Records of the Baumbarten family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Baumbarten (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Baumbarten family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Baumbarten family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 9 search results for the surname Baumbarten at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1904 Krakow Calendar, image 421 {d129}
  ... . ni Podobne listy otrzymujemy codzień, o ozem może się każdy przekonać. Najlepsze, najtańsze i bezpośrednie źródło zakupu SKRZYPIEC, wiolonczel, cyter, klarnetów, fletów, oraz najdelikatniejszych instrumentów dętych, bębnów, czynel i wszelkich Muzyk mechanicznych jak Polyfonów, Symfonionów, Arystonów, Helikonów, Mignion, Ariosa, Victoria oraz mych szerokosłynnych *›« HARMONIJ ~0 z głosami orkiestry i basem bombardon dostarcza w wy-kwintnem wykonaniu pod gwarancya. 112 Wyrób instrumentów muzycznych i Harmonij Lederhofer, IgtĘr Opawa. ^llffi Cenniki bezpłatnie. — Wysyłka do wszystkich państw. Założone w r. 1884. Keparacye tanio i dobrze.
 • 1900 Krakow Calendar, image 387 {d110}
  ... !llll!lilllll!l;illllli^M'l|hiiMl|i|l||n Hf Założone w r. 1884. Najlepsze, najtańsze i bezpośrednie źródło do nabycia Skrzypiec. Bas6w› Fletów, oraz najprzedniejszych dętych instrumentów, Bębnów, Czynel i wszystkich MUZYK MECHANICZNYCH iS„ÄÄii: kony, Mignon, Ariosa, Victoria jakoteż najsłynniejsze TTAT^TVrOTVTTT^T z S*osem orkiestry XX XV XV. 11X \J 1H X XV X i bombardon basów dostarcza w najdelikatniejszem wykonaniu pod gwarancya Fabryka instrument, muzycz. i Harmonii o. lederhofer 189 CENNIKI OARMO. — PRAGA Brenntegasse 35. Reparacye wykonuje starannie i tanio. Setki pism dziękczynnych.
 • 1913 Lwow IV Gymnasium Report (Jan Dlugosz), image 55 {s77}
  55 muzykanci wojskowi. Członków liczyła orkiestra 40. Nauka odbywała się w 4 g. tygodniowo. Zbiór instrumentów dątycb obejmy wał: 1 piccolo. 1 flet, 1 es-klar-net, 3 b-klarnety, 1 piston, 1 b-trąba, 3 es-trąby, 2 skrzydłówki, 2 basowe skrzydłówki, 1 eufonium, 2 waltornie, 1 tenor, puzon, 1 bas. puzon, 1 bombar-don, 1 helikon, 1 parę czyneli, 2 bębny, 1 tryanguł. Prócz orkiestry dętej istniała teź orkiestra mandolinowa, złożona z 16 członków (L mandolina — 5, U. mand. — 4, III. mand. — 3, berda 1, bracze 1, gitary 2). Orkiestra produkowała się na obchodzie szk. ku czci powstania listopadowego. Kierownikiem jej był również prof. O. Polański. ...
 • 1913 Tarnopol I Gymnasium Report, image 27 {s318}
  ... F. 1.), Hefter Maurycy IV. (trąbka I 1.), Brogowski Ryszard V. (trąoka Es. II.), Stypka Andrzej V. (trąbka Es III.), Schilagyi Józef IV. (trąbka Es III ), Körner Roman V. (trąbka Es IV ), Hilfer Ozyasz IV. (trąba B.), Sokołowski Rudolf V. (trąbon I ), Teich Józef V. (trąbon II.), Speiser Izak V. (trąbon bass), Rosner Mieczysław V. (bom-bardon F.), Zając Stanisław; IV. (bombardon F ), Januszewski Edmund V. (helikon B.), Ćwiąkalski Franciszek VII. (bęben wielki), Unoit Franciszek V. (bębenek), Nieć Mieczysław V. (czynele). Z ramienia grona nauczycielskiego sprawował nadzór nad orkiestrą p. Tadeusz Janicki. X. NADOBOWIĄZKOWA PRACA UMYSŁOWA. a) Kółko historyczne uczniów klasy V-tej. (kierownik p. Dr. T. Staniewski ...
 • 1907 Stryj Gymnasium Report, image 49 {s49}
  ... . podczas wieczoru 3 Wieszczów (wraz z orkiestrą smyczkową), podczas festynu na dochód Bursy polskiej im. A. Mickiewicza, nadto na pogrzebie ś. p. prof. lana Halagardy, prof. Juliana Carewicza i prof. Józefa Krupy. Inwentarz orkiestry obejmuje: 1 des flet, 1 c flet, 1 des pikolo, 1 es klarnet, 4 b klarnety, 2 c klarnety, 5 c fligelhorny, 3 c basfligelhorny, 2 f waltornie, 6 f trąbki, 1 b trąba, 1 f bombar-don, 1 f puzon, 2 eufonia, 1 b helikon, 1 es kornet, 1 sygnałówka, 1 tryanguł, 1 bęben wielki, 2 bębenki, 1 para czyneli, 1 żelazna podstawka do bębna, 1 bas drewniany i smyk, 1 pałka do bębna, 2 pary łałeczek do bębenków, 15 pultów składanych, żelaznych, bronzowa-•ych, 17 pulcików małych (Notenhalter), 1 stroik, 1 pult żelazny długi 1 pieczątka ork. Zbiór nut obejmuje: Szkołę na klarnet ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Baumbarten family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org