Records of the Atlas family in the All Galicia Database

There are currently 593 records for the surname Atlas (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Berman ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Sara ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Rebeca ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chane ATLASS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Jossel GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chaim Isaac GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Asril Jacob GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Marjem GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Sara Blume GOLIAS
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Moses ATLAS, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 593 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Atlas family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Atlas family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 165 search results for the surname Atlas at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Brzezany Yizkor Book (1978), image 121 {y91}
  ... zszym rzaaio wyjeetdia do P‹vH1ajer. Onegdaj odbjdo uio wain,* r^rronwdzeaiie Klubu na ktorem wybrano nowo wLidzo U›v‹att.y&twn. Prozca.tn zo-«ai nsidal p. Dr. Ml›p Ponx-rara, ktory K0‹ln‹rfc U; ipiaftujc nuy!7rzorx*anie od poozijtku iatnicnia towa-nzysbwa. Zaatepra jrrow^a wybrany oxwtal p. Leon M'tt,’.»nan a ponaiito w f»kb»d wy*izialu \»*c1«li pp. R‹*\1 -'h, I)r. Falk, IW-. FoW. L›r. Kottcnberg, Moj-i1«7. Daw d, Finindlioh Schaj»ira 1 Dr. Atlas. Klub rozporzgdza bibljotck^ w Brzczatmch majijc 7. wyi 3000 tomow dzad naukowych a bole-try^tyx-znyoh. Ma rbwmoi na skladzic 600 nurrK-niVw jK›trzclm›vb kostjymx'w i rc-kwizytow tcatraknych. Kkiib w.-p‹›lpmoujc z stjvr.^da'wc'wskini ,,Goldfadc- ״וזזו ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 6 {d141}
  ... ogołaca miasto z wszelkich klejnotów i niszczy, przewyższającą jego możliwości finansowe kontrybucją wojenną. Upada dobrobyt materialny i częściowo kultura, ale nie gaśnie miłość do Ojczyzny. W czasie zaboru przez Austrię w r. 1772, kiedy opór zbrojny był wręcz niemożliwy, ona wywołała wiekopomny protest miasta prze- Rynek. Studnia z Amfitrydą. — Fot. pro}. A. Lenkiewicz. Reprodukcja z nakłada „Książnicy Atlas" S. A. Lwów. ciw aktowi gwałtu. Ona była puklerzem przeciw wszelkim zakusom germanizmu, podniecała serca i umysły młodych pokoleń do czynów i ofiar we wszystkich przejawach życia narodowego. Świadczą o tym dobitnie lata: 1794, 1809, 1831, 1848, 1863. W roku 1869 Lwów będący pod panowaniem Habsburgów otrzymuje autonomię. Tymczasem zbliża się w szybkim tempie rok 1914; wybucha ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 7 {d141}
  ... archeologiczne, etnograficzne i starocerkiewne. Muzeum Ruskiego Instytutu „Narodnyj Dom", Kurkowa 14. Zawiera portrety, stroje, tkaniny itp. Otwarte od 9—13. Muzeum Instytutu Stauropigialnego, Blacharska 9. Zabytki sztuki cerkiewnej i archiwaliów dotyczącej lwowskiej Stauropigii. Otwarte od 9.30 do 12.30 za wyjątkiem niedziel i świąt greek.-kat. Pomnik Króla Jana III. Fot. A. Śmialowski. Reprodukcja z nakładu „Książnicy Atlas" S. A. Lwów. Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego, Mochnackiego 42. Założone w r. 1912 przez metr. A. Szeptyckiego. Otwarte od 9—13. Muzeum Żydowskie założone w r. 1934 z inicjatywy wiceprez. miasta Wiktora Chajesa, mieści się w gmachu Kahalu, Bernsteina 12. Otwarte codziennie z wyjątkiem uroczystych świąt żydowskich. Muzeum Higieny, Bourlarda 4. Założone w r. 1937 przez ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 8 {d141}
  ... przytułek dla starców. Kościół św. Marcina (ul. św. Marcina). Dzisiejszy kościół pochodzi z r. 1736, jest kościołem parafialnym. Kcściół Marii Magdaleny (ul. Leona Sapiehy). Przedstawia': pierwotnie budowę drewnianą, ufundowaną w r. 1600 przez Annę Pstrokońskq. W r. 1783 zamieniony na kościół parafialny. Kościół OO. Bernardynów. Fot. prof. A. Lenkiewicz Reprodukcja z nakludu „Książnicy Atlas" S. A. Lwów. Kościół N. P. Marii Śnieżnej (pl. Krakowski), jeden z najstarszych kościołów miasta. Zrekonstruowany z końcem XIX w. według projektu arch. J. Zachariewicza. Kościół M. Boskiej Gromniczej (na wzgórzu ul. Czarneckiego). Ufundowany w r. 1644 przez kaszt. krak. Jakuba Sobieskiego, ojca króla Jana III. Kościół M. Boskiej Ostrobramskiej (na górnym Łyczakowie). i T\IAT korzy^°Vj- lokować ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 10 {d141}
  ... Barącza (Wały Hetmańskie. Na bocznych tablicach wymienione zwycięskie pola walk króla Jana III. Kornel Ujejski, dłuta Antoniego Popiela (ul. Akademicka). Pomnik twórcy „Chorału" odsłonięto w r. 1901. Aleksander hr. Fredro, dłuta L. Marconiego (pl. Akademicki). Pomnik znakomitego komediopisarza odsłonięty w r. 1897. Lew przed bramą ratusza. — Fot. A. Smialowski, repr. z wyd. nakładu „Książnicy Atlas" S. A. Lwów. Stanisław Jabłonowski, nieznanego dłuta (pl. Jabłonowskiego). Pomnik wielkiego wojownika, obrońcy Lwowa przed najazdem Tatarów w r. 1695 odsłonięty został w XVII w. Franciszek Smolka, dłuta Błotnickiego (pl. Smolki). Pomnik prezydenta parlamentu austr. w byłym zaborze, więźnia i męża stanu epoki rewolucyjno-konstytucyjnej. Jan Kiliński, dłuta Juliana Markowskiego (Park ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Atlas family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org