Records of the Backenroth family in the All Galicia Database

There are currently 138 records for the surname Backenroth (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Abraham BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Bernard BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Bola BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Fania BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Gina BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hersch BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isak BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leon BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leopold BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Maurycy BACKENROTH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 138 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Backenroth family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Backenroth family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 114 search results for the surname Backenroth at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 57 {d20}
  ... PiuchfS ,, Wieselbcrg Henryk DOBROMIL. Dr Antoniewicz Stefan ,, Hawliczek Bogusław ,, Kessler Adolf ,, Necheles Pawel ,, Szamiński Bernard ,, Tygerman Izydor DOLINA. Dr Aptelgriin Fischel „ Danjłowicz Seweryn ,, Eckstein Dawid „ Hausman Maurycy „ Lubliner Samson ,, Redisch Mojżesz Maurycy ,, Rubin Aleksander ., Weidenleid Leib DROHOBYCZ. Dr Aberbach Michał „ Adlesberg Pawel ,, Alter Leon ,, Backenroth Abraham „ Barchasz SS sc he :, Bergwerk Aleksander „ Bernleld Herman ,, Biberstein Ernest ,, Chajes Teofil ,, Dennenbaum Dawid „ Dunkelblau Henryk „ Fell Jakób ,, Friedman Józef „ Freund Jonasz ,, Gartenberg Izrael „ Gerstenfeld Jakób ,, Gottlieb lzaak „ Grünhaut Henryk ,, GrÜnhaut Maurycy „ Hahn Alfred „ Händel Henich ,, Hefter Samuel „ Herschdörler Jonasz „ Herschdörfer Szymon „ Hollaender ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 62 {d695}
  ... . Zwierzyniecka 27. — Samuel, krawiec, Stradom 7. — Samuel, rze/nik, Kościuszki 7. Bachów ska Helena, akuszerka. Kopernika 2(1. Bachowski Antoni, inżynier. Krowoderska 51. -y Antoni, woźny Un. lag.. Krowoderska 51. — Paweł. pom. handl.. Krowoderska 51. Bachórz Mieczysław, inZ.. dvr. Pol. Zw. Handl. Przem.. Kr. Jadwigi 158. Tel. 1414. Bacia Jozel, czel. kuśnierz, Florjańska 43. — Marja, nauczycielka, Pędzichöw 15. Backenroth Hersch, agent asekur., św. Sebastiana 10. Bacik Władysław, szt. wachmistrz 8 p. Uł. W. P., Rakowice. Bacz Edward, urz. prywatny. Rajska, koszary. ' — Kazimierz, urz. Banku Gospod.. Bosacka 4. — Stanisław, prak. rach. Insp. skarb.. Bosacka 4. - Wincenty, tunkcj. kolej.. Bosacka 4. Baczak Jan. podm. murarski, Czarnoyviejska 122. Baczyńska Mana, pry w., Arjanska ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 42 {d694}
  ... 53. Bachowski Antoni, woźny Un. Jag., Krowoderska 19. — Antonii, słuch, filozofii. Krowoderska 53. Bachowski Roman, inżynier. Dębniki, Rynek 4. Bachórz Błażej, pens. c. k. wo/ny sąd.. Wawel 5. Bachórz Mieczysław, chemik, Wayvel 5. Bachta Walenty, rob. kolei.. Krowoderska 141. Bacia Józef. czel. kuśnierz, Floryańska 43. — Kazimierz, rygor, medyc, Lubicz 40. — Marya, nauczycielka, Pędzichów 15. Backenroth Herch, agent asekur.. św. Sebastyana 10. Bacurka Franciszek, ofieyał kolej., Lubicz 26. Bacz Wincenty, funkc. kolei., Bosacka 4. Baczak Jan, podm. murarski, Czarnowiejska 122. Bączkowska Józefa, wd. po kancel. sąd., św. Filipa4. Baczyńska Antonina, em. nauczyć. Zwierzyniec 87. — Czesława, ofic. poczt. Garncarska 16. — Marya, wdowa, Czarnowiejska 17. —i Marya, pryw., Äryańska 15. — Modesta ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 50 {d3374}
  ... wł. fabr., Hoff- mana 4. Bachstütz Zygmunt, ajent podróżn., Rappaporta 7 a. Bachus Józef, manip. Wydz. kraj., Kasztelańska 7. — Meier, restaur., Słoneczna 25. — Szymon, woźny Banku hipot., Krakowska 1. — Toni, kupcowa, Pilnikarska 8. Back Abraham, blach., Misyonarska 5. — Herman, wł. ceg., Sykstuska 35. — Izak, wł. prac. blach., pl. Kra- kowski 23. Backenroth Abraham, koncep. adw., Chmielowskiego 2. — Jonas, urz. pryw., Sadownicka 40. Böckerman Henryk, kup., Kościelna 6. — Saul, farb. futra, Kołłątaja 8. — Seinwel, wł. realn., Miodowa 7. Backolt Rudolf, nadporucz., Szepty- ckich 15. Backtrog Jonasz, zegarm., Strzelecka 4. Bacz Eisig, kraw., Sieniawska 13. — Jan, kraw., Młynarska 11. — Kazimierz, woźny, Polna 14. Baczes ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 708 {d3374}
  ... Rafinerye nafty. Petroleum - Rafinerien. „Austrya", Tow. akc., Drohobycz Towarz. akcyjn. dla przemysłu nafto- wego w Borysławiu Towarz. akcyjn. dla przem. oleju skal- nego „Petrolea", w Borysławiu Towarz. akcyjn. „Borysław", dla prze- mysłu woskowego i naftowego, w Borysławiu Towarz. dla transportu ropy, Borysław Akcyjne Gal. Karpackie Tow. naftowe, Glinik Maryampolski Backenroth i Feuerstein, Drohobycz Bracia Hendel, Drohobycz Brunicki br. Ferdyn. i Aleks. Fang, Klęczany Bursztyn Lutman i Nagelberg, Na- dworna Ehrenberg Samuel, Gorlice Fedorowicz dr., Grybów Feuerstein Heimberg i Spł., Droho- bycz Fibich i Stawiarski, Chorkówka Fibich i Starzewska, Lipniki Fraenkel Mojżesz i. Honik Gerson, Ustrzyki Gartenberg, Schrayer i Spł,, Droho- ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Backenroth family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org