Records of the Bartel family in the All Galicia Database

There are currently 135 records for the surname Bartel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Isaac BARTEL
  1807 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Tobe BARTEL
  1808 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jacob HEILPERN, son of and
  and Chana BARTEL, daughter of and
  1820 marriage record from Stanisławów Jewish Marriages (1789-1871)
 • Andreas BARTEL
  1820 property record from Lwów Krakow District No. 2 Franciscan Survey (1820)
 • Sanwel BARTEL
  1823 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jacob BARTEL
  Array death record from Brzeżany Jewish Deaths (1820-1870)
 • Basie BARTEL
  Array death record from Brzeżany Jewish Deaths (1820-1870)
 • Bassie BARTEL
  Array death record from Brzeżany Jewish Deaths (1820-1870)
 • Aron Jsac, son of Moses Hersch BARTEL
  1833 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Zallel SCHUSS, son of Moses SCHUSS and Dwora BERTEL
  1834 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 135 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bartel family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bartel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 165 search results for the surname Bartel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 22 {d141}
  ... , ul. Łozińskiego 9, tel. 214-51. Dr Baczes Joachim, ul. Łozińskiego 9, tel. 214-51. Dr Badner Hersch, Kochanowskiego 25. Dr Balken-Neuman Joachim, ul. Niecała 4, tel. 297-77. Dr Bandel Jan, ul. Krakowska 17, tel. 283-98. Mgr Baran Izydor, ul. Kossaka 5, tel. 266-63. Dr Bardach Janusz, ul. Słowackiego 6, tel. 218-05. Mgr. Bardach Józef Fryderyk, pl. Bernardyńński 2 a, tel. 250-16. Dr Bartel Henryk, ul. Krasickich 17, tel. 221-05. Dr Bartel Saul Joachim, ul. Mickiewicza 4. Dr Basseches Juliusz, ul. Sykstuska 30, tel. 296-63. Dr Batler Natan, ul. Kraszewskiego 7, tel. 243-21. Dr Batycki Eugeniusz, ul. Dąbrowskiego 6, teł. 205-06. Mgr Bauer D. Wilhelm, ul. Kazim. Wiel. 20-22, tel. i.27-25 Dr Bełtowski Juliusz Paweł, ul. Pełczyńska 16, tel. 118-05. Dr Benen Józef, ul. Kazimierza Wielkiego ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 48 {d1409}
  ... drogerjach taoaaaaaaaDaao D D D 0 D D a u D D D BE3I M. ŁUBIEŃSKIEJ (dawniej Dr. W. Miłkowskiego) Kroków, ul. Florjońsko 1. poleca dzieła treści ascetycznej i teologicznej, duży wybór po- wieści oraz dział antykwarski. D D D D o D D D D D D boi ca a a o ca a ca ca a 1=3 ca* jj C. SZCZURK0QSK1 jj 0 Kroków, ulico Grodzka L. Z. o Q Pończochy, rękawiczki, re- formy, wstążki, galante- rja, paski ozdobne. Największy wybór gier towarzysk., lalek, koni na biegunach. 0 D D D D ] Ceny niskie. Towar doborowy. |] icacDDacDDacai „flown Uronm wł. MIECZYSŁAW BARTEL Przyrządy optyczne : mikroskopy, epidjaskopy f-y Carl Zeiss, Jena. Karmelicka 11, tel. 144-66
 • 1933 Krakow Business Directory, image 146 {d1409}
  ... . Opony Samochodowe. „E L I B O R" Sp. Akc. Handlowo-Prze- mysłowa Ł. J. BORKOW- SKI. Oddział sprzed. Rynek 26, tel. 142-49. ' Reperacje. STANISŁAW SIEROSŁAWSKI. Arjańska 1, tel. 144-77, wykonuje wszelkie naprawy gum samochodo- wych, motocyklowych, rowerowych i t. p. oraz wprawia nowe druty do opon każdego wymiaru. Wyko- nanie solidne, pod gwarancją na aparatach parowych. Optyczne artykuły. „URANIA**, wł. Bartel Wit., Generalne zastępstwo Fabryki op- tycznej Carl Zeiss, Jena. Ulica Karmelicka 11, tel. 144-67. KAZIMIERZ ZIELIŃSKI, Optyk. Rynek główny 39, Linja A-B. teł. 103-51. Okulary, binokle, lornety, instru- menty miernicze. OSTRZA DO GOLENIA. „GLORJA**. Polskie ostrza do golenia, wszędzie do nabycia. Wytwórnia: Władysław Oto- rowski, Zwierzyniecka 15, tel. 134-02. Aparaty i ostrza ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 342 {d3534}
  ... Konstanty, dr., Jul. Lea 23. 149-85 Kierownictwo Grupy odbiorczej, Cen- trum zaopatrzenia Intenden., Szlak 42. 149-8G Klewar, inż., kier. oddz. bud. Dyr. poczt., Szlak 35. 149-87 Dobrańsky Safran, referendarz dyr. Poczt, Bohdana Zaleskiego 10. 149-89 II. Kurjer Codz., magazyn, Basztowa 18. 149-90 Akademja Górnicza, laborat. maszy- nowe. Reymonta 7. 149-91 Bartel Marjan, Sołtyka 17. 149-92 Biuro kier. centr. aut., Wielopole 2. 149-93 „Eena^, zakł. fryzjerski, Wilczyński Stanisław, pl. Kolejowy 2. 149-94 Wołoszyński Andrzej, dr., S. Fenna 12. 149-95 Urząd pocztowy Nr. .13, Cystersów 21, 149-96 Urząd pocztowy Nr. 11, Dębowa 21. 149-97 Urząd Wojewódzki, oddz. budowl., Basztowa 22. 149-98 Zakulski Władysław, dr., adw., Kro- woderska ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 25 {d1409}
  ... 18, tel. 103-14, mieszkanie prywatne, tel. 104-58 „ Aronsohn Zygmunt, pl. WW. Świętych 11, tel. 103-18 „ Augustynek Józef, Rynek Główny 23 I p., tel. 173-53, PKO 412.875 » Austern Aleksander, ul. Florjańska 3, tel. 165-38 B. D\ Baar Ludwik, ul. Smoleńska 19, tel 162-19, PKO 412.872 l Bader Ja'n^’ j p1, D‹›min*kański 2, tel. 106-29, PKO 401.156 „ Bannet Józef, ul. Starowiślna 6, tel. 146-23 „ Bardel Franciszek, Rynek Mały 1, tel. 120 29, PKO 406.205 „ 3ardel Jan, Rynek Mały 1, tel. 166 12 „ Bartik Aleksander, ul. Szczepańska 1, tel.166 12 „ Basler Ignacy, ul. Basztowa 10 tel. 132-89 „ Bąkowski Klemens, ul. św. Jana 12, tel. 104-92

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bartel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org