Records of the Ausfresser family in the All Galicia Database

There are currently 9 records for the surname Ausfresser (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Malka AUFRESSER, daughter of Leisor AUFRESSER and Ester
  1856 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Szulim Wolf, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1859 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Jankil AUSFRESER, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1863 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Majer AUSFRESSER, son of and
  and Ettel STEIGER, daughter of and
  1877 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Chaim HELLER, son of and
  and Necha AUSFRESSER, daughter of and
  1899 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Selman AÜSFRESSER, son of and
  and Idys Beila RÜDER, daughter of and
  1912 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Gizela, daughter of Isak Mendel TEMPEL and Riwa AUSFRESSER
  1924 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)
 • Judyta, daughter of Isaak Szulim SCHÄCHTER and Hencia AUSFRESSER
  1924 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)
 • Dawid AUSFRESSER
  1942 death record from Kołomyja Jewish Deaths (index book) (1941-1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 9 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Ausfresser family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Ausfresser family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 34 search results for the surname Ausfresser at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 1475 {d3536}
  ... * Parnes Berl - Prundean Alexius * Rothkögel Ant * Rothkögel .ios - Soba Chaskel - Soba Siissie - Stahl Nüssen - Szablawy Paul - Viertel Leisor - Wald Moses Markus. Fleischer: Abadzer Wasyl - Abraham Samuel - Drach Chaim . Fischler Abra- ham Jossel . Fischler Meier - Rosner Moses - Soba Rafael. Fleischselcher: jiH Anton Rothkögel, Inh. Rothkögel Ant - Rothkögel .los. Friseure u. Raseure: Ausfresser Salo- mon - Obler Aba. Fruclithdr: Etlinger Steph - Holden- gräber Salomon - Kern Tobias .Kreindler Osias . Laika Simon - Roll Itzig Meier - Schieber Chaim Sucher - Soba Moses - Tarter Tobias. Galanteriewlidr: Kern Henie - Schneck Cliaim. Gastliöfe: Drappel Benjamin - Häuslich Rosa. Gebäckhdr: Handel Rosa. Gelddarleiher: Baar Samuel - Hopmayer Jiidol - Klinghoffer ...
 • 1902 Galicia Schematism, image 741 {d1236}
  ... , Gorlice. W powiecie gródeckim. Bujak Karolina, Wołezuehy. Tyssowska Rozalia, Janów. Buchman Franciszka, Lubień wielki. Sławkowska Józefa, Gródek. W powiecie grybowskim. Przysieeka Marya, Ciężkowice. Suchan Albertyna, Grybów. Zorowa Anna, Bobowa. Nowicka Marya, Florynka. Lewicka Konstancya, Grybów. W powiecie horodeńskim. Ausfresser Ester, Horodenka. Babij Anna, Serafióee. Czuprun Eudoksya, Toporowce. Dutczak Helena, Żywaezów. Dylewska Konstancya, Jasienów polny. Grund Salomea, Chocimierz. Hoszowska Anna, Czortowiec. llczyńska Agnieszka, Potoczyska. Kajetanowiez Marya, Tyszkowee. Kosińska Marya, Horodnica. Krukiewiez Zofia, Obertyn. Lisowska Julia ...
 • 1901 Galicia Schematism, Part 3, image 3 {d476}
  Aagu«tvnowiuü Franc. 171. — Józef 157. — Mieczysław 520. — Seweryn 723. — Stefania 568. — 2jgfll!l!Jt 11. Ausuptyiiski Stanisław 29. Anle'tner Antoni 738 Aulieh Adolf 727. — Artur 122, 308. AurzüdnkzeV- Alojzy 169 — Leo)"›l‹U'ua 522. Aurzecki Adolf 96. Ausfresser Ester 363. Aueländer Jakób, 82, 63. Aussvbnilt Izydor lü6, 107, 293, 708. Avram Jan 115. Awayde Helena 536 Aywas Franciszek 720. Aientowiez Józuf 747. — Marceli 645. — Stanisław 26. — Teodor 448. — Teofil 673. — Władysław 724. Aier Leon 37. B. Baabe Józef 92; Eaas Józef 95. Baba Józef 413. Babad Abraham 418. — Chüjm 418. — Mojżesz 418. — Moses 418. — Simon 418. BaSak ...
 • 1899 Galicia Schematism, image 492 {d828} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Emil 263. — Franciszek 389. — Lndwika 513. — Marcin 327,4Jl, 481. — Stanisław 517. Augustynowicz Antoni 626 — Bolesław 258, 697, 713, 735, 751, 756. — Jozef 146. — Zygmunt 9. Augustynski Stanislaw 38. Auleitner Antoni 736 Aulieh Artur 100, 308 Aurzadniczek Alojzy 160 Aurzeeki Adolf 94. Ausfresser Ester 363 Ausländer Jakób, 81,83. Ausschnitt I/vdor 293. Avram Jan 54, Ilu. Ignacy 483, 633,784. Aweyde Helena 538. Janina 601 As Abraham 671. Marya 596. Axentowicz Józef 747. — Marceli 645 — Stanisław 22. — Teodor 44S- — Teofil (71 Axer Leon 31 — Seweryn ...
 • 1896 Galicia Schematism, image 168 {d826}
  ... dodatków do stałych i niestałych podatków i ?, dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 20.434 zł. 98 ot. Burm. Areiszewski-Bola Albin. (Rew poi. Murawski Aleksander. Zast. Bokłaszczuk Piotr. (Lek. Pal ester Henryk, dr. med. Sekr. Ćwikliński Seweryn. (Akusz. Serbińska Ludwika. Kanc. Offenberger Zygmunt. Kas. Giermański Tomasz. — Ausfresser Ester. Urząd miejski w Musi aty nie. Miasto to ma powierzchni 2517 morgów, 13203) sążni, 6291 mieszkańców, z tych 1106 obrz. rz. kat., 969 gr. kat., 11 ewang. i 4205 izrael. Stan czynny majatku wynosi 18.767 zł. 98 ct. Dochód z ubiegłego roku 7316 zł. 53 ct. Burm. Hegenstreif Maurycy. Zast ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Ausfresser family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org