע-י יק״א לקאגרר- חלק היגר לאמריקה וחלק התפזר בערים ועיירות אשר בגליציה ומצאו עבודה ...
 • Rzeszow Yizkor Book (1967), image 424 {y74}
  ... . געווען דארס א בית־ססר עברי געשאסן סץ באיווסשן יירישן תלמיד חבם ר* אבא אסעלבויס מיס די העברעאישע לערער נפתלי iirr וו Cl י «?*:CS›TCB ־*י״1 T.-n* ׳. , SA ו V. . ti?0. *r;-#-? : *af'c-K r»ao . . ״י»0 י‹י־. | . 015 . vnry !י־ אי־נעצלגיטער 20 9r- גליקשמאן אץ משולם דודזאן. אין ריישע איז דערשינען א יידישע וועכנטלעכע .סאלקס־צייטוגג ...
 • 1928? Krynica Guide, image 31 {d1120}
  ... Projekt wykonał inżyn. architekt Władysław Klimczak, profesor Politechniki lwowskiej, urządzenia zaś mechaniczne, ostatni wyraz techniki, są dziełem inż. E. Zielskiego. Budynek, odsunięty nieco od drogi, którego oś główna wychodzi na nowo przesuniętą powiatową drogę i nowy most betonowy na Kryniczance, jest jeszcze zasłonięty przez dom „Pod Koroną" i kilka kramów i domków tak, że nie można z dalszej odległości objąć okiem jego całości. Po usunięciu jednak w najbliższym czasie tych kramów, a w przyszłości teatru i elektrowni, po wybudowaniu na rogu ul. Lipowej i drogi powiatowej nowej poczty powstanie tutaj nowy wspaniały plac, drugie centrum Krynicy. Architektura budynku skromna i spokojna, w stylu neorenesansu, przerwana jest tylko kolumnadą kamienną, t. zw. pergolą, dźwigającą galerję ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 4 {d20}
  ... , posiada „Skorowidz i Księga Adresowa" wszystkie obowiązujące taryfy, skale stemplowe, podatkowe, procentowe, rozkłady miejsc w teatrach, rozkłady jazdy kolejowej, szema-tyzm zdrojowisk i miejsc klimatycznych, wykaz miar, wag, obowiązujących systemów monetarnych i t. d. i t. d. Jak z powyższego pobieżnego zestawienia materjałów, zebranych w „Skorowidzu i Księdze Adresowej" widoczne. Wydawnictwo starało się objąć wszelkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego, a wychodząc z założenia, że księga informacyjna nieodnawiana i niekorygowana perjodycznie, musi z czasem stracić swą wartość, zamierza wydawać w następnych latach od r. 1927 począwszy, co drugi rok dalsze, ewentualnie rozszerzone roczniki. Zdając sobie sprawę, że mimo dołożonych starań „Skorowidz i Księga Adresowa", jak każde ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Abzug family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org