Records of the Adlerow family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Adlerow (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Adlerow family:

There are 16 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ADLER in
Kopychintsy, Ukraine
GG Member Silver Spring, MD
USA
May 27, 2021
ADLER in
Ternopil, Ukraine
GG Member Midhurst, West Sussex
United Kingdom
Sep 14, 2019
ADLER in
Glinyany, Ukraine
GG Member Smithtown, NY
USA
Sep 1, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Adlerow family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 35 search results for the surname Adlerow at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 231 {d696}
  ... i Estera (474) Naroinlk uL Wrzesińskiej. 99 373 Feiner Leja i Tobias f. Gottlieb Schulem (143). 101 532 Gutter Szaje, Leib, z Gutterów Schlesinger Małka, Schönfeld Freida, Pineles Tauba, Schlesinger Debora, Deligoliscb Lieba i Rachela (471). 103 374 Dr. Meisels Adolf, Massalska Izabella i Landauowa z Silberbachów Lila (139). 105 375 Schneider Leon i Anna z Liebgoldów (138) 107 384 Blalt z Adlerów Róża (137). 109 386 Silber Majer i Rozalja (136). 111 387 Grunwald Wilhelm, Roman, Leopold, Schmosch Paulina, Allendorf Anna, Grün-hut Helena, Horowitz Marja i Klipper Daniela (134). 113 438 GoldMuss Pinkus i Drobna (133). 115 Skarb Pańslwa — P. K. P. (Spis II. kol.). Wal i mott kolejowy. Dalelnlea VIII. Naroinlk nL RybakL 2 305 Gmina stoł. król. miasta Krakowa ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 245 {d696}
  ... , Tadeusz, Juljan-na i Habowska Władysława (222). 94 Chabowski Adam, Karol, Władysław, Marja i Joanna (390). 177 Czaplińska Helena (301). 66 Łacheta Józef (112). parcela. 153 155 157 10 12 14 Hi 200 Lenczowski Tadeusz i Katarzyna z Gnojków (400). 32 Żyła Bazyli (32). 130 Romaniuk z Lechorzów Kwa i Stefanja (268). Naroinlk aL Miedzią ar J. Daielalea VI. Naroinlk aL Blleh. 371 Patrz ul. Blich 8 (7, 9j. Naroinlk aL Generała Dwernickiego. 234 Adlerowa Beila Zelda 2 im., Kurlandowa Chaja. Hutnerowa Chawa. Liwerowa Frei-dla i WVinberg Wolf Beer 2 im. (306). 165 Kowalska z Strzebińskich Marja i Kubicz z Kowalskich Józefa |3I2i. 196 Dr. Przeworski Miec/vsław i Marjanna (255). 324 Gmina stoł. król. miasta Krakowa (256i. 83 Piotrowski Józef Jan 2 im. i Marja (2541. 261 Weitzman Markus ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 186 {d20}
  ... i Rachela (152) Rettig Dawid i Estera |474( Saro:rut: u'. 11'rwsińskif) Feiner Leja, GottÜeb Schülern i Leja Ita 2 im. -143) Gutter Szaje, Leib, Schlessinger z Gutterów Matka, Schönfeld z Gutterów Freida, Pineles z Gutterów Tauba, Schlessinger z Gutterów Debora, Deligdiscb z Gutterów Lieba j Rachela 1471, Dr Łazarski Józef H39j Schneider Leon i z Liebgoldów Anna i 138) Blatt Róża z Adlerów H37j Silber Majer i RozaJja U36i Grünwald Elka. Wilhelm, Roman, Leopold, Schmosch Paulina, Altendorf Anna, Grünhut Helena, Horowitz Marja i Klipper Daniela (134) Goldfluss Pinkus i Drobna il33) Wal | aiojt kolejowy D zi e I n t ca VfJ. Narożni/; al. /lyh-ik-i. parcele Patrz ul. Koletek 10. 12 Skład materjalów budowlanych Rittermann Wolf i Rak o wer Getzla (117) Tetelbaum. Tobiasz Jakób ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 424 {d695}
  f — 406 — Blatt Herman. Fani 745—XXII. — Józei Dawid 218—VIII; 81—XXII. — Józef, Sydonja 446—IV. — Mojżesz Aron, Helena 249—VI. Blattowa Róża z Adlerów 137—VIII. Blaufeder Henryk 246, 296, 302—XI. Blaugrund Menasche Chaskiel Gitla 306—VIII. Blant z Łuczaków Marja 45—XI. — Wit 41, 63—XI. Bleibergowa Glückla recte Redlichowa 463—XXII. Bleicher Brucha 339—VIII. Bleier Agnieszka 216—V. — z Haberfeldów Hilda, Gertruda, Gottfried 216-V. Bleiweiss Rozalia 85—V; 48—III. Blitz Abraham, Schulem 84—VIII. — Sucher Beer 650—VIII — Szyja, Szmilko, Samuel, Jozne, Simon 542 —VIII. Blochowa Ruchla 437, 438, 277—VIII. Błock Maurycy 496—IV. Blonder Malka ...
 • 1914 Krakow Calendar, image 225 {d152}
  ... Tel. 2182. Redera M., Karmelicka, 23 „pod Opatrznością". Tel. 1455. Reinfussa, Grzegórzecka 9, „pod św. Kingą". Rydla, róg Wolskiej i Retoryka, „pod 3 Koronami". Tel. 3072. Rosenberga, Krakowska 23, „pod murzynem". T. 121. Schneidra, Długa 4, „pod lwem". T. 294. Wiszniewskiego, (spadkobierców), Floryańska 15f „pod gwiazdą". Tel. 31. ubrzyckiego Cz., Dębniki, Konopnickiej 1. T. 2470. urawskiego, (dzierżawca Bankę), Półwsie Zwierzynieckie, „pod aniołem". Tel. 1118. Akuszerki zamieszkałe w Krakowie. Adlerowa Feiga, Dietla 91. Affe, (patrz Rosenzweig). Ambroźkowa Agata, św. Filipa 2. Augustynowa, (p. Barkę). Augustynek Władysława, Grzegórzecka 9.

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Adlerow family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org