Records of the Appelberg family in the All Galicia Database

There are currently 41 records for the surname Appelberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Hersch Gappelberg
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Aharon APFELBERG
  1837 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Schlome, son of Jacob APELBERG
  1842 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Nota APFELLBURG
  1848 other record from Tarnopol Reichstag Petitions (1848)
 • Ester, daughter of Chaim Isac GAPELBERG and Rosie
  1849 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Salomon APFELBERG
  1849 property record from Jaworów House Owners (1849)
 • Jacob Beer APFELBERG
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Amalie APFELBERG
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Aron Joseph APFELBERG
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Malke APFELBERG
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 41 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Appelberg family:

There are 8 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
APPELBERG in
Kolomyya, Ukraine
GG Member Toronto, ONT
Canada
Dec 30, 2003
APFELBERG in
Kolomyya, Ukraine
GG Member Toronto, ONT
Canada
Dec 30, 2003

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Appelberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 11 search results for the surname Appelberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 616 {d3374}
  ... Maksymilian, lektor steno- grafii na Uniw., znawca dla ste- i stenograf sądowy, Jagielońska 3 Poliński Roman, nauczyciel stenogr. Pańska 27 Sprecherówna R., (niem.) Chmielow- skiego 2 Wind Joachim, Żółkiewska 93 Wiśmierski Józef prof., Wronowska 5 Zarzycki Roman, (niemiec.)3-Maja 11 Stolarze. — Tischler. Przeł.: Emil Czerniawski Biuro: Gm. hr. Skarbka Altschüller A. Sykstuska 10 Appelberg Rozalia, Szkarpowa 5 Arendt Adolf, Kochanowskiego 82 Bach Hilel, Żółkiewska 24 Bar Wolf, Boimów 26 Bartnik Antoni, Kleparów 143 Baumwald Leizor, Panieńska 26 Blaser Akiwa, Batorego 34 Bo janowski Szymon, Pijarów 60 Bombola Karoł, Szymonowiczów 11 Borecki Leonard, Dwernickiego 7 Borowiec Teofil, Lewandówka Borowski Grzegorz, Jadwigi 25 Borys Stefan, Leszczyńskiego 4 Choma ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 393 {d140} notes
  ... ° Schmütz-ler Marek Gerszon. Trzebinia to. Lówy Samuel. Tustanowice (p. Wolanka). Laufer Maur- ° -eirer Beri. Tyśmienica to. Bader Hersz. , Wadowice to. Brauner Beri. ° Galarewicz W ladv-sław. ° Rick Salamon. Wieliczka to. Blau Józef. • Horowitz Bernard. ° Weinbcrger Anczel. Winniki xr. Berger Abraham. ° Berger Ber. Zabłocić (p. Żywice). Gottlieb Salamon. ° Griinspan Dawid. Zabłotów to. Appelberg Salamon. Zakliczyn to. Zwetschkcnstiel Majer. Zakopane to. Janik Marceli. ° Kwaśniev ski Wł. Zaleszczyki to. Bader r. Weinstein Jakób. ° Mar-hoifer Mojżesz. Zator to. Weinberger Zatel. Zawałów xr. Pick Mojżesz. Zbaraż to. Czyglik Jonasz. ° KIcinmann Jakób. ° Kleinniann Mojżesz Wolf. I Zborów to. Blasser Aron. Złoczów to. Lercher Abraham. ° Renau Józef. ' Żołynia to. Dreiband Leib. Żurawno ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 2), image 279 {d212} notes
  ... Policht Michał. Limanowa tp. w m.), Baczyński Jan • Szewczyk Walenty. L i s k o (p. w m.), Birndorf Dawid • Weiss Uszer. Lubaczów (p. w m.), DerżecH Piotr, pracownia stolarska i zakład pogrzebowy. Lubaczów, Gmiterek Marcin. Lubycza królewska tp. w m.). Feder Mojżesz. Lwów: Adler.Me\che\ (Słoneczna 31) • Andra-szek Maurycy, fabryka bilardów, (Skarbkowska 43) • An-draszek Teofil Maks (św. Stanisława 10) • Appelberg Mechel (Szpitalna 17) • Arendt Adolf (Kołłątaja ó) • Bach Hittel (Kazimierzowska 7) • Balsam Mojżesz (Fur mańska 3) • Baumwald Leizor (Furmańska 1) • Beothy Franciszek (Smerekowa 4) • Bergrün Juda Izaak (Słoneczna 41)* Bergrün Leib Izaak (Słoneczna 41) • Bergrün Wolf Beniamin (Słoneczna 41) • Bielecki Tadeusz Lwów, Haszczyński Bolesław (Kaleczą 12). Urządzenia pokoi sypialnych ...
 • 1904 Lwow Address Directory, image 322 {d3376}
  ... Gawlik Mieczysław, Bilińskich 30. Górnicki Maryan, Szumlańskiego 10. Kropaczek Zygmunt, Zielona 4. Lau Izaak dr. Rynek 15. Lewandowski R., Sobieszyzna 4. Poliński Roman, Wałowa 25. Resl Włodz., Kurkowa 3. Wind Joachim, Żółkiewska 77. Zarzycki Roman (niemiec), Łycza- kowska 6. Stolarze. — Tischler. Przeł. Emil Czerniawski. Biuro: Halicka 10. Appelberg Mechel, Szpitalna 1 i. Arendt Adolf, Kołłątaja 3. Balsam Mojżesz, Furmańska 3. Bielecki Tadeusz, Łyczakowska 5. Bienstok Natan, Żółkiewska 44. Blazer Nachman, Blacharska 23. Bobrich Antoni, Kopernika 54. Bojanowski Szymon, Pijarów 60. Borkowski Michał, Bogusławskiego 1 Borowiec Teofil, Krasickich 7. Cengel Aleks., Zyblikiewicza 29. Cirin Władysław, Mochnackiego ...
 • 1901 Lwow Address Directory, image 295 {d3375}
  269 Appelberg Mechel, Szpitalna 17 Arendt Adolf, Kołłątaja 3 Bach Hilel, Furmańska 4 Balsam Mojżesz, Słoneczna 41 Bethy Józef, Smerekowa 4 Bi lecki Tadeusz, Jozafata 7 Bienstock Natan, Żółkiewska 44 Blazer Nachman, Blacharska 23 Bobrich Antoni, Kopernika 53 Bojanowski Szymon, Pijarów Borkowski Michał, Bogusławskiego 1 Ceugel Aleks., Zyblikiewicza 29 Cirin Władysł., Łyczakowska 5 Czerniawski Em., Krasickich 12 Czerny Józef, Sapiehy 21 Czomkaluk Jan, Ossolińskich 9 Ozmil Józef, Gabryelówka Dulski Jędrzej. Pod Dębem 16 Eisenbart Teodor, Zielona 33 Elster Franciszek, Tkacka 9 Fand Abraham, Szpitalna 52 ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Appelberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org