Records of the Atterbach family in the All Galicia Database

There are currently 51 records for the surname Atterbach (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaja OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Chana OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Cirla OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Estera OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Ita OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Mania OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Miriam OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Samuel OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Wolf OSTERBACH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isaak, son of Salamon GERBER and Mindel OSTERBACH
  1855 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 51 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Atterbach family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Atterbach family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 44 search results for the surname Atterbach at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 40 {d693}
  ... tnulia. wdowa po inżyn., XI. barska 25 Adw cntow ski Bolesław. kom skarbu. XI. Barska 36. — Karol, naucz I. szk. realn.. Xl. üarska 25. Adwokat Ezrael. majster krawiecki. Dajwor 4 Adwokat Leonora. pry w . Dajwor 23. Affe Julian, prywatny. Bartosza 2 Affenkraut Chaim, kupiec. Miodowa 15) —. Helena, modniarka, Bochenska 5 — Herschel, kupiec, tfadziu iłlow ska 2s» — ttirsth kupiec Miodowa 19. Atterbach Eliasz Hirsch, pom haudl. św Agnieszki 5 Aftergut Chaja, pry w , Kupa 6. — Chudes, pry w . Jozefa 31 — Eeiwel. wekslarz, Koletck 4 Tel 2077-VHI. — Hirsch. właściciel chederu. l'udbrzezie 2 Azath Maksy miuan. c k sędzia pow , Pługa =›S». Agathowa Adela, wdowa po c K kum skarbu. Oy- sta H» Agatstein Hane. wlaśc kawiarni. Stradom 17. Agopsuwrcz. Józef, d'ierz dobr. Kochanówsinego ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 52 {d20}
  ... * i nofarjusz Dr Zagórówtk: JcJ.iaa, adwoeat- MfKOLÓW. Cieszewski M^czysław. adwoicat i notarjusz Cza bański Jerzy. fcdw›ka£ Dr Dżułyńskj Siłeian. adwokat MYSŁOWICE- Kuczyński Jan. adwokat Ku der a Brunon, adw o**: : sotarja« Laskowski Alfons, aiwokas : aotarjnsz Mierzejewski Felicjan, adwokat i notariusz PSZCZYNA. Dr Pałka Marjan, adwokat Radwański Paweł, adwokat i aotarfasz Siebr Gustaw, adwokat i awarrasz RYBNIK, Dr Bering Robert, adwokat i aotarfasz Dr Ogórek KaroL adwoka: i aotaryzsz Dr Różański Marjaa, adwokat i aotzrpsz SKOCZÓW. Dr Czaja Albrecht, ootariusz Dr Kiszą Karol, adw o tal Dr Ne u mann Edwin, adwokat TARNOWSKIE GÓRY. Dr Börner Paweł, adwokat Kempka Paweł, adwokat i setanasz WODZISŁAW. Dr Fitipek Franciszek, adwokat Podkowik Jan, adwokat B. Okrąg Sądu Apelacyjnego ...
 • 1914 Lwow Rescue Society Calendar, image 84 {d870}
  ... człowieka, zamroczenie i odurzenie prędzej i łatwiej przechodzi. Ludzie rażeni piorunem, którzy odzyskali przytomność, nie mogli nigdy dać wyjaśnienia co do swych przebytych wrażeń lub uczuć, gdyż działanie jest tak szybkie, że człowiek rażony błyskawicy nie widzi. Zatem błyskawicy, którą się widzi, aiie należy się wcale obawiać. Siła piorunu jest tak gwałtowną, że może rażonemu oderwać ramiona i nogi i porozrywać na strzępy całą odzież. Nieraz powstają ciężkie u-szkodzenia z tej przyczyny, że piorun rzuca rażonyrm niezwykłą siłą o ziemię lub też na znaczną odległość w bok. Oparzenia wywołane piorunem występują zwłaszcza na skórze, która jest nieco lepszym przewodnikiem elektry czności niż samo ciało. W miejscu wstąpienia i wystąpienia piorunu powstają głębokie, niekiedy okrągłe ...
 • 1910 Galicia Treasury Schematism, image 109 {d481}
  ... sKarbowej w okręgu skarbowym kołomyjskim. Horodenka z oddziałami straży skarb, w Czernelicy i Horodence. Kier. Rumijowski Kazimierz, st. kom. straż, skarb. II. kl. Szczepaniak Mikołaj, kom. straż, skarb. II. kl. Kołomyja z oddziałami straży skarb, w Kołomyi I., Kołomyi II. i w Pecze-niżynie. Kier. Solowski Rudolf, st. kom. straż, skarb. II. Wolanin Maryan, kom. straż, skarb. II. Kosó-w z oddziałami straży skarb, w Kosowie, Kutach. Utoropach i Żabiu. Kier. Strasser Rudolf, kom. straż, skarb. I. kl. v Nadworna z oddziałami straży skarb, w Delatynie. Łanczynie, Nadwornej i Pasiecznej. Kier. Lubieniecki Antoni, kom. straż, skarb. I. kl.
 • Brzozow Yizkor Book (1984), image 430 {y94}
  ... meant very much to me and I was not familiar with the tightly-knit, intimate relations of shtetl in-habitants in general and those of Brzozow whom I now got to know. For the last three years "Brzozow" has been a constant presence in our home, becoming an integral j›art of my being so that I feel that it has also ab-sorbed me into it. But alas for such an absorption ! Would it had been otherwise ! I can imagine myself strolling among its highways and byways, knowing just how to manoevre the descent at the Beit-medresh Barg without barging into the opposite wall before the turn. I feel I could find my way to the "Shochet’* beside the "Bedel-wasser" stream, and it is no secret to me where to find the children and the youngsters playing in the "untern barg". I could even name ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Atterbach family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org